Δήλωση απορρήτου ιστότοπου Ο Όμιλος AUSTRIACARD A.G. (στο εξής ο “Όμιλος” ή εμείς”), παραμένει προσηλωμένος στη δέσμευσή του για την προάσπιση ζητημάτων απορρήτου, και η παρούσα δήλωση απορρήτου περιγράφει λεπτομερώς την προσέγγισή μας για θέματα που αφορούν τον ιστότοπό μας. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο αυτό και υποβάλλοντας τυχόν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, συμφωνείτε με τη χρήση των εν λόγω δεδομένων από τον Όμιλο σύμφωνα με την παρούσα δήλωση απορρήτου. Αν έχετε απορίες για θέματα απορρήτου, παρακαλούμε στείλτε μας email στη διεύθυνση:

dataprotection.austria@austriacard.com

dataprotection@lykos.gr

dpo@lykos.ro

Οι κάτωθι εταιρείες του ομίλου ενεργούν ως Υπεύθυνοι Επεξεργασίας Δεδομένων: “AUSTRIA CARD-Plastikkarten und Ausweissysteme Gesellschaft m.b.H.” με έδρα στη διεύθυνση Lamezanstraße 4-8, A-1230 Βιέννη, Αυστρία και αριθμό ΦΠΑ ATU14915403, Αρ. εμπορικού μητρώου FN 98272v (AUSTRIA CARD GmbH) και “INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. Επεξεργασία & Ανάπτυξη Συστημάτων Έντυπης Πληροφορικής”, με έδρα στο Κορωπί Αττικής, 5ο χλμ Λ. Βάρης-Κορωπίου, με ΑΦΜ EL094170977, Αριθμό ΓΕΜΗ 359201000 (INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε.) και “S.C. INFORM LYKOS S.A.” με έδρα στο Βουκουρέστι, οδός Odai, αρ. 347-363, 1st District, Ρουμανία, με αριθμό φορολογικού μητρώου RO9030790, αρ. εμπορικού μητρώου J40/7278/2008 (S.C. INFORM LYKOS) Οι εταιρείες αυτές είναι οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας τυχόν δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται μέσα από αυτόν τον ιστότοπο, και θα επεξεργάζονται τα εν λόγω δεδομένα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ και την αντίστοιχη τοπική νομοθεσία. Συλλογή δεδομένων Συλλέγουμε ταυτοποιήσιμα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ως εξής:

 • Δεδομένα χρήσης του ιστότοπου, μέσω Google Analytics για τη βελτίωση του ιστότοπου μας.
 • Στοιχεία επικοινωνίας, όπως όνομα, επώνυμο, επωνυμία εταιρείας, θέση και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για εγγραφή στο Newsletter μας.
 • Άλλα στοιχεία τα οποία παρέχει εθελοντικά ένας επισκέπτης στον ιστότοπό μας. Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν μαζί μας συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα ή αποστέλλοντας email στις διευθύνσεις που θα βρουν στον ιστότοπο. Τα μηνύματά τους περιέχουν τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που θα περιλάβει ο χρήστης στο μήνυμά του. Ανάλογα με τον τύπο επικοινωνίας με email που παρέχουμε, συλλέγονται πληροφορίες για:
  • Αίτημα παροχής περισσότερων πληροφοριών αναφορικά με πωλήσεις, το απόρρητο των δεδομένων ή άλλα θέματα.
  • Υποβολή βιογραφικού

Σκοπός Επεξεργασίας Σκοπός της επεξεργασίας των δικών σας προσωπικών δεδομένων είναι:

 • Η διασφάλιση αποδοτικής και ασφαλούς χρήσης του ιστότοπου μας
 • Η εξέλιξη του ιστότοπου μας για καλύτερη ποιότητα και ευρύτερο πεδίο υπηρεσιών
 • Η μεταξύ μας επικοινωνία και η απάντηση στα αιτήματα, τις ερωτήσεις και τα σχόλιά σας
 • Η παροχή πληροφοριών μάρκετινγκ για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας, μέσω στοχευμένων email ή διαπροσωπικής επικοινωνίας

Νομική βάση επεξεργασίας Η νομική βάση επεξεργασίας των δικών σας προσωπικών δεδομένων είναι:

 • Η εκτέλεση της μεταξύ μας συμβατικής σχέσης, αν είστε επαγγελματικός συνεργάτης
 • Το έννομο συμφέρον μας (π.χ. παρακολούθηση της χρήσης του ιστότοπου μας για να διασφαλίζεται η αποδοτική και ασφαλής χρήση του για την ανάπτυξη των υπηρεσιών μας, για την παροχή εξατομικευμένου περιεχομένου και την προσαρμογή των υπηρεσιών στις ανάγκες σας, για την παροχή υλικού μάρκετινγκ)
 • Αν δεν είστε υφιστάμενος πελάτης, θα ζητηθεί η συγκατάθεσή σας πριν σας αποσταλεί υλικό μάρκετινγκ μέσω e-mail. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας.
 • Θα ζητηθεί επίσης η συγκατάθεσή σας σε σχέση με την χρήση cookie. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookie θα βρείτε στην Πολιτική Cookie.
 • Η επεξεργασία επιτρέπεται ή επιβάλλεται από τον νόμο.

Τοποθεσία δεδομένων και κοινολογήσεις σε τρίτους Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από τον ιστότοπό μας αποθηκεύονται στις εγκαταστάσεις του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, εξαιρουμένων των δεδομένων χρήσης του ιστότοπου, μέσω Google Analytics, όπως αναφέρεται στην Πολιτική Cookie. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας έχουν υποβληθεί μπορεί να κοινολογηθούν σε άλλες εταιρείες του Ομίλου εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν αυτό κρίνεται απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο γίνεται η συλλογή/λήψη δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Υποβάλλοντας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον ιστότοπο αυτό, ο επισκέπτης παρέχει ρητή συγκατάθεση για τη διαβίβαση των δεδομένων αυτών προς εκπλήρωση των εθελοντικών αιτημάτων του. Ενδέχεται να κοινολογήσουμε προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται από τον ιστότοπο σε αρχές επιβολής του νόμου, ρυθμιστικές αρχές ή άλλους κρατικούς φορείς ή σε τρίτους, όπως απαιτείται ή προβλέπεται από τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Δεν κοινοποιούμε προσωπικά στοιχεία σε εταιρείες του Ομίλου για δευτερεύοντες ή μη συναφείς σκοπούς, εκτός και αν έχουν κοινολογηθεί άλλως στο σημείο συλλογής. Αν υπάρξει ανάγκη κοινοποίησης των στοιχείων αυτών, θα ζητηθεί πρώτα σχετική άδεια από τον επισκέπτη. Δεδομένα που παρέχετε μέσω του εντύπου ανατροφοδότησης ή του εντύπου εγγραφής στο newsletter, θα προκαλέσουν την αποστολή ενός email μέσω της υποδομής φιλοξενίας του ιστότοπού μας που βρίσκεται εντός ΕΕ. Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Έχουμε αναπτύξει και εφαρμόζουμε ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ISMS) που συμμορφώνεται με το πρότυπο ISO 27001:2013, το οποίο περιλαμβάνει ένα σύνολο διοικητικών και τεχνικών ελέγχων με στόχο την προστασία των πληροφοριών και των πληροφοριακών συστημάτων, περιλαμβανομένων των δεδομένων που συλλέγονται από τον ιστότοπό μας. Συγκεκριμένα, το σύστημα προστατεύει την εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Πρόσβαση σε προσωπικά στοιχεία έχει μόνο το εξουσιοδοτημένο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, και οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι έχουν συμφωνήσει να διαφυλάσσουν την εμπιστευτικότητα των στοιχείων αυτών. Επιπλέον, προβαίνουμε σε κάθε εύλογη ενέργεια και λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που απαιτούνται ώστε να διασφαλίζεται ο μέγιστος βαθμός ασφάλειας της επεξεργασίας και των δεδομένων. Ωστόσο, δεν μπορούμε να εξαλείψουμε τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση του Διαδικτύου και του Παγκόσμιου Ιστού, και ως εκ τούτου προειδοποιούμε να υποκείμενα να έχουν πλήρη επίγνωση των κινδύνων αυτών. Δικαιώματα των υποκειμένων δεδομένων Ως επισκέπτης του ιστότοπου έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, όπως αυτά προβλέπονται και με τις προϋποθέσεις που τίθενται στην ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.

 • Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης στα δεδομένα που σας αφορούν.
 • Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων που σας αφορούν.
 • Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας τη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, εάν η διαγραφή επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας τον περιορισμό της επεξεργασίας, αν πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, και τα οποία έχετε παράσχει στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, αν αυτή η δυνατότητα προβλέπεται από τον ισχύουσα νομοθεσία για τον συγκεκριμένο τύπο δεδομένων.
 • Δικαίωμα εναντίωσης: Έχετε το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν, αν αυτή η δυνατότητα προβλέπεται από τον ισχύουσα νομοθεσία.
 • Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων: Αν πιστεύετε ότι υπάρχει παραβίαση των δικαιωμάτων σας σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία ενώπιον της αρμόδιας Αρχής Προστασίας Δεδομένων:

– Αυστρία, Österreichische Datenschutzbehörde, Wickenburggasse 8, 1080 Vienna, Austria, tel. +43 1 52 152-0, e-Mail: dsb@dsb.gv.at, – Ελλάδα, Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Λ. Κηφισίας 1, 115 23 – Αθήνα, τηλ. +30 210 6475600, www.dpa.gr, – Ρουμανία, 28-30 G-ral Gheorghe Magheru Bld. District 1, post code 010336 Bucharest, Romania, tel. +40.318.059.211, anspdcp@dataprotection.ro) ή ενώπιον μιας εποπτικής αρχής στο Κράτος Μέλος κατοικίας ή εργασίας σας. Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, αλλά και για κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση αναφορικά με αυτά τα δικαιώματα και τις προϋποθέσεις τους, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, ως εξής:

– dataprotection.austria@austriacard.com

– dataprotection@lykos.gr

dpo@lykos.ro

Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων θα σας δώσει περισσότερες πληροφορίες και καθοδήγηση για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε.

Διατήρηση δεδομένων Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλετε σε εμάς διατηρούνται μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, ή όπως προβλέπεται από τον νόμο. Συγκεκριμένα:

 • Email που ζητούν περισσότερες πληροφορίες για πωλήσεις ή άλλα θέματα, διατηρούνται μόνο για χρονική περίοδο που κρίνεται εύλογη ώστε να διεκπεραιωθεί το αίτημα του επισκέπτη, και σε κάθε περίπτωση έως ένα έτος.
 • Τα στοιχεία επικοινωνίας που υποβάλλονται κατά την εγγραφή στο Newsletter θα διατηρούνται μέχρι την υποβολή αιτήματος διαγραφής.
 • Τα υποβαλλόμενα βιογραφικά σημειώματα θα αποθηκεύονται για την περίοδο που προβλέπεται στην παράγραφο “Δήλωση απορρήτου αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υποψήφιων εργαζομένων” (βλ. παρακάτω).
 • Τα cookie θα αποθηκεύονται για περίοδο που προβλέπεται στην Πολιτική Cookie.

Διαχειριζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας παρέχετε εσείς (όπως αιτήματα, βιογραφικά σημειώματα) χωριστά από τα παρατηρηθέντα δεδομένα χρήσης online υπηρεσίας και τα εξαχθέντα δεδομένα. Τα παρατηρηθέντα ή εξαχθέντα δεδομένα χρήσης της υπηρεσίας αποθηκεύονται πάντα με τη χρήση αναγνωριστικών που κατά κανόνα δημιουργούνται τυχαία και δεν είναι δυνατή η ταυτοποίηση του χρήστη από το αναγνωριστικό.

Για τους σκοπούς της παροχής επικοινωνίας μάρκετινγκ μέσω του ενημερωτικού δελτίου μας, χρησιμοποιούμε την πλατφόρμα Moosend, η οποία είναι ένας πάροχος υπηρεσιών μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με έδρα την Ευρώπη. Η Moosend αποθηκεύει με ασφάλεια τις λίστες αλληλογραφίας σε διακομιστές που βρίσκονται αποκλειστικά εντός της ΕΕ / ΕΟΧ (Ολλανδία). Πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική απορρήτου του Moosend μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://moosend.com/privacy-policy/ . 

Cookies

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί μικρά αρχεία κειμένου που λέγονται “cookie” τα οποία αποθηκεύονται στη συσκευή σας και συμβάλλουν στην αποδοτική και ασφαλή χρήση του ιστότοπου μας. Η χρήση cookie αποτελεί πλέον τυποποιημένη διαδικασία για τους περισσότερους ιστότοπους. Μάθετε περισσότερα για την πολιτική cookie.

Κατά την είσοδό σας στον ιστότοπο, θα σας ζητηθεί η συγκατάθεσή σας αναφορικά με την πολιτική cookie. Σημειώστε ότι τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης δίνουν στους χρήστες την επιλογή να μην λαμβάνουν cookie. Αφού ολοκληρώσετε την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας μπορείτε, αν το επιθυμείτε, να διαγράψετε τα cookie από το σύστημά σας – για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στο AllAboutCookies.org. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookie που έχουν αποθηκευτεί στον υπολογιστή σας, και να ρυθμίσετε τα προγράμματα περιήγησης ώστε να μην επιτρέπουν την αποθήκευσή τους. Δήλωση απορρήτου αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υποψήφιων εργαζομένων 1. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται από τα τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού των Υπεύθυνων Επεξεργασίας. Στα τμήματα αυτά υπάρχουν Υπεύθυνοι Προστασίας Δεδομένων με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνείτε απευθείας για τυχόν αιτήματα ή απορίες:

dataprotection.austria@austriacard.com

dataprotection@lykos.gr

dpo@lykos.ro

2. Οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας συλλέγουν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στο βιογραφικό σημείωμα το οποίο στέλνετε με email στις ακόλουθες διευθύνσεις:

ac.contact@austriacard.com

recruitment_romania@austriacardag.com

hr.greece@austriacard.com

Τα δεδομένα αυτά είναι τα στοιχεία της ταυτότητάς σας, οι πληροφορίες σπουδών, προηγούμενη εργασιακή εμπειρία και κάθε άλλη πληροφορία που εσείς, ως υποψήφιος εργαζόμενος, ενδέχεται να κοινοποιήσετε στην εταιρεία ως τον πιθανό εργοδότη σας. 3. Η νομική βάση για την επεξεργασία αυτή είναι η ρητή σας συγκατάθεση και η συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πηγάζει από εσάς και εκτείνεται μόνο στα δεδομένα εκείνα που επιλέγετε να κοινοποιήσετε σε εμάς. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και τα οποία συλλέγουμε θα υποστούν επεξεργασία στο πλαίσιο της διαδικασίας αναζήτησης και επιλογής υποψήφιων εργαζομένων, για την πλήρωση ανοικτών, σήμερα ή στο μέλλον, θέσεων. Αν ο σκοπός της επεξεργασίας αλλάξει για οποιονδήποτε λόγο, θα παράσχουμε κάθε σχετική πληροφορία πριν προβούμε στη συγκεκριμένη επεξεργασία. 4. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε θα υπόκεινται στις εξής πράξεις επεξεργασίας:

 • Συλλογή και διαχείριση αιτήσεων
 • Αξιολόγηση αιτήσεων
 • Επιλογή υποψηφίων

5. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν θα κοινολογηθούν στις κατά τόπους ομάδες Ανθρώπινου Δυναμικού και ενδεχομένως στο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ή τη διοίκηση άλλων εταιρειών του Ομίλου εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. AUSTRIACARD S.R.L., Austria Card Polska Sp. Zoo), με στόχο τη διαχείριση και αξιολόγησης των αιτήσεων, τη διενέργεια συνεντεύξεων και την επιλογή του προτιμώμενου υποψηφίου. Τα βασικά συστήματα του Ομίλου βρίσκονται σε κέντρα δεδομένων εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αυστρία, Ρουμανία, Πολωνία, Ελλάδα). 6. Αν η αίτησή σας απορριφθεί, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν θα αποθηκευτούν για 6 μήνες μετά το τέλος της διαδικασίας διεκπεραίωσης της αίτησης. Μετά από την περίοδό αυτή τα δεδομένα θα διαγραφούν οριστικά από τα αρχεία μας. 7. Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, όπως αυτά προβλέπονται και με τις προϋποθέσεις που τίθενται στην ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.

 • Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης στα δεδομένα που σας αφορούν.
 • Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων που σας αφορούν.
 • Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας τη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, εάν η διαγραφή επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας τον περιορισμό της επεξεργασίας, αν πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, και τα οποία έχετε παράσχει στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, αν αυτή η δυνατότητα προβλέπεται από τον ισχύουσα νομοθεσία για τον συγκεκριμένο τύπο δεδομένων.
 • Δικαίωμα εναντίωσης: Έχετε το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν, αν αυτή η δυνατότητα προβλέπεται από τον ισχύουσα νομοθεσία.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, αλλά και για κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση αναφορικά με αυτά τα δικαιώματα και τις προϋποθέσεις τους, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, στις διευθύνσεις που παρέχονται στην Παράγραφο 1. Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων θα σας δώσει περισσότερες πληροφορίες και καθοδήγηση για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε. 9. Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε, οποτεδήποτε και χωρίς κόστος, τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, αποστέλλοντας ένα email στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, στις διευθύνσεις που παρατίθενται στην παράγραφο 1. Αν ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν θα διαγραφούν οριστικά από τα αρχεία μας και θα παύσει κάθε πράξη επεξεργασίας. 10. Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, αν θεωρείτε ότι παραβιάζεται η νομοθεσία για τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία ενώπιον της αρμόδιας Αρχής Προστασίας Δεδομένων: – Αυστρία, Österreichische Datenschutzbehörde, Wickenburggasse 8, 1080 Vienna, Austria, tel. +43 1 52 152-0, e-Mail: dsb@dsb.gv.at, – Ελλάδα, Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Λ. Κηφισίας 1, 115 23 – Αθήνα, τηλ. +30 210 6475600, www.dpa.gr, – Ρουμανία, 28-30 G-ral Gheorghe Magheru Bld. District 1, post code 010336 Bucharest, Romania, tel. +40.318.059.211, anspdcp@dataprotection.ro) ή ενώπιον μιας εποπτικής αρχής στο Κράτος Μέλος κατοικίας ή εργασίας σας.

Scroll to Top
Scroll to Top
DISCLAIMER

You should read the following important notice before accessing, reading or using in any way the Prospectus on this website.

This Prospectus of the company under the corporate name “AUSTRIACARD HOLDINGS AG” (hereafter the “Company”) which can be accessed through this link (https://www.nbg.gr/el/footer/enimerwtika-deltia) of the website of NATIONAL BANK OF GREECE S.A., was approved by the Board of Directors of the Hellenic Capital Market Commission on 24.01.2023 and relates to the dual listing of the shares in the Company on the Regulated Market of the Athens Exchange and the Regulated Market of the Vienna Stock Exchange, including (a) the existing shares in the Company and (b) the new shares in the Company to be issued in the context of a capital increase due to the merger by absorption by the Company of the company under the corporate name “INFORM P. LYKOS HOLDINGS S.A.” (hereinafter collectively referred to as the “Shares”).

The Prospectus is not published in relation to and does not constitute offer of Shares by or on behalf of the Company.

The Prospectus was approved by the Board of Directors of the Hellenic Capital Market Commission following its transfer by the Austrian Financial Market Authority pursuant to article 20(8) of Regulation (EU) 2017/1129, in connection with the information that must be furnished to investors as required under Regulation (EU) 2017/1129, Greek law 4706/2020 and Delegated Regulations (EU) 2019/979 and 2019/980, as amended and in force. The aforementioned approval shall not be considered as an endorsement of the Company and the quality of the Shares that are the subject of the Prospectus. Investment in the Shares entails risks. Investors should make their own assessment as to the suitability of investing in the Shares.

The Prospectus will be valid for one (1) year from the date of its approval by the Board of Directors of the Hellenic Capital Market Commission. Each significant new factor, material mistake, or material inaccuracy relating to the information included in the Prospectus which may affect the assessment of the Shares in the Company and which arises or is noted between the time when the Prospectus is approved and the commencement of trading of the Shares on the Regulated Market of the Athens Exchange and the Regulated Market of the Vienna Stock Exchange, will be included in a supplement to the Prospectus which will be published in accordance with article 23 of the Regulation 2017/1129 on the Prospectus, in accordance with at least the same arrangements made for the publication of the Prospectus. No obligation for the publication of a supplement to the Prospectus applies after the commencement of trading of the Shares on the Regulated Market of the Athens Exchange and the Regulated Market of the Vienna Stock Exchange.

Distribution of the Prospectus and any other documents or information contained in this link and this webpage may be in general restricted by the law and the regulatory framework applicable in some countries. This webpage and its content do not in any way constitute an offer for sale or solicitation to buy any securities in any jurisdiction where such offer or solicitation is unlawful under its applicable legislative and regulatory framework.

Finally, investors outside of Greece and Austria or investors subject to the relevant legislation and jurisdiction of other countries may be prohibited to exercise any rights deriving from the Shares, regardless of whether they acquire Shares in any way. If you are viewing this website from the USA, Canada, South Africa, Australia, Japan and / or any other country other than Greece and Austria, where the information provided in the Prospectus is not permitted by the law, please leave this website.

DISCLAIMER

You should read the following important notice before accessing, reading or using in any way the Prospectus on this website.

This Prospectus of the company under the corporate name “AUSTRIACARD HOLDINGS AG” (hereafter the “Company”) which can be accessed through this link (https://www.nbg.gr/el/footer/enimerwtika-deltia) of the website of NATIONAL BANK OF GREECE S.A., was approved by the Board of Directors of the Hellenic Capital Market Commission on 24.01.2023 and relates to the dual listing of the shares in the Company on the Regulated Market of the Athens Exchange and the Regulated Market of the Vienna Stock Exchange, including (a) the existing shares in the Company and (b) the new shares in the Company to be issued in the context of a capital increase due to the merger by absorption by the Company of the company under the corporate name “INFORM P. LYKOS HOLDINGS S.A.” (hereinafter collectively referred to as the “Shares”).

The Prospectus is not published in relation to and does not constitute offer of Shares by or on behalf of the Company.

The Prospectus was approved by the Board of Directors of the Hellenic Capital Market Commission following its transfer by the Austrian Financial Market Authority pursuant to article 20(8) of Regulation (EU) 2017/1129, in connection with the information that must be furnished to investors as required under Regulation (EU) 2017/1129, Greek law 4706/2020 and Delegated Regulations (EU) 2019/979 and 2019/980, as amended and in force. The aforementioned approval shall not be considered as an endorsement of the Company and the quality of the Shares that are the subject of the Prospectus. Investment in the Shares entails risks. Investors should make their own assessment as to the suitability of investing in the Shares.

The Prospectus will be valid for one (1) year from the date of its approval by the Board of Directors of the Hellenic Capital Market Commission. Each significant new factor, material mistake, or material inaccuracy relating to the information included in the Prospectus which may affect the assessment of the Shares in the Company and which arises or is noted between the time when the Prospectus is approved and the commencement of trading of the Shares on the Regulated Market of the Athens Exchange and the Regulated Market of the Vienna Stock Exchange, will be included in a supplement to the Prospectus which will be published in accordance with article 23 of the Regulation 2017/1129 on the Prospectus, in accordance with at least the same arrangements made for the publication of the Prospectus. No obligation for the publication of a supplement to the Prospectus applies after the commencement of trading of the Shares on the Regulated Market of the Athens Exchange and the Regulated Market of the Vienna Stock Exchange.

Distribution of the Prospectus and any other documents or information contained in this link and this webpage may be in general restricted by the law and the regulatory framework applicable in some countries. This webpage and its content do not in any way constitute an offer for sale or solicitation to buy any securities in any jurisdiction where such offer or solicitation is unlawful under its applicable legislative and regulatory framework.

Finally, investors outside of Greece and Austria or investors subject to the relevant legislation and jurisdiction of other countries may be prohibited to exercise any rights deriving from the Shares, regardless of whether they acquire Shares in any way. If you are viewing this website from the USA, Canada, South Africa, Australia, Japan and / or any other country other than Greece and Austria, where the information provided in the Prospectus is not permitted by the law, please leave this website.

DISCLAIMER

You should read the following important notice before accessing, reading or using in any way the Prospectus on this website.

This Prospectus of the company under the corporate name “AUSTRIACARD HOLDINGS AG” (hereafter the “Company”) which can be accessed through this link (https://www.nbg.gr/el/footer/enimerwtika-deltia) of the website of NATIONAL BANK OF GREECE S.A., was approved by the Board of Directors of the Hellenic Capital Market Commission on 24.01.2023 and relates to the dual listing of the shares in the Company on the Regulated Market of the Athens Exchange and the Regulated Market of the Vienna Stock Exchange, including (a) the existing shares in the Company and (b) the new shares in the Company to be issued in the context of a capital increase due to the merger by absorption by the Company of the company under the corporate name “INFORM P. LYKOS HOLDINGS S.A.” (hereinafter collectively referred to as the “Shares”).

The Prospectus is not published in relation to and does not constitute offer of Shares by or on behalf of the Company.

The Prospectus was approved by the Board of Directors of the Hellenic Capital Market Commission following its transfer by the Austrian Financial Market Authority pursuant to article 20(8) of Regulation (EU) 2017/1129, in connection with the information that must be furnished to investors as required under Regulation (EU) 2017/1129, Greek law 4706/2020 and Delegated Regulations (EU) 2019/979 and 2019/980, as amended and in force. The aforementioned approval shall not be considered as an endorsement of the Company and the quality of the Shares that are the subject of the Prospectus. Investment in the Shares entails risks. Investors should make their own assessment as to the suitability of investing in the Shares.

The Prospectus will be valid for one (1) year from the date of its approval by the Board of Directors of the Hellenic Capital Market Commission. Each significant new factor, material mistake, or material inaccuracy relating to the information included in the Prospectus which may affect the assessment of the Shares in the Company and which arises or is noted between the time when the Prospectus is approved and the commencement of trading of the Shares on the Regulated Market of the Athens Exchange and the Regulated Market of the Vienna Stock Exchange, will be included in a supplement to the Prospectus which will be published in accordance with article 23 of the Regulation 2017/1129 on the Prospectus, in accordance with at least the same arrangements made for the publication of the Prospectus. No obligation for the publication of a supplement to the Prospectus applies after the commencement of trading of the Shares on the Regulated Market of the Athens Exchange and the Regulated Market of the Vienna Stock Exchange.

Distribution of the Prospectus and any other documents or information contained in this link and this webpage may be in general restricted by the law and the regulatory framework applicable in some countries. This webpage and its content do not in any way constitute an offer for sale or solicitation to buy any securities in any jurisdiction where such offer or solicitation is unlawful under its applicable legislative and regulatory framework.

Finally, investors outside of Greece and Austria or investors subject to the relevant legislation and jurisdiction of other countries may be prohibited to exercise any rights deriving from the Shares, regardless of whether they acquire Shares in any way. If you are viewing this website from the USA, Canada, South Africa, Australia, Japan and / or any other country other than Greece and Austria, where the information provided in the Prospectus is not permitted by the law, please leave this website.

DISCLAIMER

You should read the following important notice before accessing, reading or using in any way the Prospectus on this website.

This Prospectus of the company under the corporate name “AUSTRIACARD HOLDINGS AG” (hereafter the “Company”) which can be accessed through this link (https://www.nbg.gr/el/footer/enimerwtika-deltia) of the website of NATIONAL BANK OF GREECE S.A., was approved by the Board of Directors of the Hellenic Capital Market Commission on 24.01.2023 and relates to the dual listing of the shares in the Company on the Regulated Market of the Athens Exchange and the Regulated Market of the Vienna Stock Exchange, including (a) the existing shares in the Company and (b) the new shares in the Company to be issued in the context of a capital increase due to the merger by absorption by the Company of the company under the corporate name “INFORM P. LYKOS HOLDINGS S.A.” (hereinafter collectively referred to as the “Shares”).

The Prospectus is not published in relation to and does not constitute offer of Shares by or on behalf of the Company.

The Prospectus was approved by the Board of Directors of the Hellenic Capital Market Commission following its transfer by the Austrian Financial Market Authority pursuant to article 20(8) of Regulation (EU) 2017/1129, in connection with the information that must be furnished to investors as required under Regulation (EU) 2017/1129, Greek law 4706/2020 and Delegated Regulations (EU) 2019/979 and 2019/980, as amended and in force. The aforementioned approval shall not be considered as an endorsement of the Company and the quality of the Shares that are the subject of the Prospectus. Investment in the Shares entails risks. Investors should make their own assessment as to the suitability of investing in the Shares.

The Prospectus will be valid for one (1) year from the date of its approval by the Board of Directors of the Hellenic Capital Market Commission. Each significant new factor, material mistake, or material inaccuracy relating to the information included in the Prospectus which may affect the assessment of the Shares in the Company and which arises or is noted between the time when the Prospectus is approved and the commencement of trading of the Shares on the Regulated Market of the Athens Exchange and the Regulated Market of the Vienna Stock Exchange, will be included in a supplement to the Prospectus which will be published in accordance with article 23 of the Regulation 2017/1129 on the Prospectus, in accordance with at least the same arrangements made for the publication of the Prospectus. No obligation for the publication of a supplement to the Prospectus applies after the commencement of trading of the Shares on the Regulated Market of the Athens Exchange and the Regulated Market of the Vienna Stock Exchange.

Distribution of the Prospectus and any other documents or information contained in this link and this webpage may be in general restricted by the law and the regulatory framework applicable in some countries. This webpage and its content do not in any way constitute an offer for sale or solicitation to buy any securities in any jurisdiction where such offer or solicitation is unlawful under its applicable legislative and regulatory framework.

Finally, investors outside of Greece and Austria or investors subject to the relevant legislation and jurisdiction of other countries may be prohibited to exercise any rights deriving from the Shares, regardless of whether they acquire Shares in any way. If you are viewing this website from the USA, Canada, South Africa, Australia, Japan and / or any other country other than Greece and Austria, where the information provided in the Prospectus is not permitted by the law, please leave this website.

DISCLAIMER

You should read the following important notice before accessing, reading or using in any way the Prospectus on this website.

This Prospectus of the company under the corporate name “AUSTRIACARD HOLDINGS AG” (hereafter the “Company”) which can be accessed through this link (https://www.nbg.gr/el/footer/enimerwtika-deltia) of the website of NATIONAL BANK OF GREECE S.A., was approved by the Board of Directors of the Hellenic Capital Market Commission on 24.01.2023 and relates to the dual listing of the shares in the Company on the Regulated Market of the Athens Exchange and the Regulated Market of the Vienna Stock Exchange, including (a) the existing shares in the Company and (b) the new shares in the Company to be issued in the context of a capital increase due to the merger by absorption by the Company of the company under the corporate name “INFORM P. LYKOS HOLDINGS S.A.” (hereinafter collectively referred to as the “Shares”).

The Prospectus is not published in relation to and does not constitute offer of Shares by or on behalf of the Company.

The Prospectus was approved by the Board of Directors of the Hellenic Capital Market Commission following its transfer by the Austrian Financial Market Authority pursuant to article 20(8) of Regulation (EU) 2017/1129, in connection with the information that must be furnished to investors as required under Regulation (EU) 2017/1129, Greek law 4706/2020 and Delegated Regulations (EU) 2019/979 and 2019/980, as amended and in force. The aforementioned approval shall not be considered as an endorsement of the Company and the quality of the Shares that are the subject of the Prospectus. Investment in the Shares entails risks. Investors should make their own assessment as to the suitability of investing in the Shares.

The Prospectus will be valid for one (1) year from the date of its approval by the Board of Directors of the Hellenic Capital Market Commission. Each significant new factor, material mistake, or material inaccuracy relating to the information included in the Prospectus which may affect the assessment of the Shares in the Company and which arises or is noted between the time when the Prospectus is approved and the commencement of trading of the Shares on the Regulated Market of the Athens Exchange and the Regulated Market of the Vienna Stock Exchange, will be included in a supplement to the Prospectus which will be published in accordance with article 23 of the Regulation 2017/1129 on the Prospectus, in accordance with at least the same arrangements made for the publication of the Prospectus. No obligation for the publication of a supplement to the Prospectus applies after the commencement of trading of the Shares on the Regulated Market of the Athens Exchange and the Regulated Market of the Vienna Stock Exchange.

Distribution of the Prospectus and any other documents or information contained in this link and this webpage may be in general restricted by the law and the regulatory framework applicable in some countries. This webpage and its content do not in any way constitute an offer for sale or solicitation to buy any securities in any jurisdiction where such offer or solicitation is unlawful under its applicable legislative and regulatory framework.

Finally, investors outside of Greece and Austria or investors subject to the relevant legislation and jurisdiction of other countries may be prohibited to exercise any rights deriving from the Shares, regardless of whether they acquire Shares in any way. If you are viewing this website from the USA, Canada, South Africa, Australia, Japan and / or any other country other than Greece and Austria, where the information provided in the Prospectus is not permitted by the law, please leave this website.

DISCLAIMER

You should read the following important notice before accessing, reading or using in any way the Prospectus on this website.

This Prospectus of the company under the corporate name “AUSTRIACARD HOLDINGS AG” (hereafter the “Company”) which can be accessed through this link (https://www.nbg.gr/el/footer/enimerwtika-deltia) of the website of NATIONAL BANK OF GREECE S.A., was approved by the Board of Directors of the Hellenic Capital Market Commission on 24.01.2023 and relates to the dual listing of the shares in the Company on the Regulated Market of the Athens Exchange and the Regulated Market of the Vienna Stock Exchange, including (a) the existing shares in the Company and (b) the new shares in the Company to be issued in the context of a capital increase due to the merger by absorption by the Company of the company under the corporate name “INFORM P. LYKOS HOLDINGS S.A.” (hereinafter collectively referred to as the “Shares”).

The Prospectus is not published in relation to and does not constitute offer of Shares by or on behalf of the Company.

The Prospectus was approved by the Board of Directors of the Hellenic Capital Market Commission following its transfer by the Austrian Financial Market Authority pursuant to article 20(8) of Regulation (EU) 2017/1129, in connection with the information that must be furnished to investors as required under Regulation (EU) 2017/1129, Greek law 4706/2020 and Delegated Regulations (EU) 2019/979 and 2019/980, as amended and in force. The aforementioned approval shall not be considered as an endorsement of the Company and the quality of the Shares that are the subject of the Prospectus. Investment in the Shares entails risks. Investors should make their own assessment as to the suitability of investing in the Shares.

The Prospectus will be valid for one (1) year from the date of its approval by the Board of Directors of the Hellenic Capital Market Commission. Each significant new factor, material mistake, or material inaccuracy relating to the information included in the Prospectus which may affect the assessment of the Shares in the Company and which arises or is noted between the time when the Prospectus is approved and the commencement of trading of the Shares on the Regulated Market of the Athens Exchange and the Regulated Market of the Vienna Stock Exchange, will be included in a supplement to the Prospectus which will be published in accordance with article 23 of the Regulation 2017/1129 on the Prospectus, in accordance with at least the same arrangements made for the publication of the Prospectus. No obligation for the publication of a supplement to the Prospectus applies after the commencement of trading of the Shares on the Regulated Market of the Athens Exchange and the Regulated Market of the Vienna Stock Exchange.

Distribution of the Prospectus and any other documents or information contained in this link and this webpage may be in general restricted by the law and the regulatory framework applicable in some countries. This webpage and its content do not in any way constitute an offer for sale or solicitation to buy any securities in any jurisdiction where such offer or solicitation is unlawful under its applicable legislative and regulatory framework.

Finally, investors outside of Greece and Austria or investors subject to the relevant legislation and jurisdiction of other countries may be prohibited to exercise any rights deriving from the Shares, regardless of whether they acquire Shares in any way. If you are viewing this website from the USA, Canada, South Africa, Australia, Japan and / or any other country other than Greece and Austria, where the information provided in the Prospectus is not permitted by the law, please leave this website.