ΟΡΑΜΑ & ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Όραμα

Μέσω της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας και της τεχνολογικής προόδου, οραματιζόμαστε να κάνουμε τη διαφορά στη ζωή των υπαλλήλων μας, των μετόχων και των πελατών μας με αίσθημα ευθύνης και σεβασμού προς την κοινωνία και το περιβάλλον.

Αποστολή

Με πρωτοπόρο τον κλάδο της τεχνολογίας της πληροφορίας και των επικοινωνιών, ενδυναμώνουμε τους πελάτες μας να υπερέχουν στις αντίστοιχες επιχειρηματικές δραστηριότητες με ασφαλείς λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους.

Η στρατηγική της AUSTRIACARD βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες:

  • Διαρκής προσήλωση στη λειτουργική υπεροχή.
  • Ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, τόσο εσωτερικά όσο και σε συνεργασία με συνεργάτες εγνωσμένης αξίας.
  • Βελτιστοποίηση μεριδίου αγοράς σε υφιστάμενες και αναπτυσσόμενες αγορές.
  • Εξαγορά κατάλληλων συμπληρωματικών επιχειρήσεων ή τεχνολογιών.
Scroll to Top