ΟΡΑΜΑ & ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Όραμα

Όραμά μας είναι να κάνουμε τη διαφορά στις ζωές των ανθρώπων, αναζητώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη και ενεργώντας με γνώμονα την κοινωνία στην οποία δραστηριοποιούμαστε, με μέριμνα για το περιβάλλον σε ό,τι κάνουμε.

Αποστολή

Αποστολή μας είναι να βρισκόμαστε πάντα στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων στην πληροφορική και τις επικοινωνίες, παρέχοντας στους πελάτες μας λύσεις αιχμής που θα τους βοηθήσουν να ξεχωρίσουν στον αντίστοιχο κλάδο τους.

Η στρατηγική της AUSTRIACARD έχει τέσσερις πυλώνες:

  • Διαρκής προσήλωση στη λειτουργική υπεροχή.

  • Ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, τόσο εσωτερικά όσο και σε συνεργασία με έμπιστους συνεργάτες.
  • Βελτιστοποίηση μεριδίου αγοράς σε υφιστάμενες και αναπτυσσόμενες αγορές.
  • Εξαγορά κατάλληλων συμπληρωματικών επιχειρήσεων ή τεχνολογιών.
Scroll to Top