ΣΤΟΙΧΕΙΑ AUSTRIACARD HOLDINGS AG

Lamezanstraße 4-8 1230 Vienna, Austria T +43 1 610 65-0 F +43 1 610 65-700 ac.contact@austriacard.com Έδρα: Lamezanstraße 4-8, 1230 Vienna, Austria Μητρώο εταιρειών: Εμποροδικείο Βιέννης (Handelsgericht Wien) | αριθμός μητρώου FN 352889f. Μητρώο επεξεργασίας δεδομένων AUSTRIACARD AG: DVR 4013124 Μητρώο επεξεργασίας δεδομένων AUSTRIACARD GMBH: DVR 0390089 Αρ. ΦΠΑ: AUSTRIACARD AG: ATU66034668 Αρ. ΦΠΑ: AUSTRIACARD GMBH: ATU14915403 Συμμετοχή σε φορείς: Αυστριακό Εμπορικό Επιμελητήριο (Βιέννη), Ένωση Έντυπων Μέσων

Scroll to Top