ΣΤΟΙΧΕΙΑ AUSTRIACARD HOLDINGS AG

Lamezanstraße 4-8 1230 Vienna, Austria

T +43 1 610 65-0 F +43 1 610 65-700 ac.contact@austriacard.com

Έδρα: Lamezanstraße 4-8, 1230 Vienna, Austria

Μητρώο εταιρειών: Εμποροδικείο Βιέννης (Handelsgericht Wien) | αριθμός μητρώου FN 352889f.

Αρ. ΦΠΑ: AUSTRIACARD HOLDINGS AG GROUP: ATU66034668

Αρ. ΦΠΑ: AUSTRIACARD GMBH: ATU14915403

Συμμετοχή σε φορείς: Αυστριακό Εμπορικό Επιμελητήριο (Βιέννη), Ένωση Έντυπων Μέσων

Scroll to Top