ΣΤΟΙΧΕΙΑ AUSTRIACARD AG

Lamezanstraße 4-8
1230 Vienna, Austria

T +43 1 610 65-0
F +43 1 610 65-700
ac.contact@austriacard.com

Έδρα: Lamezanstraße 4-8, 1230 Vienna, Austria

Μητρώο εταιρειών: Εμποροδικείο Βιέννης (Handelsgericht Wien) | αριθμός μητρώου FN 352889f.

Μητρώο επεξεργασίας δεδομένων AUSTRIACARD AG: DVR 4013124

Μητρώο επεξεργασίας δεδομένων AUSTRIACARD GMBH: DVR 0390089

Αρ. ΦΠΑ: AUSTRIACARD AG: ATU66034668

Αρ. ΦΠΑ: AUSTRIACARD GMBH: ATU14915403

Συμμετοχή σε φορείς: Αυστριακό Εμπορικό Επιμελητήριο (Βιέννη), Ένωση Έντυπων Μέσων

Scroll to Top