Κρατικά Έγγραφα


Η AUSTRIACARD διαθέτει εκτενή εμπειρία στην έκδοση δελτίων ταυτότητας, διαβατηρίων και διπλωμάτων, χρησιμοποιώντας πληθώρα επιλογών προσαρμοσμένων στις εκάστοτε ανάγκες των πελατών της.


Το ACOS είναι το εγγενές λειτουργικό σύστημα της AUSTRIACARD το οποίο χρησιμοποιεί ένα ενσωματωμένο τσιπ που είναι η καρδιά της έξυπνης κάρτας. Σχηματίζει ένα κλειστό σύστημα προσφέροντας έτσι επιπλέον ασφάλεια.


Το ACOS-ID είναι μια δέσμη εφαρμογών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ολόκληρη τη σειρά δελτίων ταυτότητας. Επιπλέον, χάρη στην υποστήριξη πολλαπλών εφαρμογών, οι πελάτες μπορούν να συνδυάζουν ελεύθερα τις εξής χρήσεις:

GOVERNMENT SOLUTIONS

  • Εθνικό δελτίο ταυτότητας
  • Διαβατήριο

  • Κάρτα Ευρωπαίου Πολίτη για IAS, PKI και Εγκεκριμένη Ηλεκτρονική Υπογραφή (QES)

  • Άδεια διαμονής

  • Άδεια ικανότητας οδήγησης

  • Άδεια κυκλοφορίας οχήματος

  • Κάρτα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης

  • Κάρτα ψηφιακού ταχογράφου

Τέλος, η AUSTRIACARD δημιουργεί διπλώματα και πιστοποιητικά τελευταίας τεχνολογίας, πάντα προσαρμοσμένα στις ανάγκες των πελατών.

Scroll to Top