ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


Η AUSTRIACARD διαθέτει εξαιρετική εμπειρία στην παραγωγή δελτίων ταυτότητας υψηλής ασφάλειας. Η εταιρεία έχει υλοποιήσει με επιτυχία πολυάριθμα υψηλού κύρους έργα για κρατικές υπηρεσίες, αποδεικνύοντας την ποιότητα και ασφάλεια των προϊόντων και υπηρεσιών της.

Ειδικές λύσεις για κρατικές υπηρεσίες

Οι ειδικοί της AUSTRIACARD αναπτύσσουν λύσεις για κρατικές υπηρεσίες ειδικά προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε πελάτη.

Τα δελτία ταυτότητας και οι επίσημες κρατικές κάρτες είναι πολύπλοκα προϊόντα. Απαιτούνται εξειδικευμένα συστήματα και τέλειος συγχρονισμός υλικού και λογισμικού, λειτουργικού συστήματος και εφαρμογών. Επιπλέον, χρειάζεται ένα σύστημα δημιουργίας δεδομένων και λύσεις προσωποποίησης. Ανάλογα με το απαιτούμενο επίπεδο ασφάλειας, θα πρέπει να υπάρχουν επιπλέον PKI (υποδομή δημόσιου κλειδιού), συστήματα διαχείρισης πιστοποιητικών και αυτόματης αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων (AFIS), καθώς και ένα προσαρμοσμένο σύστημα διαχείρισης καρτών (CMS).

Government
Η AUSTRIACARD έχει υλοποιήσει πολυάριθμα υψηλού κύρους έργα για κρατικές υπηρεσίες

Χαρακτηριστικά ασφαλείας

Για την προστασία των επίσημων κρατικών καρτών από δόλια χρήση, η AUSTRIACARD εφαρμόζει διάφορα οπτικά και ηλεκτρονικά χαρακτηριστικά ασφαλείας. Ο συνδυασμός των χαρακτηριστικών αυτών οδηγεί σε σημαντικά αυξημένα επίπεδα ασφαλείας. Τα τσιπ που είναι ενσωματωμένα στα έξυπνα δελτία ταυτότητας της AUSTRIACARD, έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας.

Η AUSTRIACARD προσφέρει κορυφαίας τεχνολογίας λύσεις για κάθε είδους επίσημη κρατική κάρτα. Μπορείτε να λάβετε περισσότερες γενικές πληροφορίες για τις λύσεις κρατικών υπηρεσιών που προσφέρουμε ή κάντε κλικ παρακάτω για το προϊόν που σας ενδιαφέρει.

Scroll to Top