ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Η εμπειρογνωμοσύνη της AUSTRIACARD επεκτείνεται και στην υλοποίηση καρτών για μέσα μεταφοράς σε πολλές χώρες. Στους πελάτες μας παρέχουμε εξυπηρέτηση σε όλες τις φάσεις του έργου. Αυτό περιλαμβάνει την ενσωμάτωση της διαδικασίας παραγγελίας εισιτηρίου στο Σύστημα Διαχείρισης Καρτών (CMS) του παρόχου μεταφορικών υπηρεσιών, καθώς και την επίτευξη διαλειτουργικότητας υλικού και λογισμικού της υποδομής έκδοσης εισιτηρίων. Οι ειδικοί της AUSTRIACARD είναι έτοιμοι να αναπτύξουν εξατομικευμένες λύσεις σε συνεργασία με τους πελάτες.

Με τις κάρτες μέσων μεταφοράς, τα πράγματα γίνονται πολύ πιο απλά και γρήγορα.
Scroll to Top