Bιωσιμότητα

Home » Inform » Επενδυτές » Bιωσιμότητα

Η INFORM έχει οικοδομηθεί από τους εργαζομένους που απασχολούνται στης εταιρείες της. Η ανθρωποκεντρικότητα αντικατοπτρίζεται στις αξίες της INFORM οι οποίες αποτελούν, εδώ και πολλά χρόνια, τον ακρογωνιαίο λίθος της επιτυχίας μας. Παρόλο που η INFORM ανταγωνίζεται σκληρά για την κατάκτηση και διατήρηση ηγετικής θέσης, δεν την ενδιαφέρουν μόνο τα αποτελέσματα, αλλά και το πώς αυτά επιτυγχάνονται. Όλοι εμείς, οι άνθρωποι της INFORM, γνωρίζουμε καλά ότι η φήμη χτίζεται από τη συμπεριφορά μας η οποία εκδηλώνεται όχι μόνο από αυτά που λέμε και, πρωτίστως, αυτά που κάνουμε, αλλά και μέσα από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τους πελάτες, τους συνεργάτες και το περιβάλλον. Η φήμη και η συνεχιζόμενη επιτυχία μας εξαρτώνται από την υποχρέωση όλων μας να κάνουμε αυτό που μας αναλογεί ώστε να τηρούμε τις αξίες μας και τη δέσμευση να ακολουθούμε υψηλότατα πρότυπα επιχειρηματικής δεοντολογίας και ακεραιότητας στην καθημερινή μας δουλειά. Ως επιχείρηση διεθνούς εμβέλειας, έχουμε ευθύνη να συμπεριφερόμαστε με τρόπο δεοντολογικό και σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και τους κανονισμούς σε όλες τις δικαιοδοσίες. Επιπλέον, οι απαιτήσεις του Κώδικα Συμπεριφορά υπερκαλύπτουν τη συμμόρφωση με ισχύοντες νόμους και κανονισμούς – ως ευσυνείδητοι πολίτες και εργαζόμενοι, αναμένουμε από κάθε εργαζόμενο να ενεργεί δεοντολογικά και με ακεραιότητα, και να κάνει πάντα το σωστό. Οφείλουμε να εφαρμόζουμε ορθή κρίση όταν πρέπει να λάβουμε μια απόφαση για την πλέον ενδεδειγμένη δράση. Ο Κώδικας Συμπεριφοράς σκιαγραφεί τις σημαντικές πολιτικές, οδηγίες και κατευθύνσεις επιχειρηματικής συμπεριφοράς με βάση τις αξίες της INFORM. Αποτελεί επίσης μια δήλωση δέσμευσης προς τους εργαζομένους ότι, καίτοι δίνουμε σημασία στα αποτελέσματα, για εμάς εξίσου σημαντικό είναι και το πώς επιτυγχάνουμε τα αποτελέσματα: δεν ανεχόμαστε απόπειρες ή ενέργειες επίτευξης αποτελεσμάτων μέσω παράνομων ή αντιδεοντολογικών συναλλαγών οπουδήποτε στον κόσμο. Η INFORM βασίζεται στην ορθή κρίση των εργαζομένων της στο πλαίσιο των συναλλαγών τους και της καθημερινής τους συμπεριφοράς. Αν έχετε αμφιβολίες για το ποιος είναι ο κατάλληλος τρόπος να ενεργήσετε, μπορείτε να αποταθείτε στους προϊσταμένους ή τους υπευθύνους για συμβουλές και καθοδήγηση. Σας ευχαριστώ για τη δική σας συνεισφορά στην προσήλωση της INFORM στη συμμόρφωση, την ακεραιότητα και την δεοντολογία στην επιχειρηματική μας συμπεριφορά. Και να θυμάστε ότι ενεργώντας σύμφωνα με τις κατευθύνσεις αυτές, ο καθένας από εμάς μπορεί να συμβάλλει στη διαφύλαξη της φήμης της INFORM ως μιας εταιρείας που δραστηριοποιείται με απόλυτη ακεραιότητα.
Παναγιώτης Σπυρόπουλος
Chief Executive Officer της INFORM

Α. Ευθύνη Έχουμε δεσμευτεί για την τήρηση των υψηλότερων προτύπων επιχειρηματικής δεοντολογίας σε όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητές μας, ενεργώντας υπεύθυνα. Οι εργαζόμενοί μας είναι ικανοί, έχουν κίνητρο, είναι διατεθειμένοι να εργαστούν σκληρά και, το σημαντικότερο, υλοποιούν τον Κώδικα Συμπεριφοράς σε όλες τις πράξεις και τις αποφάσεις τους. Β. Υπηρεσία προς πελάτες Η INFORM αντλεί από την επιτυχημένη εμπειρία εκτυπώσεων και επεξεργασίας δεδομένων εδώ και τέσσερις γενιές και, ως οικογενειακή επιχείρηση, δεσμεύεται για την εκπλήρωση των ονείρων και του οράματος των πελατών της. Κατανοούμε ότι η ικανοποίηση και η επιτυχία των πελατών μας είναι το κλειδί για τη δική μας ικανοποίηση και επιτυχία. Εστιάζοντας στην εκπλήρωση των απαιτήσεων και των αναγκών των πελατών μας, δεσμευόμαστε ότι θα το πράξουμε με τρόπο αξιόπιστο, υπεύθυνο και ηθικό. Γνωρίζουμε ότι ο μόνος τρόπος να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πελατών μας είναι μέσα από την ακεραιότητα των πράξεών μας. Γ. Σεβασμός Οι ρίζες της εταιρικής κουλτούρας μας που ξεκίνησε το 1897 είναι οι ιδέες, οι πεποιθήσεις και οι θεμελιώδεις αξίες που ενώνουν τα μέλη της INFORM ώστε να εργάζονται αποτελεσματικά και αρμονικά μεταξύ τους. Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία αυτής της εταιρικής κουλτούρας είναι ο σεβασμός – όπως εμφανίζεται στη συμπεριφορά προς τους πελάτες μας και τα περιουσιακά τους στοιχεία, προς αλλήλους και προς τα περιουσιακά στοιχεία της INFORM. Δ. Ακεραιότητα Είμαστε έντιμοι και ειλικρινείς μεταξύ μας. Λειτουργούμε σύμφωνα με το γράμμα και το πνεύμα του νόμου. Προσπαθούμε πάντοτε να κάνουμε το σωστό. Υπερασπιζόμαστε τις αξίες και τις αρχές της INFORM σε κάθε πράξη και απόφασή μας. E. Εμπιστοσύνη Πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι λειτουργούν καλύτερα όταν υπάρχει εμπιστοσύνη. Έχουμε πίστη στις πράξεις, στις ικανότητες και στις προθέσεις αλλήλων. Προσπαθούμε να κερδίζουμε, να διατηρούμε και να εξασφαλίζουμε την εμπιστοσύνη των πελατών μας. ΣΤ. Δέσμευση για ποιότητα & καινοτομία Δεσμευόμαστε για την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών ανώτερης ποιότητας και αξίας. Για τον σκοπό αυτό, αξιολογούμε διαρκώς τις εφαρμοζόμενες μεθόδους και τις νέες τεχνολογίες, εστιάζοντας στην καινοτομία. Ενθαρρύνουμε και προσδοκούμε εξαιρετική τεχνική εξειδίκευση και αριστεία. Ζ. Δέσμευση προς την κοινωνία Η επιτυχία και η ευημερία μας δίνει τη δυνατότητα στους εργαζομένους, στα ενδιαφερόμενα μέρη και στις κοινωνίες όπου ζούμε και εργαζόμαστε να εξελίσσονται και να ευημερούν. Η. Δέσμευση προς το περιβάλλον Εξετάζουμε και αξιολογούμε διαρκώς και προληπτικά την εφαρμογή νέων μεθόδων και τεχνολογιών στις λειτουργικές διαδικασίες μας, προκειμένου να ελαχιστοποιούμε τον αντίκτυπό μας στο περιβάλλον.

Α. Συμμόρφωση με εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς Η INFORM και οι εργαζόμενοί της δεσμεύονται προς τη συμμόρφωση με όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς. Προσδοκούμε από κάθε εργαζόμενο να γνωρίζει και να συμμορφώνεται με τους νόμους και τους κανονισμούς που διέπουν το εργασιακό του αντικείμενο, οπουδήποτε. Ειδικότερα, προσδοκούμε από τους υπαλλήλους να συμμορφώνονται με τους νόμους που προστατεύουν την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον, να εξασφαλίζουν όλες τις απαιτούμενες άδειες, να λειτουργούν τις εγκαταστάσεις και να διεξάγουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες σε αυστηρή συμμόρφωση με το εφαρμοστέο δίκαιο. Σε περίπτωση που η επιχειρηματική δραστηριότητα δεν ρυθμίζεται από κανέναν νόμο, ή οι ισχύοντες νόμοι και κανονισμοί ορίζουν απαράδεκτα χαμηλά πρότυπα, προσδοκούμε από τους εργαζομένους να πράττουν σύμφωνα με τις Αξίες της INFORM, να συμμορφώνονται τουλάχιστον με τις κατευθυντήριες οδηγίες που τίθενται στον παρόντα Κώδικα Συμπεριφοράς και να διεκπεραιώνουν κάθε ενέργεια χωρίς συμβιβασμούς, με εντιμότητα και ακεραιότητα. B. Ανάρμοστες επιχειρηματικές συμφωνίες • Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες Απαγορεύεται αυστηρά σε όλους τους υπαλλήλους της INFORM να συμμετέχουν ή να συμβάλλουν άμεσα ή έμμεσα σε οποιαδήποτε δραστηριότητα θα μπορούσε να θεωρηθεί ως νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. • Εμπορική δωροδοκία Η INFORM λειτουργεί στο πλαίσιο του ανταγωνισμού με θεμιτό τρόπο και με γνώμονα την ανάδειξη των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε πληρωμή, χρηματισμός ή προσφορά παροχής σε πρόσωπα που εργάζονται σε πελάτες, συμβούλους, προμηθευτές ή άλλους συνεργάτες της INFORM, καθώς και η αποδοχή πληρωμής, χρηματισμού ή παροχής από οποιονδήποτε εργαζόμενο της INFORM. Συνεπώς, απαγορεύεται στους εργαζομένους της INFORM να προσφέρουν, κάνουν, διευκολύνουν, επιδιώξουν ή αποδεχθούν, άμεσα ή έμμεσα, οποιοδήποτε δώρο, πληρωμή, χρηματισμό, επιμίσθιο, παροχή, ψυχαγωγία ή άλλες υπηρεσίες προς ή από υφιστάμενους ή υποψήφιους επιχειρηματικούς συνεργάτες που θα μπορούσαν εύλογα να θεωρηθούν ότι επηρεάζουν τις επιχειρηματικές συναλλαγές και βρίσκονται εκτός των ορίων της συνήθους επιχειρηματικής φιλοξενίας ή απαγορεύονται βάσει ισχύοντος δικαίου. • Ανάρμοστες παροχές σε κρατικούς αξιωματούχους Η χορήγηση ανάρμοστης παροχής σε κρατικό αξιωματούχο για την ενσυνείδητη εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων του, αποτελεί αδίκημα εφόσον αποσκοπεί στον επηρεασμό της δραστηριότητας του αξιωματούχου αυτού. Στους κρατικούς αξιωματούχους συμπεριλαμβάνονται όχι μόνο οι δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά και οι υπάλληλοι εταιρειών που ανήκουν άμεσα ή έμμεσα στο κράτος, σε περιφέρεια ή σε δήμο. Απαγορεύεται αυστηρά η χορήγηση ανάρμοστων παροχών σε κρατικό αξιωματούχο. Στις συναλλαγές τους με κρατικούς αξιωματούχους, απαγορεύεται στους εργαζομένους της INFORM να προσφέρουν, υπόσχονται ή χορηγούν ανάρμοστες παροχές ή άλλα πλεονεκτήματα, είτε άμεσα είτε μέσω μεσαζόντων, προκειμένου να εξασφαλίσουν ή να διατηρήσουν εργασίες ή άλλο ανάρμοστο πλεονέκτημα στο πλαίσιο της διεξαγωγής των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. • Διαπραγμάτευση τίτλων Για τη διασφάλιση της ορθότητας και της ακεραιότητας των συναλλαγών στις χρηματαγορές, οι εργαζόμενοι της INFORM δεν συναλλάσσονται σε τίτλους της INFORM ή άλλης εταιρείας βάσει μη δημοσιευμένων πληροφοριών που αποκτώνται λόγω της ιδιότητάς τους. • Σύγκρουση συμφερόντων Όλοι οι εργαζόμενοι οφείλουν να ενεργούν ανά πάσα στιγμή αποκλειστικά προς το συμφέρον της INFORM. Σύγκρουση συμφερόντων προκύπτει όταν ένας εργαζόμενος έχει προσωπική σχέση ή οικονομικό ή άλλο συμφέρον το οποίο θα μπορούσε δυνητικά να επηρεάσει την υποχρέωση αυτή, ή όταν ο εργαζόμενος χρησιμοποιεί τη θέση του για προσωπικό όφελος. Όλοι οι εργαζόμενοι της INFORM οφείλουν να γνωστοποιούν κάθε ενδεχόμενη περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων, και να προβαίνουν στις κατάλληλες ενέργειες για την εξάλειψη της σύγκρουσης όταν τους ζητείται. • Πολιτική κατά των μονοπωλίων και θεμιτός ανταγωνισμός Όλοι οι εργαζόμενοι οφείλουν να συμμορφώνονται αυστηρά με τους νόμους κατά των συμπράξεων/αθέμιτου ανταγωνισμού και κατά των μονοπωλίων κάθε χώρας στην οποία δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο των εργασιακών καθηκόντων τους. Πιστεύουμε στον θεμιτό ανταγωνισμό επειδή όλοι έχουμε να ωφεληθούμε από τη δίκαιη, ελεύθερη και ανοικτή αγορά. Ο ανταγωνισμός μας γίνεται αυστηρά με γνώμονα την ανάδειξη των προϊόντων και υπηρεσιών μας, χωρίς καμία προσπάθεια περιορισμού του εμπορίου. Γ. Δίκαιες συναλλαγές με προμηθευτές και πελάτες Η βιώσιμη επιτυχία της INFORM εξαρτάται από το κτίσιμο παραγωγικών σχέσεων με τους προμηθευτές και τους πελάτες μας, βασισμένων στην ακεραιότητα, την ηθική συμπεριφορά και την αμοιβαία εμπιστοσύνη. • Ορθή μεταχείριση των προμηθευτών Οι προμηθευτές μας είναι αξιόλογοι συντελεστές στην επιτυχία της επιχείρησής μας. Προσδοκούμε θεμιτό ανταγωνισμό στην αγορά και εφαρμόζουμε το ίδιο κριτήριο στις συναλλαγές με τους προμηθευτές μας – η σχέση μας μαζί τους χαρακτηρίζεται από εντιμότητα και ακεραιότητα. Στο πλαίσιο της σχέσης με τους προμηθευτές, κάθε εργαζόμενος οφείλει να μην επιδεικνύει καμία εύνοια ή προτίμηση σε πρόσωπο ή επιχείρηση παρά μόνο με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον της INFORM. Οι επιχειρηματικές συναλλαγές για λογαριασμό της INFORM δεν θα πρέπει να επηρεάζονται από προσωπικά συμφέροντα. • Ορθή μεταχείριση των πελατών Η INFORM αναγνωρίζει ότι κάθε πελάτης έχει ατομικές ανάγκες και προσδοκίες που αντιπροσωπεύουν μοναδικές ευκαιρίες για αμοιβαία επιτυχία. Προσπαθούμε να δίνουμε τη δυνατότητα στους πελάτες μας να κερδίζουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα προσθέτοντας αξία μέσω της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών μας, και να κερδίζουμε την εμπιστοσύνη των πελατών μας λειτουργώντας με εντιμότητα και ακεραιότητα. • Το Κράτος ως πελάτης Τα προϊόντα της INFORM συχνά αγοράζονται από κράτη. Στην περίπτωση αυτή, κάθε εργαζόμενος της INFORM οφείλει να τηρεί αυστηρά τους νόμους και κανονισμούς που ρυθμίζουν την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών από κρατικούς φορείς ή φορείς που βρίσκονται κοντά στην κυβέρνηση. Όλες οι εγγυήσεις και δηλώσεις σε φορείς κρατικών προμηθειών πρέπει να είναι ακριβείς και ειλικρινείς, συμπεριλαμβανομένων όσων αφορούν κόστη και άλλα οικονομικά στοιχεία. Δ. Προσλήψεις Η INFORM αξιολογεί όλους τους υποψηφίους για εργασιακές ευκαιρίες βάσει αξιοκρατικών κριτηρίων, με γνώμονα τις αντικειμενικές απαιτήσεις της θέσης. Η INFORM προσδοκεί από κάθε εργαζόμενο να υποστηρίζει τη δέσμευση και τη συνεχή προσπάθεια της INFORM με στόχο την παροχή ίσων εργασιακών ευκαιριών για όλους. Η INFORM δεσμεύεται προς τη συμμόρφωση με όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς σχετικά με την παροχή ίσων εργασιακών ευκαιριών, την εξάλειψη των διακρίσεων και άλλα παρόμοια θέματα εργασιακής φύσεως. Ε. Το εργασιακό περιβάλλον μας • Σεβασμός στον εργασιακό χώρο Η μεταχείριση όλων των συναδέλφων της INFORM με σεβασμό αποτελεί θεμελιώδη πολιτική της INFORM. Στην INFORM αναγνωρίζουμε τη δύναμη και τη δυναμική που πηγάζει από ανθρώπους με διαφορετικό υπόβαθρο και εμπειρίες. Η πολιτική μας απαγορεύει κάθε διάκριση, παρενόχληση ή εκφοβισμό βάσει φυλής, χρώματος, θρησκεύματος, φύλου, ηλικίας, εθνότητας, εθνικότητας, σεξουαλικού προσανατολισμού ή αναπηρίας. • Ιδιωτικότητα των εργαζομένων Η INFORM σέβεται την ιδιωτική ζωή και την αξιοπρέπεια των εργαζομένων. Θα συλλέγουμε και θα τηρούμε μόνο τα προσωπικά στοιχεία των εργαζομένων που είναι απαραίτητα για την αποτελεσματική λειτουργία της INFORM ή απαιτούνται βάσει νομοθεσίας. Θα τηρούμε τα στοιχεία αυτά εμπιστευτικά και θα τα γνωστοποιούμε μόνο σε όσους έχουν νόμιμο δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση. • Παιδική εργασία και εργασιακή εκμετάλλευση Η INFORM δεν χρησιμοποιεί παιδική ή καταναγκαστική εργασία σε καμία δραστηριότητά της. Δεν θα ανεχθούμε εργασιακές συνθήκες ή μεταχείριση εργαζομένων κατά παράβαση διεθνών συμβάσεων όπως η Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του ΟΗΕ. Προσδοκούμε από τους προμηθευτές και τους εργολάβους με τους οποίους συνεργαζόμαστε να λειτουργούν επίσης με βάση τα ίδια πρότυπα και αρχές. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε παραβίαση των αρχών αυτών περιέλθει εις γνώση οποιασδήποτε εταιρείας της INFORM και δεν αποκατασταθεί, θα διακόψουμε την επιχειρηματική σχέση. • Υγεία & ασφάλεια Η INFORM δεσμεύεται για την εξασφάλιση ασφαλούς, υγιούς και χωρίς περιστατικά λειτουργίας με σκοπό την προστασία της ζωής και της υγείας των υπαλλήλων της και της κοινωνίας στην οποία δραστηριοποιείται. Η εφαρμογή κατάλληλων προτύπων υγείας και ασφαλείας σε όλες τις εγκαταστάσεις της INFORM παραμένει θεμελιώδης υποχρέωση όλων των διευθυντών και εργαζομένων μας. Κάθε εργαζόμενος φέρει προσωπική ευθύνη έναντι των υπόλοιπων εργαζομένων της INFORM και έναντι της ίδιας της INFORM για την εξάλειψη πράξεων ή συνθηκών που υποσκάπτουν το περιβάλλον αυτό. • Περιβαλλοντικές πολιτικές Η INFORM επιδιώκει να διατηρεί καθαρή, ασφαλή και φιλική προς το περιβάλλον λειτουργία σε όλες τις εγκαταστάσεις της. Αυτό εξασφαλίζεται μέσα από εσωτερικά εφαρμοζόμενα πρότυπα λειτουργίας και διαδικασίες που είναι σύμφωνα με το γράμμα και το πνεύμα των εφαρμοστέων νόμων και κανονισμών. Διαρκώς προσπαθούμε για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής ποιότητας των προϊόντων, των συσκευασιών και των εργασιών μας. ΣΤ. Τα περιουσιακά στοιχεία της INFORM Τα υλικά περιουσιακά στοιχεία, τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, τα δεδομένα και οι πληροφορίες της INFORM είναι τα εργαλεία εκείνα που δίνουν στους εργαζομένους τη δυνατότητα να διεκπεραιώνουν τα καθήκοντά τους και είναι προαπαιτούμενα της απρόσκοπτης λειτουργίας των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Συνεπώς, τα εργαλεία αυτά πρέπει να τυγχάνουν ειδικής φροντίδας και να προστατεύονται έναντι απώλειας, κλοπής, φθοράς ή μη εξουσιοδοτημένης γνωστοποίησης. Οι εργαζόμενοι οφείλουν να απέχουν από κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να αποβεί σε βλάβη των περιουσιακών στοιχείων της INFORM. • Εταιρικά αρχεία Τα επιχειρηματικά αρχεία της INFORM είναι απαραίτητα για τη δημιουργία αξιόπιστων και ακριβών αναφορών προς τα ενδιαφερόμενα μέρη, τη διοίκηση, τους μετόχους, πιστωτές, επενδυτές, κρατικούς φορείς και άλλους. Συνεπώς, όλα τα επίσημα στοιχεία που αφορούν στην επιχείρηση της INFORM πρέπει να είναι ακριβή και πλήρη και, πάνω απ’ όλα, εναρμονισμένα με τις λογιστικές αρχές. Όλες οι λειτουργίες της INFORM πρέπει να είναι σε συμμόρφωση με τις τοπικές και εθνικές νομοθεσίες που ρυθμίζουν την πλήρη και ακριβή τήρηση οικονομικών βιβλίων και στοιχείων. Οι εργαζόμενοι οφείλουν να είναι έντιμοι, αντικειμενικοί και αφοσιωμένοι κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αφορούν στην τήρηση στοιχείων. Η λανθασμένη, παραπλανητική ή δόλια καταχώριση παραστατικών ή στοιχείων είναι παράνομη. • Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας Τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας όπως ευρεσιτεχνίες, εμπορικά σήματα, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας κ.λπ. αποτελούν πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία της INFORM. Για τον λόγο αυτό, φροντίζουμε την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας μας με ιδιαίτερη προσοχή. Από την άλλη πλευρά, λαμβάνουμε υπόψη τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας των άλλων. • Εμπιστευτικές πληροφορίες Για την προστασία της περιουσίας και των συμφερόντων της INFORM, οφείλουμε να προστατεύουμε τις εμπιστευτικές πληροφορίες της. Συνεπώς, ανταλλάσσουμε εμπιστευτικές πληροφορίες με τρίτους μόνο εφόσον έχει υπογραφεί συμφωνία εμπιστευτικότητας μαζί τους. Επιπλέον, προστατεύουμε την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που προέρχονται από συνεργάτες μας. Η. Αναφορά μη συμμόρφωσης Όλοι οι εργαζόμενοι της INFORM οφείλουν και κατευθύνονται να ενημερώνουν τους άμεσα προϊσταμένους τους – οι οποίοι με τη σειρά τους οφείλουν να ενημερώνουν την ανώτερη διοίκηση – εφόσον θεωρούν ότι συντρέχει περίπτωση παραβίασης της νομοθεσίας ή των πολιτικών της INFORM. Κάθε εργαζόμενος οφείλει να καταγγέλλει ύποπτες ή διαπιστωθείσες παραβιάσεις της νομοθεσίας, του παρόντος Κώδικα Συμπεριφοράς ή/και των εταιρικών πολιτικών. Κάθε επικοινωνία και καταγγελία θα θεωρείται εμπιστευτική και θα εξετάζεται προσεκτικά. Η υποβολή καταγγελίας δεν θα έχει επιπτώσεις για τον καταγγέλλοντα, εκτός εάν προέβη σε ψευδή κατηγορία εν γνώσει του. Ι. Παραβιάσεις του Κώδικα Συμπεριφοράς Η συμμόρφωση με τον παρόντα Κώδικα Συμπεριφοράς είναι απαραίτητη και θεωρείται προαπαιτούμενο για τη διασφάλιση της φήμης και της βιώσιμης επιτυχίας της INFORM. Κάθε εργαζόμενος οφείλει να συμμορφώνεται απολύτως με όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, με τον παρόντα Κώδικα Συμπεριφοράς και τις άλλες πολιτικές της INFORM. Η INFORM δεν θα ανεχθεί ούτε θα δικαιολογήσει παραβίαση του παρόντος Κώδικα Συμπεριφοράς. Η παραβίαση του Κώδικα Συμπεριφοράς επιφέρει πειθαρχικά μέτρα – από λεκτική προειδοποίηση ή γραπτή σύσταση έως και απόλυση.

• Σχέσεις με την τοπική κοινωνία Η INFORM και οι εργαζόμενοί της έχουν αναλάβει τη μακροπρόθεσμη δέσμευση να είναι καλοί πολίτες και γείτονες σε όλα τα σημεία όπου δραστηριοποιούμεθα στον κόσμο. Θεωρούμε ότι έχουμε αναλάβει μια ευθύνη απέναντι στην κοινωνία να χρησιμοποιούμε τους πόρους – χρήματα, το ανθρώπινο δυναμικό και την ενέργεια με συνετό τρόπο. Υλοποιούμε τη δέσμευσή μας μέσα από την οικονομική στήριξη πληθώρας οργανώσεων που ασχολούνται με την εκπαίδευση, την υγεία, την κοινωνική προσφορά, τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Επιπλέον, μέσα από τις δραστηριότητές μας συμβάλλουμε στην οικονομική και κοινωνική ευημερία πολλών άλλων ενδιαφερομένων μερών, όπως οι εργαζόμενοι, οι μέτοχοι και οι τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. • Βιώσιμη ανάπτυξη Η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης, ή της βιωσιμότητας, εμπεριέχει ζητήματα που σχετίζονται με την οικονομική πρόοδο, την κοινωνική ευθύνη και το περιβάλλον, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής για όλους, τώρα και για τις επόμενες γενιές. Τα τελευταία χρόνια, πανεπιστημιακοί, κρατικοί φορείς και μη κυβερνητικές οργανώσεις εξελίσσουν τις απόψεις τους επί της περιβαλλοντικής ποιότητας προς την ευρύτερη και πλέον ολιστική έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης. Και ενώ ορισμένοι βλέπουν ως αναπόφευκτη εξέλιξη τον περιορισμό της κατανάλωσης, εμείς διακρίνουμε μια ευκαιρία και ένα κίνητρο για να δράσουμε καινοτομικά και να βελτιώσουμε τις ζωές των ανθρώπων, συμβάλλοντας, ταυτόχρονα, στην περιβαλλοντική ποιότητα την οικονομική ανάπτυξη και την προώθηση κοινωνικών θεμάτων.

Scroll to Top
DISCLAIMER

You should read the following important notice before accessing, reading or using in any way the Prospectus on this website.

This Prospectus of the company under the corporate name “AUSTRIACARD HOLDINGS AG” (hereafter the “Company”) which can be accessed through this link (https://www.nbg.gr/el/footer/enimerwtika-deltia) of the website of NATIONAL BANK OF GREECE S.A., was approved by the Board of Directors of the Hellenic Capital Market Commission on 24.01.2023 and relates to the dual listing of the shares in the Company on the Regulated Market of the Athens Exchange and the Regulated Market of the Vienna Stock Exchange, including (a) the existing shares in the Company and (b) the new shares in the Company to be issued in the context of a capital increase due to the merger by absorption by the Company of the company under the corporate name “INFORM P. LYKOS HOLDINGS S.A.” (hereinafter collectively referred to as the “Shares”).

The Prospectus is not published in relation to and does not constitute offer of Shares by or on behalf of the Company.

The Prospectus was approved by the Board of Directors of the Hellenic Capital Market Commission following its transfer by the Austrian Financial Market Authority pursuant to article 20(8) of Regulation (EU) 2017/1129, in connection with the information that must be furnished to investors as required under Regulation (EU) 2017/1129, Greek law 4706/2020 and Delegated Regulations (EU) 2019/979 and 2019/980, as amended and in force. The aforementioned approval shall not be considered as an endorsement of the Company and the quality of the Shares that are the subject of the Prospectus. Investment in the Shares entails risks. Investors should make their own assessment as to the suitability of investing in the Shares.

The Prospectus will be valid for one (1) year from the date of its approval by the Board of Directors of the Hellenic Capital Market Commission. Each significant new factor, material mistake, or material inaccuracy relating to the information included in the Prospectus which may affect the assessment of the Shares in the Company and which arises or is noted between the time when the Prospectus is approved and the commencement of trading of the Shares on the Regulated Market of the Athens Exchange and the Regulated Market of the Vienna Stock Exchange, will be included in a supplement to the Prospectus which will be published in accordance with article 23 of the Regulation 2017/1129 on the Prospectus, in accordance with at least the same arrangements made for the publication of the Prospectus. No obligation for the publication of a supplement to the Prospectus applies after the commencement of trading of the Shares on the Regulated Market of the Athens Exchange and the Regulated Market of the Vienna Stock Exchange.

Distribution of the Prospectus and any other documents or information contained in this link and this webpage may be in general restricted by the law and the regulatory framework applicable in some countries. This webpage and its content do not in any way constitute an offer for sale or solicitation to buy any securities in any jurisdiction where such offer or solicitation is unlawful under its applicable legislative and regulatory framework.

Finally, investors outside of Greece and Austria or investors subject to the relevant legislation and jurisdiction of other countries may be prohibited to exercise any rights deriving from the Shares, regardless of whether they acquire Shares in any way. If you are viewing this website from the USA, Canada, South Africa, Australia, Japan and / or any other country other than Greece and Austria, where the information provided in the Prospectus is not permitted by the law, please leave this website.

DISCLAIMER

You should read the following important notice before accessing, reading or using in any way the Prospectus on this website.

This Prospectus of the company under the corporate name “AUSTRIACARD HOLDINGS AG” (hereafter the “Company”) which can be accessed through this link (https://www.nbg.gr/el/footer/enimerwtika-deltia) of the website of NATIONAL BANK OF GREECE S.A., was approved by the Board of Directors of the Hellenic Capital Market Commission on 24.01.2023 and relates to the dual listing of the shares in the Company on the Regulated Market of the Athens Exchange and the Regulated Market of the Vienna Stock Exchange, including (a) the existing shares in the Company and (b) the new shares in the Company to be issued in the context of a capital increase due to the merger by absorption by the Company of the company under the corporate name “INFORM P. LYKOS HOLDINGS S.A.” (hereinafter collectively referred to as the “Shares”).

The Prospectus is not published in relation to and does not constitute offer of Shares by or on behalf of the Company.

The Prospectus was approved by the Board of Directors of the Hellenic Capital Market Commission following its transfer by the Austrian Financial Market Authority pursuant to article 20(8) of Regulation (EU) 2017/1129, in connection with the information that must be furnished to investors as required under Regulation (EU) 2017/1129, Greek law 4706/2020 and Delegated Regulations (EU) 2019/979 and 2019/980, as amended and in force. The aforementioned approval shall not be considered as an endorsement of the Company and the quality of the Shares that are the subject of the Prospectus. Investment in the Shares entails risks. Investors should make their own assessment as to the suitability of investing in the Shares.

The Prospectus will be valid for one (1) year from the date of its approval by the Board of Directors of the Hellenic Capital Market Commission. Each significant new factor, material mistake, or material inaccuracy relating to the information included in the Prospectus which may affect the assessment of the Shares in the Company and which arises or is noted between the time when the Prospectus is approved and the commencement of trading of the Shares on the Regulated Market of the Athens Exchange and the Regulated Market of the Vienna Stock Exchange, will be included in a supplement to the Prospectus which will be published in accordance with article 23 of the Regulation 2017/1129 on the Prospectus, in accordance with at least the same arrangements made for the publication of the Prospectus. No obligation for the publication of a supplement to the Prospectus applies after the commencement of trading of the Shares on the Regulated Market of the Athens Exchange and the Regulated Market of the Vienna Stock Exchange.

Distribution of the Prospectus and any other documents or information contained in this link and this webpage may be in general restricted by the law and the regulatory framework applicable in some countries. This webpage and its content do not in any way constitute an offer for sale or solicitation to buy any securities in any jurisdiction where such offer or solicitation is unlawful under its applicable legislative and regulatory framework.

Finally, investors outside of Greece and Austria or investors subject to the relevant legislation and jurisdiction of other countries may be prohibited to exercise any rights deriving from the Shares, regardless of whether they acquire Shares in any way. If you are viewing this website from the USA, Canada, South Africa, Australia, Japan and / or any other country other than Greece and Austria, where the information provided in the Prospectus is not permitted by the law, please leave this website.

DISCLAIMER

You should read the following important notice before accessing, reading or using in any way the Prospectus on this website.

This Prospectus of the company under the corporate name “AUSTRIACARD HOLDINGS AG” (hereafter the “Company”) which can be accessed through this link (https://www.nbg.gr/el/footer/enimerwtika-deltia) of the website of NATIONAL BANK OF GREECE S.A., was approved by the Board of Directors of the Hellenic Capital Market Commission on 24.01.2023 and relates to the dual listing of the shares in the Company on the Regulated Market of the Athens Exchange and the Regulated Market of the Vienna Stock Exchange, including (a) the existing shares in the Company and (b) the new shares in the Company to be issued in the context of a capital increase due to the merger by absorption by the Company of the company under the corporate name “INFORM P. LYKOS HOLDINGS S.A.” (hereinafter collectively referred to as the “Shares”).

The Prospectus is not published in relation to and does not constitute offer of Shares by or on behalf of the Company.

The Prospectus was approved by the Board of Directors of the Hellenic Capital Market Commission following its transfer by the Austrian Financial Market Authority pursuant to article 20(8) of Regulation (EU) 2017/1129, in connection with the information that must be furnished to investors as required under Regulation (EU) 2017/1129, Greek law 4706/2020 and Delegated Regulations (EU) 2019/979 and 2019/980, as amended and in force. The aforementioned approval shall not be considered as an endorsement of the Company and the quality of the Shares that are the subject of the Prospectus. Investment in the Shares entails risks. Investors should make their own assessment as to the suitability of investing in the Shares.

The Prospectus will be valid for one (1) year from the date of its approval by the Board of Directors of the Hellenic Capital Market Commission. Each significant new factor, material mistake, or material inaccuracy relating to the information included in the Prospectus which may affect the assessment of the Shares in the Company and which arises or is noted between the time when the Prospectus is approved and the commencement of trading of the Shares on the Regulated Market of the Athens Exchange and the Regulated Market of the Vienna Stock Exchange, will be included in a supplement to the Prospectus which will be published in accordance with article 23 of the Regulation 2017/1129 on the Prospectus, in accordance with at least the same arrangements made for the publication of the Prospectus. No obligation for the publication of a supplement to the Prospectus applies after the commencement of trading of the Shares on the Regulated Market of the Athens Exchange and the Regulated Market of the Vienna Stock Exchange.

Distribution of the Prospectus and any other documents or information contained in this link and this webpage may be in general restricted by the law and the regulatory framework applicable in some countries. This webpage and its content do not in any way constitute an offer for sale or solicitation to buy any securities in any jurisdiction where such offer or solicitation is unlawful under its applicable legislative and regulatory framework.

Finally, investors outside of Greece and Austria or investors subject to the relevant legislation and jurisdiction of other countries may be prohibited to exercise any rights deriving from the Shares, regardless of whether they acquire Shares in any way. If you are viewing this website from the USA, Canada, South Africa, Australia, Japan and / or any other country other than Greece and Austria, where the information provided in the Prospectus is not permitted by the law, please leave this website.

DISCLAIMER

You should read the following important notice before accessing, reading or using in any way the Prospectus on this website.

This Prospectus of the company under the corporate name “AUSTRIACARD HOLDINGS AG” (hereafter the “Company”) which can be accessed through this link (https://www.nbg.gr/el/footer/enimerwtika-deltia) of the website of NATIONAL BANK OF GREECE S.A., was approved by the Board of Directors of the Hellenic Capital Market Commission on 24.01.2023 and relates to the dual listing of the shares in the Company on the Regulated Market of the Athens Exchange and the Regulated Market of the Vienna Stock Exchange, including (a) the existing shares in the Company and (b) the new shares in the Company to be issued in the context of a capital increase due to the merger by absorption by the Company of the company under the corporate name “INFORM P. LYKOS HOLDINGS S.A.” (hereinafter collectively referred to as the “Shares”).

The Prospectus is not published in relation to and does not constitute offer of Shares by or on behalf of the Company.

The Prospectus was approved by the Board of Directors of the Hellenic Capital Market Commission following its transfer by the Austrian Financial Market Authority pursuant to article 20(8) of Regulation (EU) 2017/1129, in connection with the information that must be furnished to investors as required under Regulation (EU) 2017/1129, Greek law 4706/2020 and Delegated Regulations (EU) 2019/979 and 2019/980, as amended and in force. The aforementioned approval shall not be considered as an endorsement of the Company and the quality of the Shares that are the subject of the Prospectus. Investment in the Shares entails risks. Investors should make their own assessment as to the suitability of investing in the Shares.

The Prospectus will be valid for one (1) year from the date of its approval by the Board of Directors of the Hellenic Capital Market Commission. Each significant new factor, material mistake, or material inaccuracy relating to the information included in the Prospectus which may affect the assessment of the Shares in the Company and which arises or is noted between the time when the Prospectus is approved and the commencement of trading of the Shares on the Regulated Market of the Athens Exchange and the Regulated Market of the Vienna Stock Exchange, will be included in a supplement to the Prospectus which will be published in accordance with article 23 of the Regulation 2017/1129 on the Prospectus, in accordance with at least the same arrangements made for the publication of the Prospectus. No obligation for the publication of a supplement to the Prospectus applies after the commencement of trading of the Shares on the Regulated Market of the Athens Exchange and the Regulated Market of the Vienna Stock Exchange.

Distribution of the Prospectus and any other documents or information contained in this link and this webpage may be in general restricted by the law and the regulatory framework applicable in some countries. This webpage and its content do not in any way constitute an offer for sale or solicitation to buy any securities in any jurisdiction where such offer or solicitation is unlawful under its applicable legislative and regulatory framework.

Finally, investors outside of Greece and Austria or investors subject to the relevant legislation and jurisdiction of other countries may be prohibited to exercise any rights deriving from the Shares, regardless of whether they acquire Shares in any way. If you are viewing this website from the USA, Canada, South Africa, Australia, Japan and / or any other country other than Greece and Austria, where the information provided in the Prospectus is not permitted by the law, please leave this website.

DISCLAIMER

You should read the following important notice before accessing, reading or using in any way the Prospectus on this website.

This Prospectus of the company under the corporate name “AUSTRIACARD HOLDINGS AG” (hereafter the “Company”) which can be accessed through this link (https://www.nbg.gr/el/footer/enimerwtika-deltia) of the website of NATIONAL BANK OF GREECE S.A., was approved by the Board of Directors of the Hellenic Capital Market Commission on 24.01.2023 and relates to the dual listing of the shares in the Company on the Regulated Market of the Athens Exchange and the Regulated Market of the Vienna Stock Exchange, including (a) the existing shares in the Company and (b) the new shares in the Company to be issued in the context of a capital increase due to the merger by absorption by the Company of the company under the corporate name “INFORM P. LYKOS HOLDINGS S.A.” (hereinafter collectively referred to as the “Shares”).

The Prospectus is not published in relation to and does not constitute offer of Shares by or on behalf of the Company.

The Prospectus was approved by the Board of Directors of the Hellenic Capital Market Commission following its transfer by the Austrian Financial Market Authority pursuant to article 20(8) of Regulation (EU) 2017/1129, in connection with the information that must be furnished to investors as required under Regulation (EU) 2017/1129, Greek law 4706/2020 and Delegated Regulations (EU) 2019/979 and 2019/980, as amended and in force. The aforementioned approval shall not be considered as an endorsement of the Company and the quality of the Shares that are the subject of the Prospectus. Investment in the Shares entails risks. Investors should make their own assessment as to the suitability of investing in the Shares.

The Prospectus will be valid for one (1) year from the date of its approval by the Board of Directors of the Hellenic Capital Market Commission. Each significant new factor, material mistake, or material inaccuracy relating to the information included in the Prospectus which may affect the assessment of the Shares in the Company and which arises or is noted between the time when the Prospectus is approved and the commencement of trading of the Shares on the Regulated Market of the Athens Exchange and the Regulated Market of the Vienna Stock Exchange, will be included in a supplement to the Prospectus which will be published in accordance with article 23 of the Regulation 2017/1129 on the Prospectus, in accordance with at least the same arrangements made for the publication of the Prospectus. No obligation for the publication of a supplement to the Prospectus applies after the commencement of trading of the Shares on the Regulated Market of the Athens Exchange and the Regulated Market of the Vienna Stock Exchange.

Distribution of the Prospectus and any other documents or information contained in this link and this webpage may be in general restricted by the law and the regulatory framework applicable in some countries. This webpage and its content do not in any way constitute an offer for sale or solicitation to buy any securities in any jurisdiction where such offer or solicitation is unlawful under its applicable legislative and regulatory framework.

Finally, investors outside of Greece and Austria or investors subject to the relevant legislation and jurisdiction of other countries may be prohibited to exercise any rights deriving from the Shares, regardless of whether they acquire Shares in any way. If you are viewing this website from the USA, Canada, South Africa, Australia, Japan and / or any other country other than Greece and Austria, where the information provided in the Prospectus is not permitted by the law, please leave this website.

DISCLAIMER

You should read the following important notice before accessing, reading or using in any way the Prospectus on this website.

This Prospectus of the company under the corporate name “AUSTRIACARD HOLDINGS AG” (hereafter the “Company”) which can be accessed through this link (https://www.nbg.gr/el/footer/enimerwtika-deltia) of the website of NATIONAL BANK OF GREECE S.A., was approved by the Board of Directors of the Hellenic Capital Market Commission on 24.01.2023 and relates to the dual listing of the shares in the Company on the Regulated Market of the Athens Exchange and the Regulated Market of the Vienna Stock Exchange, including (a) the existing shares in the Company and (b) the new shares in the Company to be issued in the context of a capital increase due to the merger by absorption by the Company of the company under the corporate name “INFORM P. LYKOS HOLDINGS S.A.” (hereinafter collectively referred to as the “Shares”).

The Prospectus is not published in relation to and does not constitute offer of Shares by or on behalf of the Company.

The Prospectus was approved by the Board of Directors of the Hellenic Capital Market Commission following its transfer by the Austrian Financial Market Authority pursuant to article 20(8) of Regulation (EU) 2017/1129, in connection with the information that must be furnished to investors as required under Regulation (EU) 2017/1129, Greek law 4706/2020 and Delegated Regulations (EU) 2019/979 and 2019/980, as amended and in force. The aforementioned approval shall not be considered as an endorsement of the Company and the quality of the Shares that are the subject of the Prospectus. Investment in the Shares entails risks. Investors should make their own assessment as to the suitability of investing in the Shares.

The Prospectus will be valid for one (1) year from the date of its approval by the Board of Directors of the Hellenic Capital Market Commission. Each significant new factor, material mistake, or material inaccuracy relating to the information included in the Prospectus which may affect the assessment of the Shares in the Company and which arises or is noted between the time when the Prospectus is approved and the commencement of trading of the Shares on the Regulated Market of the Athens Exchange and the Regulated Market of the Vienna Stock Exchange, will be included in a supplement to the Prospectus which will be published in accordance with article 23 of the Regulation 2017/1129 on the Prospectus, in accordance with at least the same arrangements made for the publication of the Prospectus. No obligation for the publication of a supplement to the Prospectus applies after the commencement of trading of the Shares on the Regulated Market of the Athens Exchange and the Regulated Market of the Vienna Stock Exchange.

Distribution of the Prospectus and any other documents or information contained in this link and this webpage may be in general restricted by the law and the regulatory framework applicable in some countries. This webpage and its content do not in any way constitute an offer for sale or solicitation to buy any securities in any jurisdiction where such offer or solicitation is unlawful under its applicable legislative and regulatory framework.

Finally, investors outside of Greece and Austria or investors subject to the relevant legislation and jurisdiction of other countries may be prohibited to exercise any rights deriving from the Shares, regardless of whether they acquire Shares in any way. If you are viewing this website from the USA, Canada, South Africa, Australia, Japan and / or any other country other than Greece and Austria, where the information provided in the Prospectus is not permitted by the law, please leave this website.