ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ SMS

Παρέχουμε υπηρεσίες διατερματικής διανομής, από το ηλεκτρονικό αρχείο μέχρι την ηλεκτρονική παράδοση στους τελικούς χρήστες:

  • Επεξεργασία δεδομένων
  • Δημιουργία ουσιαστικού περιεχομένου
  • Διαφοροποίηση ανάλογα με το μέσο διανομής που χρησιμοποιείται: SMS, email, my account
  • Αξιοποίηση της δύναμης του transpromo μέσω data mining
  • Ειδικά στοιχεία για την εύκολη πρόσβαση σε σημαντικές πληροφορίες
  • Παράδοση μέσω διαφόρων ηλεκτρονικών μέσων με λεπτομερή αναφορά στον πελάτη
  • 100% ακρίβεια μέσω των συστημάτων και διαδικασιών Ελέγχου Ακεραιότητας της INFORM
Scroll to Top