ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

Η εταιρεία διαθέτει προηγμένες δυνατότητες για την εκτύπωση από κάθε τύπο αρχείο όπως PDF, TIFF, PSD ή άλλους μορφότυπους.

•1.5 δις
ψηφιακές έξοδοι

•1 δις προσωποποιημένες σελίδες

Διαφημιστικό ταχυδρομείο

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαφημιστικού ταχυδρομείου από τη δημιουργία της μακέτας μέχρι την παράδοση του ταχυδρομείου. Παρέχουμε εξατομικευμένη επικοινωνία με πλήρως προσωποποιημένο διαφημιστικό ταχυδρομείο αξιοποιώντας εργαλεία λογισμικού βάσει δεδομένων και ψηφιακούς εκτυπωτές υψηλής τεχνολογίας.

Λογαριασμοί και αντίγραφα κινήσεων

Ηγέτιδα της αγοράς στην ψηφιακή εκτύπωση λογαριασμών και αντιγράφων κινήσεων σε 3 χώρες. Οι μεγαλύτερες εταιρείες σε διάφορους κλάδους (χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, εταιρείες τηλεπικοινωνιών, ασφαλιστικές εταιρείες, χρηματιστηριακές εταιρείες, εταιρείες διαχείρισης περιουσίας), εμπιστεύονται την INFORM για την εκτύπωση των λογαριασμών τους.

Scroll to Top