Ενσωμάτωση ψηφιακών πελατών

Μέσω της Ψηφιακής Λύσης Ενσωμάτωσης, η INFORM προσφέρει υπηρεσίες end-to-end σε μεγάλα ιδρύματα όπως Τράπεζες, Ασφαλιστικές Εταιρείες, Διαχειριστές Τηλεπικοινωνιών κ.λπ. για την ενσωμάτωση νέων πελατών ή ενημέρωση πληροφοριών πελατών, εξ αποστάσεως μέσω ψηφιακών καναλιών και χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας σε κατάστημα ή σε υποκατάστημα.

Η Ψηφιακή Λύση Ενσωμάτωσης Πελατών της INFORM ενορχηστρώνει ένα ταξίδι επιβίβασης end-to-end χωρίς περιττά εμπόδια, από την Επαλήθευση ταυτότητας έως την KYC / AML και την ψηφιακή υπογραφή συμφωνίας / σύμβασης. Παρέχει μια ενιαία πλατφόρμα για τους οργανισμούς να ενσωματώνουν τους πελάτες εύκολα και με ασφάλεια χρησιμοποιώντας την άνεση της έξυπνης συσκευής τους ή οποιουδήποτε ψηφιακού καναλιού.

Η λύση μας είναι αρθρωτή και προσφέρεται μέσω Λογισμικού ως Υπηρεσία, για υψηλή διαθεσιμότητα, ασφάλεια και επεκτασιμότητα. Προσφέρει ενοποίηση με συστήματα πελατών μέσω κινητού και WEB SDK και RESTFUL API υπηρεσίες για ενοποίηση backend.

Τα κύρια συστατικά της λύσης είναι

  • Το Product Origination λειτουργεί μέσω του εργαλείου Dynamic Orchestrator
  • Επαλήθευση ταυτότητας βάσει βίντεο, βιομετρική αντιστοίχιση και live έλεγχος σύμφωνα με τον κανονισμό eIDAS και την Τράπεζα της Ελλάδος.
  • Επαλήθευση ταυτότητας με βάση το Selfie, βιομετρική αντιστοίχιση και έλεγχος ζωτικότητας.
  • Πλατφόρμα Advanced Optical Character Recognition (OCR) για την υποστήριξη της διαδικασίας KYC & AML.
  • Υπηρεσίες αξιόπιστης αρχής για την έκδοση πιστοποιημένων πιστοποιητικών και προηγμένων ψηφιακών υπογραφών.
  • Έκδοση Πιστοποιητικού μίας χρήσης ή Πιστοποιητικού μακράς διάρκειας Πιστοποιητικά μίας φορά ή έως 5 ετών.
  • Ενσωμάτωση με συστήματα back end και υπηρεσία eKYC

Μερικά από τα κύρια χαρακτηριστικά της λύσης INFORM DOB είναι η πελατοκεντρικότητα της, η απλότητα, η άμεση ικανοποίηση, η αποτελεσματικότητα, η εμπειρία όλων των καναλιών, αλλά και η συμμόρφωση και η ασφάλεια, καθώς η λύση είναι συμβατή με την οδηγία eIDAS και πιστοποιείται από τους αντίστοιχους φορείς διαπίστευσης χωρών στην Αυστρία, τη Γερμανία και άλλες χώρες της ΕΕ, σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία. Επιπλέον, η απομακρυσμένη λύση επαλήθευσης ταυτότητας της INFORM συμμορφώνεται με τον νόμο 172/1 / 29.05.2020 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η λύση INFORM DOB καλύπτει τον πλήρη ψηφιακό κύκλο ζωής On-boarding και είναι μια αρθρωτή λύση που επιτρέπει το σχεδιασμό και την εκτέλεση οποιουδήποτε επιθυμητού ταξιδιού πελάτη.

Scroll to Top