Ηλεκτρονική γνώση του πελάτη σας (eKYC) – Ηλεκτρονική γνώση της επιχείρησής σας (eKYB)

Το eKYC και το eKYB (Electronic Know Your Customer / Business) είναι η απομακρυσμένη, χωρίς χαρτί διαδικασία που ελαχιστοποιεί το κόστος και την παραδοσιακή γραφειοκρατία που απαιτούνται στις διαδικασίες KYC / KYB.

Το Powerful Know Know Your Customer / Business Engine της INFORM παρέχει πλήρως ανεπιτήρητους αυτοματισμούς διεργασίας Know-Your-Customer (KYC / KYB) μέσω τεχνητής νοημοσύνης με επαλήθευση και εξαγωγή δεδομένων για οποιοδήποτε αναγνωριστικό, φορολογικό, εταιρικό ή βοηθητικό έγγραφο και βιομετρική ενέργεια ατόμου.

Η λύση αφορά την αναγνώριση εγγράφων KYC / KYB και το OCR που προσφέρει αυτόματη λήψη δεδομένων με αλγοριθμική επικύρωση δεδομένων και δυνατότητες αυτομάθησης για:

 • Εμπορικές συμφωνίες
 • Έγγραφα συναλλαγής – τιμολόγια
 • Νομικά και δανειακά έγγραφα
 • Έγγραφα ψηφιακής ενσωμάτωσης (ID, διαβατήριο, φορολογικό έγγραφο, λογαριασμοί κοινής ωφέλειας,
 • Μη δομημένα έγγραφα όπως δελτία πληρωμής, νομικά έγγραφα για εταιρικούς πελάτες, συμβάσεις μίσθωσης, ηλεκτρονικά τιμολόγια κ.λπ.

Η λύση προσφέρει χαρακτηριστικά όπως:

 • Αυτόματη αναγνώριση εγγράφων μέσω προηγμένων τεχνικών αυτομάθησης που βασίζονται σε AI
 • Δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων μέσω OCR (με ή χωρίς περιοχή πληροφοριών σήμανσης χρήστη) από συμπληρωματικά έγγραφα επιβίβασης, καθώς το σύστημα κατανοεί αυτόματα τα πλήρως καταγεγραμμένα έγγραφα
 • Υποστήριξη ICR ακόμη και στο χειρόγραφο ελληνικό έγγραφο ταυτότητας
 • Υποστήριξη ελληνικής γλώσσας για όλους τους τύπους εγγράφων
 • Υποστήριξη OCR στην εφαρμογή: Η πλατφόρμα προσφέρεται ως API που καλύπτει οποιαδήποτε ανάγκη για εφαρμογές για κινητά ή ιστούς και παρέχει ευελιξία στα ταξίδια των πελατών.
 • Ενσωμάτωση με την υπηρεσία GOV.gr eKYC και συνδυασμός υπηρεσιών για μέγιστη απόδοση και ακρίβεια της διαδικασίας KYC.
Scroll to Top