Λογιστικός αυτοματισμός

Έξυπνο λογισμικό αυτοματοποίησης λογιστικής για την αναπτυσσόμενη επιχείρησή σας

Αντιμέτωποι με τις αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς και των πελατών, την αυξανόμενη ρυθμιστική πολυπλοκότητα και τις αυξανόμενες εσωτερικές προσδοκίες, η λογιστική και η χρηματοδότηση πιέζονται συνεχώς να διερευνήσουν νέες στρατηγικές για τη μείωση του κόστους υποστήριξης και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας. Ωστόσο, με τον όγκο των συναλλαγών να αυξάνεται εκθετικά, η χρήση περισσότερων πόρων στο πρόβλημα δεν είναι πλέον μια αποτελεσματική ή βιώσιμη λύση. Και με το προσωπικό που απασχολείται σε καθημερινές εργασίες χαμηλής αξίας, η εμπλοκή μειώνεται σε μια στιγμή που η εστίαση στην ανάλυση και η αύξηση της παραγωγικότητας είναι πιο σημαντική από ποτέ.

Αυτοματοποιήστε κουραστικές, υψηλού όγκου και επιρρεπείς σε σφάλματα εργασίες, από την καταγραφή πολύπλοκων επιχειρηματικών ροών έως την καταδίωξη πληρωμών πελατών.

Η λύση αυτοματοποίησης λογιστικής διαδικασίας βελτιώνει την ταχύτητα, την ακρίβεια και την αξιοπιστία της διαδικασίας συμφιλίωσης με τη διαδικασία προσαρμογής, αυτοματοποιώντας τις διαδικασίες ρουτίνας και συναλλαγών μεγάλου όγκου. Μέσω διαμορφώσιμης πιστοποίησης βάσει κανόνων και ταιριαστών ροών εργασίας, ελεγχόμενης πρόσβασης βάσει ρόλων και αυτοματοποιημένης επικύρωσης περιοδικών, δημιουργίας και δημοσίευσης, οι οργανισμοί μπορούν να θέσουν τέρμα σε απλές εργασίες και να επιτρέψουν στις ομάδες να εφαρμόσουν τις πολύτιμες δεξιότητές τους σε μεγαλύτερα θέματα που υποστηρίζουν στρατηγικούς επιχειρηματικούς στόχους.

Αυτοματοποιήστε ρουτίνες, εργασίες μεγάλου όγκου που είναι επιρρεπείς σε ανθρώπινο σφάλμα και καταναλώνουν πολύτιμους πόρους προσωπικού

Τα τυποποιημένα πρότυπα σε συνδυασμό με διαμορφώσιμους κανόνες πιστοποίησης και αντιστοίχισης επιτρέπουν μια προσέγγιση βέλτιστων πρακτικών για την αυτοματοποίηση της επικύρωσης λογαριασμών χαμηλού κινδύνου.

Η ελεγχόμενη πρόσβαση βάσει ρόλων, σε συνδυασμό με ρυθμιζόμενες ροές εργασιών έγκρισης και πιστοποίησης, υποστηρίζει ισχυρή επιχειρησιακή διακυβέρνηση και παρέχει πλήρη δυνατότητα ελέγχου σε όλες τις τυποποιημένες και εξορθολογισμένες διαδικασίες χρηματοδότησης για τη μείωση του κινδύνου αποτυχίας ελέγχου και ανακρίβειας. Και επειδή οι αυτοματοποιημένες διαδικασίες παρακολουθούνται συνεχώς, οι ομάδες ειδοποιούνται γρήγορα για τυχόν ελλείψεις και αποκλίσεις, διασφαλίζοντας τη συνεχή συμμόρφωση με τους κανονισμούς.

Οι αναφορές και οι πίνακες ελέγχου που διαμορφώνονται σε πραγματικό χρόνο παρέχουν μια ακριβή και πλήρη εικόνα των οικονομικών δεδομένων και αποτελεσμάτων, επιτρέποντας στις ομάδες να παρακολουθούν συνεχώς την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των λογιστικών και χρηματοοικονομικών πράξεων.

Οι λύσεις Cloudfin που βασίζονται στο cloud μετασχηματίζουν τα χρηματοοικονομικά και τη λογιστική αυτοματοποιώντας, συγκεντρώνοντας και εξορθολογίζοντας οικονομικές στενές λειτουργίες, διεπιχειρησιακές λογιστικές διαδικασίες και άλλες βασικές διαδικασίες F&A για μεγάλους και μεσαίου μεγέθους οργανισμούς όπου κι αν βρίσκονται.

Προχωρήστε πέρα ​​από τις ξεπερασμένες λογιστικές διαδικασίες και τις σημειακές λύσεις και ενδυναμώστε τις ομάδες σας για να λειτουργούν πιο έξυπνα και πιο αποτελεσματικά.

Scroll to Top