Επιτροπή Ελέγχου

Εμμανουήλ – Ευάγγελος Ν. Λεκάκης, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Πρόεδρος

Ιωάννης Α. Μενάγιας, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Μέλος

Ηλίας Γ. Καράντζαλης, Μη εκτελεστικό μέλος

Μέλος

Scroll to Top