Επιτροπή Ελέγχου

Εμμανουήλ – Ευάγγελος Ν. Λεκάκης, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Πρόεδρος

Ιωάννης Α. Μενάγιας, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Μέλος

Ηλίας Γ. Καράντζαλης, Μη εκτελεστικό μέλος

Μέλος

Scroll to Top

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ INFORM ΛΥΚΟΣ (ΕΛΛΑΣ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ LYKOS PAPERLESS SOLUTIONS AE​