GESTIONAREA COMUNICĂRII

Scanare și arhivare

Sprijinim clienții să digitalizeze și să arhiveze documentele fizice de orice format. Serviciul este furnizat fie în incinta noastră, fie la sediul clienților. Documentele sunt indexate pentru recuperare mai ușoară și pot fi eventual marcate cu ștampilă de timp și semnate digital pentru scopuri de conformitate. Recuperarea copiei digitale poate avea loc printr-o interfață online sau printr-o interfață SFTP.

Platforma de gestionare a documentelor

Produsul este utilizat pentru gestionarea tuturor fluxurilor de lucru și a documentelor în comunicarea internă: completarea documentelor de hârtie și completarea documentelor electronice, fluxurile de lucru de aprobare și arhivarea.

Introducerea datelor și prelucrarea formularelor

Sprijinim clienții noștri să digitizeze hârtia pe tot parcursul ciclului de viață al prelucrării datelor

  • Crearea și proiectarea bazei de date
  • Proiectarea și producția de formulare
  • Colectarea și clasificarea datelor
  • Introducerea datelor
  • Curățarea și standardizarea datelor
  • Exportarea datelor formatate
  • Întreținerea bazei de date

Gestionarea datelor și analiza acestora

Integrarea cu sursele de date ale clienților noștri reprezintă o activitate obișnuită pentru INFORM. Expertiza noastră constă în gestionarea unui volum foarte mare de date. Creăm soluții software personalizate pentru a gestiona datele din mai multe surse de date cu diferite tipuri de intrări și ieșiri.

Gestionăm datele proceselor „On the fly” sau „In Batch”, integrăm serviciile de internet, urmărim datele pe internet, creăm procese de apel la acțiune, păstrăm sursele de date și creăm programe personalizate pentru clienții noștri într-un mediu de afaceri sigur și de încredere.

Facturarea electronică

O aplicație de facturare electronică bazată pe cloud care permite clienților să distribuie facturi electronice, să arhiveze în mod digital facturile, să aplice ștampila de timp conform legislației fiscale și să monitorizeze întregul ciclu de viață al fiecărei facturi și a serviciului de suport EDI.

Scroll to Top