2018-11-01  Ανακοίνωση Εσωτερικού Ελεγκτή
2018-09-28  Αποτελέσματα A Εξαμήνου 2018
2018-05-31  Ανακοίνωση Καταβολής Μερίσματος Χρήσης 2017
2018-05-21  Διορισμός Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO)
2018-05-11  Τροποποίηση οικονομικού ημερολογίου 2018
2018-05-11  Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 11ης Μαΐου 2018
2018-05-10  Γνωστοποίηση ανασυγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου
2018-05-02  Γνωστοποίηση παραίτησης Εσωτερικού Ελεγκτή
2018-04-03  Αποτελέσματα Έτους 2017
2018-04-02  Οικονομικό ημερολόγιο 2018
2018-03-21  Η INFORM αναλαμβάνει τη διαχείριση των λογαριασμών της εταιρείας ΗΡΩΝ
2018-02-07  Στρατηγική συνεργασία Eurolife ERB με INFORM
2018-01-09  Η INFORM μειοδότρια στο έργο των ηλεκτρονικών εισιτηρίων του ΟΑΣΑ

2017-09-29  Αποτελέσματα A Εξαμήνου 2017
2017-06-15  Η INFORM υλοποιεί το i-bank payband της Εθνικής Τράπεζας
2017-06-02  Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 2ας Ιουνίου 2017
2017-06-02  Τροποποίηση οικονομικού ημερολογίου 2017
2017-06-02  Ανακοίνωση Καταβολής Μερίσματος Χρήσης 2016
2017-05-30  H Inform Lykos παρέχει στον Όμιλο ΟΤΕ χρήση χαρτιού από υπεύθυνα διαχειριζόμενα δάση, πιστοποιημένο κατά FSC
2017-05-10  Τροποποίηση Οικονομικού ημερολογίου 2017
2017-04-27  Γνωστοποίηση αλλαγής Εσωτερικού Ελεγκτή
2017-04-10  Αποτελέσματα Έτους 2016
2017-04-06  Οικονομικό ημερολόγιο 2017

2016-12-29  Γνωστοποίηση αλλαγής Εσωτερικού Ελεγκτή
2016-09-30  Αποτελέσματα A Εξαμήνου 2016
2016-09-15  Cloud Printing για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την INFORM ΛΥΚΟΣ
2016-09-13  Ανακοίνωση Υπεύθυνης Ενημέρωσης Κοινού και Εξυπηρέτησης Μετόχων
2016-07-14  Dynamic Statement
2016-07-07 

 AURUM INNOVATION DAYS

 

2016-06-28  Ανακοίνωση Καταβολής Μερίσματος Χρήσης 2015
2016-06-24  Τροποποίηση οικονομικού ημερολογίου 2016
2016-06-24  Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 24ης Ιουνίου 2016
2016-06-06  Ανακοίνωση Κράτους – Μέλους καταγωγής
2016-05-26  Συνεργασία Inform Π. Λύκος & SoftOne
2016-05-19  Τροποποίηση οικονομικού ημερολογίου 2016
2016-03-31  Αποτελέσματα Έτους 2015
2016-03-17  Οικονομικό ημερολόγιο 2016
2016-03-08  Γνωστοποίηση Ανασυγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου

2015-11-30  Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015
2015-10-19  Ο όμιλος INFORM επιλέγει SAP
2015-09-18  Inform Π. Λύκος _ FSC Πιστοποίηση
2015-09-17  Ανακοίνωση Ορισμού Υπεύθυνου Ενημέρωσης Κοινού και Εξυπηρέτησης Μετόχων
2015-08-31  Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2015
2015-05-29  Αποτελέσματα A Τριμήνου 2015
2015-05-28  Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 280515
2015-05-28  Οικονομικό ημερολόγιο 2015
2015-05-28  Ανακοίνωση Καταβολής Μερίσματος Χρήσης 2014.
2015-05-15  Επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους / πληρώτρια τράπεζα
2015-05-14  Ανακοίνωση Επιστροφής Μετοχικού Κεφαλαίου
2015-03-31  Αποτελέσματα Έτους 2014
2015-02-27  Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 27.02.2015
2015-02-04  Νέο Λογότυπο για την INFORM

2014-12-16  Δημοσιοποίηση προνομιακής πληροφορίας 16/12/2014
2014-12-15  Δημοσιοποίηση προνομιακής πληροφορίας
2014-12-15  Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 15.12.2014
2014-11-28  Αποτελέσματα Εννιαμήνου 2014
2014-11-27  Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
2014-11-26  Πληροφοριακό Σημείωμα Πώλησης AUSTRIA CARD
2014-11-24  Γνωμοδότηση προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Inform Π. Λύκος Α.Ε.
2014-11-07  Δημοσιοποίηση απαντητικής επιστολής προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
2014-11-05  Δημοσιοποίηση προνομιακής πληροφορίας – Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
2014-08-29  Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2014
2014-07-18  Γνωστοποίηση Ανασυγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου
2014-06-27  Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 27ης Ιουνίου 2014
2014-06-23  Chief Commercial Officer του Ομίλου Lykos ο Κωνσταντίνος Λάγιος
2014-05-30  Αποτελέσματα A Τριμήνου 2014
2014-03-31  Αποτελέσματα Έτους 2013
2014-03-18  Ανακοίνωση παράτασης καταβολής τιμήματος της Δημόσιας Πρότασης
2014-03-13  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-03-11  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ LYKOS AG
2014-03-10  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-03-10  Ανακοίνωση άρθρου 24, παρ.2 (α) και (β) του Ν.3461/2006
2014-03-07  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-03-06  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-03-06  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-03-06  Ανακοίνωση άρθρου 24, παρ.2 (α) και (β) του Ν.3461/2006
2014-03-04  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-03-04  Ανακοίνωση άρθρου 13 του Ν. 3340/2005
2014-03-04  Ανακοίνωση άρθρου 13 του Ν. 3340/2005
2014-02-28  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-02-28  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-02-28  Ανακοίνωση άρθρου 24, παρ.2 (α) και (β) του Ν.3461/2006
2014-02-26  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-02-25  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-02-24  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-02-24  Ανακοίνωση άρθρου 24, παρ.2 (α) και (β) του Ν.3461/2006
2014-02-24  Ανακοίνωση άρθρου 13 του Ν. 3340/2005
2014-02-21  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-02-20  ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΦΟΡΟ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΠΑΡ.2 N.2579/1998 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ
2014-02-20  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-02-19  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-02-18  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-02-17  INFORM Π ΛΥΚΟΣ Α Ε _Αιτιολογημένη Γνώμη άρθ 15 ν 3461-2006
2014-02-17  ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E
2014-02-17  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-02-14  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-02-13  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-02-13  Ανακοίνωση άρθρου 24, παρ.2 (α) και (β) του Ν.3461/2006
2014-02-12  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-02-11  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-02-11  Ανακοίνωση άρθρου 24, παρ.2 (α) και (β) του Ν.3461/2006
2014-02-11  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-02-07  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-02-06  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-02-05  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-02-04  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-02-04  Ανακοίνωση άρθρου 24, παρ.2 (α) και (β) του Ν.3461/2006
2014-02-03  ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ LYKOS AG
2014-02-03  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-01-31  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-01-30  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-01-30  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-01-28  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-01-27  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-01-27  Ανακοίνωση άρθρου 24, παρ.2 (α) και (β) του Ν.3461/2006
2014-01-27  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-01-23  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-01-22  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-01-21  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-01-20  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-01-17  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-01-16  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-01-14  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-01-13  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-01-10  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-01-10  Ανακοίνωση άρθρου 24, παρ.2 (α) και (β) του Ν.3461/2006
2014-01-02  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-01-02  Ανακοίνωση άρθρου 24, παρ.2 (α) και (β) του Ν.3461/2006

2013-12-30  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2013-12-30  Ανακοίνωση άρθρου 24, παρ.2 (α) και (β) του Ν.3461/2006
2013-12-30  Ανακοίνωση άρθρου 13 του Ν. 3340/2005
2013-12-24  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2013-12-23  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2013-12-23  Ανακοίνωση άρθρου 24, παρ.2 (α) και (β) του Ν.3461/2006
2013-12-20  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2013-12-20  Ανακοίνωση άρθρου 13 του Ν. 3340/2005
2013-12-19  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2013-12-19  Ανακοίνωση άρθρου 24, παρ.2 (α) και (β) του Ν.3461/2006
2013-12-19  Ανακοίνωση άρθρου 13 του Ν. 3340/2005
2013-12-18  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2013-12-18  Ανακοίνωση άρθρου 13 του Ν. 3340/2005
2013-12-18  Ανακοίνωση άρθρου 13 του Ν. 3340/2005
2013-12-17  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2013-12-17  Ανακοίνωση άρθρου 24, παρ.2 (α) και (β) του Ν.3461/2006
2013-12-16  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2013-12-12  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2013-12-12  Ανακοίνωση άρθρου 24, παρ.2 (β) του Ν.3461/2006
2013-12-12  Ανακοίνωση άρθρου 24, παρ.2 (α) και (β) του Ν.3461/2006
2013-12-12  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2013-12-10  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ LYKOS AG
2013-11-29  Αποτελέσματα Εννιαμήνου 2013
2013-08-30  Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2013
2013-06-03  Γνωστοποίηση Αλλαγής Σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου
2013-06-03  Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης
2013-05-31  Αποτελέσματα A Τριμήνου 2013
2013-03-28  Απάντηση σε επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
2013-03-26  Αποτελέσματα Έτους 2012

2012-11-30  Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2012
2012-08-29  Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2012
2012-08-09  Συμμετοχή με 51% στην εταιρία ADPS Sh.p.k 
2012-07-18  Αναδιατύπωση πίνακα ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου 1/1-31/3/2012
2012-06-29  Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης
2012-06-18  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2012-06-15  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2012-06-08  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2012-05-28  Αποτελέσματα A Τριμήνου 2012
2012-03-30  Αποτελέσματα Έτους 2011
2012-01-16  Συμφωνία Εμπορικής Συνεργασίας με την Uniprint Α.Ε. στην Βόρεια Ελλάδα
2012-01-04  Πώληση των συμμετοχών στις βελγικές εταιρίες @rrow Up και Technovisie ΒVBA

2011-11-30  Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2011 – Βελτίωση καθαρής κερδοφορίας παρά την ύφεση
2011-11-25  Ανάκληση απόφασης απόσχισης κλάδου της Inform Λύκος
2011-11-15  Γνωστοποίηση Αλλαγής Σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου
2011-08-31  Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2011
2011-06-29  Απόσχιση κλάδου της Inform Λύκος
2011-06-23  Στην Inform Λύκος το 100% της Austria Card
2011-05-31  Αποτελέσματα A Τριμήνου 2011
2011-05-26  Γνωστοποίηση Αλλαγής Σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου
2011-05-25  Ανακοίνωση Πληρωμής Μερίσματος Xρήσης 2010
2011-05-23  Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης
2011-04-11  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
2011-03-31  Αποτελέσματα Έτους 2010
2011-03-30  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
2011-03-21  Δελτίο Τύπου
2011-03-15  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

2010-11-30  Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010
2010-11-23  Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 23ης Νοεμβρίου 2010
2010-08-31  Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010
2010-06-30  Ανακοίνωση Πληρωμής Μερίσματος χρήσης 2009
2010-06-28  Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης
2010-06-25  Ανακοίνωση για την εισαγωγή νέων μετοχών από συγχώνευση
2010-06-04  Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση
2010-05-31  Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2010
2010-03-31  Αποτελέσματα Χρήσης 2009 

2009-11-30  Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009 
2009-08-03  Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2009
2009-07-02  Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
2009-07-02  Πληρωμή Μερίσματος χρήσης 2008
2009-06-05  Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση
2009-06-01  Αποτελέσματα A’ Τριμήνου Έτους 2009
2009-03-31  Αποτελέσματα Έτους 2008

2008-12-01  Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008 
2008-11-20  Συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής INFORM LYKOS S.A. στην Ρουμανία
2008-09-23  O Roeland Vandekerkhove Group IT Director στην Inform Λύκος
2008-09-15  Ανακοίνωση συγχώνευσης δια απορροφήσεως της θυγατρικής εταιρίας «Εκτυπωτικής Βορείου Ελλάδος Α.Ε.
2008-09-01  Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2008
2008-07-17  Ανακοίνωση συμμετοχής στην εταιρία TECHNOVISIE BVBA
2008-06-27  Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης
2008-06-27  Ανακοίνωση Πληρωμής Μερίσματος Εταιρικής Χρήσης 2007
2008-06-20  Σχολιασμός δημοσιεύματος
2008-06-02  Αποτελέσματα 1ου Τριμήνου Έτους 2008
2008-06-02  Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση Έτους 2008
2008-05-12  Ανακοίνωση Διάθεσης Πληροφοριακού Σημειώματος για την εξαγορά της εταιρίας Austria Card
2008-05-06  Ανακοίνωση αλλαγής Εσωτερικού Ελεγκτή και Υπεύθυνου Εξυπηρέτησης Μετόχων
2008-03-24  ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ-ΑΝΑΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ
2008-03-21  ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΑΝΑΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ
2008-03-21  Αποτελέσματα Έτους 2007 
2008-03-19  Αναδιάρθρωση Εμπορικής Διευθυνσής
2008-02-29  ΕΚΔΟΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ
2008-02-06  Ο Σταύρος Κωλέττης Group Purchasing Director στην Inform Λύκος
2008-01-31  ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
2008-01-21  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
2008-01-03  Ολοκληρώθηκε η Συναλλαγή Εξαγοράς της Austria Card
2008-01-03  ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ν.3401/2005 άρθρο 4 παράγραφος 2 ΣΤ
2008-01-02  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

2007-12-07  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
2007-12-06  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 04/12/2007 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
2007-12-06  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
2007-12-05  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
2007-11-27  Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2007
2007-11-27  Αναταξινόμηση Λογιστικών Μεγεθών Προηγούμενης Δημοσίευσης
2007-11-10  Εξαγορά Austria Card
2007-09-28  Τίμημα Εξαγοράς
2007-09-26  Η Inform Λύκος εξαγοράζει την Austria Card
2007-09-03  Εκποίηση Ενσώματων Ονομαστικών Μετοχών
2007-08-30  Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2007
2007-06-26  Ανακοίνωση Πληρωμής Μερίσματος Χρήσης 2006
2007-06-26  Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
2007-06-25  Εκποίηση Ενσώματων Ονομαστικών Μετοχών
2007-05-30  Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου 2007
2007-05-24  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
2007-03-27  Αποτελέσματα Έτους 2006
2007-03-27  Αναταξινόμηση Διόρθωση Λογιστικών Μεγεθών
2007-03-16  Νέος Διευθυντής Πωλήσεων Τομέα Τηλεπικοινωνιών
2007-02-16  Στρατηγική Συμφωνία INFORM ΛΥΚΟΣ και EURONET
2007-01-15  Στην Inform Λύκος η Συνολική Διαχείριση των Λειτουργικών Εντύπων της CITIBANK
2007-01-08  Ανακοίνωση της INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε.
2018-09-28       Financial Results H1 2018
2018-04-03       Financial Results 2017
2018-03-21       INFORM undertakes the management of HERON Bills
2018-02-14       Strategic cooperation Eurolife ERB & INFORM
2018-01-11       INFORM lowest bidder in the electronic tickets’ project of OASA

2017-09-29       Financial Results H1 2017
2017-06-15       INFORM is implementing the i-bank payband of National Bank
2017-04-10       Financial Results 2016

2016-09-30       Financial Results H1 2016
2016-03-31       Financial Results 2015

2015-11-30       Financial results for the nine months period of 2015
2015-10-19       INFORM Group trusted SAP’s innovative solutions
2015-09-18       Inform P Lykos _ FSC Certification
2015-09-01       Financial Results H1 2015
2015-06-11       Financial Results Q1 2015
2015-04-27       Financial Results 2014
2015-02-27       Decisions of Extraordinary Shareholders Meeting 27.02.2015

2014-12-16       Disclosure of privileged information 16.12.2014
2014-12-15       Decisions of Extraordinary Shareholders Meeting 15.12.2014
2014-11-28       Financial results for the nine months period of 2014
2014-11-05       Disclosure of privileged information – Extraordinary General Shareholders Meeting
2014-08-29       Financial Results H1 2014
2014-06-23       Konstantinos Lagios Chief Commercial Officer of LYKOS Group
2014-06-02       Financial Results Q1 2014
2014-03-31       Financial Results 2013
2014-03-14       Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-03-13       results of THE VOLUNTARY TAKEOVER PUBLIC OFFER ΒΥ LYKOS AG
2014-03-10       Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-03-10       Announcement in accordance with article 24, par.2 (a) and (b) Greek Law 3461/2006
2014-03-07       Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-03-06       Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-03-06       Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-03-06       Announcement in accordance with article 24, par.2 (a) and (b) Greek Law 3461/2006
2014-03-04       Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-02-28       Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-02-28       Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-02-28       Announcement in accordance with article 24, par.2 (a) and (b) Greek Law 3461/2006
2014-02-26       Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-02-25       Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-02-24       Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-02-24       Announcement in accordance with article 24, par.2 (a) and (b) Greek Law 3461/2006
2014-02-21       Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-02-20       Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-02-19       Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-02-18       Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-02-17       Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-02-14       Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-02-13       Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-02-13       Announcement in accordance with article 24, par.2 (a) and (b) Greek Law 3461/2006
2014-02-12       Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-02-11       Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-02-11       Announcement in accordance with article 24, par.2 (a) and (b) Greek Law 3461/2006
2014-02-11       Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-02-07       Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-02-06       Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-02-05       Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-02-05       APPROVAL OF THE iNFORMATION CIRCULAR AND COMMENCEMENT OF THE ACCEPTANCE PERIOD FOR THE VOLUNTARY PUBLIC OFFER OF LYKOS AG
2014-02-04       Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-02-04       Announcement in accordance with article 24, par.2 (a) and (b) Greek Law 3461/2006
2014-02-03       Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-01-31       Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-01-30       Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-01-30       Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-01-28       Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-01-27       Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-01-27       Announcement in accordance with article 24, par.2 (a) and (b) Greek Law 3461/2006
2014-01-27       Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-01-23       Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-01-22       Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-01-21       Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-01-20       Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-01-17       Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-01-16       Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-01-14       Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-01-13       Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-01-10       Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-01-10       Announcement in accordance with article 24, par.2 (a) and (b) Greek Law 3461/2006
2014-01-02       Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-01-02       Announcement in accordance with article 24, par.2 (a) and (b) Greek Law 3461/2006

2013-12-30       Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2013-12-30       Announcement in accordance with article 24, par.2 (a) and (b) Greek Law 3461/2006
2013-12-24       Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2013-12-23       Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2013-12-23       Announcement in accordance with article 24, par.2 (a) and (b) Greek Law 3461/2006
2013-12-20       Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2013-12-19       Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2013-12-19       Announcement in accordance with article 24, par.2 (a) and (b) Greek Law 3461/2006
2013-12-18       Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2013-12-17       Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2013-12-17       Announcement in accordance with article 24, par.2 (a) and (b) Greek Law 3461/2006
2013-12-16       Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2013-12-12       ANNOUNCEMENT OF A VOLUNTARY TAKEOVER PUBLIC OFFER ΒΥ LYKOS AG
2013-12-12       Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2013-12-12       Announcement in accordance with article 24, par.2 (β) Greek Law 3461/2006
2013-12-12       Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2013-12-12       Announcement in accordance with article 24, par.2 (a) and (b) Greek Law 3461/2006
2013-12-05       Financial results for the nine months period of 2013
2013-09-04       Financial Results H1 2013
2013-06-04       Financial Results Q1 2013
2013-03-27       Financial Results 2012

2012-11-30       Financial results for the nine months period of 2012
2012-08-12       Financial Results H1 2012
2012-05-28       Financial Results Q1 2012
2012-03-30       FINANCIAL RESULTS 2011
2012-01-04       Sale of participations in Belgian companies @rrow Up NV and Technovisie AVBA

2011-12-06       Financial results Q3 2011
2011-11-15       Notification of change in composition of the board of directors
2011-08-31       Financial Results H1 2011
2011-06-24       In Inform Lykos 100% of Austria Card
2011-05-31       Financial Results Q1 2011
2011-04-11       Announcement
2011-03-21       ORGANIZATIONAL CHANGES
2011-03-15       Announcement

2010-12-30       Financial Results Q3 2010
2010-08-31       Financial Results H1 2010
2010-05-31       Financial Results Q1 2010
2010-03-31       FINANCIAL RESULTS 2009

2009-11-30       2009 Nine-months period results
2009-09-01       Financial Results for the H1 2009
2009-04-01       Financial Results 2008

2008-12-01       2008 Nine-months period results
2008-11-19       Share Capital Increase in Inform Lykos Romania S.A.
2008-09-23       Lykos names Roeland Vandekerkhove as Group IT Director
2008-09-15       Merger with its subsidiary Ektypotiki Voreiou Ellados S.A.
2008-09-01       Financial Results H1 2008
2008-01-31       SHARE CAPITAL INCREASE

2007-09-26       Acquisition of majority stake in Austria Card by Inform Lykos
2007-08-30       Financial Results H1 2007

2019

2019-06-21 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21ης Ιουνίου 2019
2019-04-25 Αποτελέσματα Έτους 2018
2019-04-24 Οικονομικό ημερολόγιο 2019
2019-04-16 Vodafone Innovus _ Austriacard
2019-04-11 Η INFORM ανέλαβε μεγάλο έργο στη Νιγηρία
2019-04-03 H INFORM LYKOS Ρουμανίας εξαγοράζει Επιχειρηματική Δραστηριότητα της SΤAR STORAGE

2018

2018-11-01 Ανακοίνωση Εσωτερικού Ελεγκτή
2018-09-28 Αποτελέσματα A Εξαμήνου 2018
2018-05-31 Ανακοίνωση Καταβολής Μερίσματος Χρήσης 2017
2018-05-21 Διορισμός Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO)
2018-05-11 Τροποποίηση οικονομικού ημερολογίου 2018
2018-05-11 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 11ης Μαΐου 2018
2018-05-10 Γνωστοποίηση ανασυγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου
2018-05-02 Γνωστοποίηση παραίτησης Εσωτερικού Ελεγκτή
2018-04-03 Αποτελέσματα Έτους 2017
2018-04-02 Οικονομικό ημερολόγιο 2018
2018-03-21 Η INFORM αναλαμβάνει τη διαχείριση των λογαριασμών της εταιρείας ΗΡΩΝ
2018-02-07 Στρατηγική συνεργασία Eurolife ERB με INFORM
2018-01-09 Η INFORM μειοδότρια στο έργο των ηλεκτρονικών εισιτηρίων του ΟΑΣΑ

2017

2017-09-29 Αποτελέσματα A Εξαμήνου 2017
2017-06-15 Η INFORM υλοποιεί το i-bank payband της Εθνικής Τράπεζας
2017-06-02 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 2ας Ιουνίου 2017
2017-06-02 Τροποποίηση οικονομικού ημερολογίου 2017
2017-06-02 Ανακοίνωση Καταβολής Μερίσματος Χρήσης 2016
2017-05-30 H Inform Lykos παρέχει στον Όμιλο ΟΤΕ χρήση χαρτιού από υπεύθυνα διαχειριζόμενα δάση, πιστοποιημένο κατά FSC
2017-05-10 Τροποποίηση Οικονομικού ημερολογίου 2017
2017-04-27 Γνωστοποίηση αλλαγής Εσωτερικού Ελεγκτή
2017-04-10 Αποτελέσματα Έτους 2016
2017-04-06 Οικονομικό ημερολόγιο 2017

2016

2016-12-29 Γνωστοποίηση αλλαγής Εσωτερικού Ελεγκτή
2016-09-30 Αποτελέσματα A Εξαμήνου 2016
2016-09-15 Cloud Printing για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την INFORM ΛΥΚΟΣ
2016-09-13 Ανακοίνωση Υπεύθυνης Ενημέρωσης Κοινού και Εξυπηρέτησης Μετόχων
2016-07-14 Dynamic Statement
2016-07-07

 AURUM INNOVATION DAYS

 

2016-06-28 Ανακοίνωση Καταβολής Μερίσματος Χρήσης 2015
2016-06-24 Τροποποίηση οικονομικού ημερολογίου 2016
2016-06-24 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 24ης Ιουνίου 2016
2016-06-06 Ανακοίνωση Κράτους – Μέλους καταγωγής
2016-05-26 Συνεργασία Inform Π. Λύκος & SoftOne
2016-05-19 Τροποποίηση οικονομικού ημερολογίου 2016
2016-03-31 Αποτελέσματα Έτους 2015
2016-03-17 Οικονομικό ημερολόγιο 2016
2016-03-08 Γνωστοποίηση Ανασυγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου

2015

2015-11-30 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015
2015-10-19 Ο όμιλος INFORM επιλέγει SAP
2015-09-18 Inform Π. Λύκος _ FSC Πιστοποίηση
2015-09-17 Ανακοίνωση Ορισμού Υπεύθυνου Ενημέρωσης Κοινού και Εξυπηρέτησης Μετόχων
2015-08-31 Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2015
2015-05-29 Αποτελέσματα A Τριμήνου 2015
2015-05-28 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 280515
2015-05-28 Οικονομικό ημερολόγιο 2015
2015-05-28 Ανακοίνωση Καταβολής Μερίσματος Χρήσης 2014.
2015-05-15 Επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους / πληρώτρια τράπεζα
2015-05-14 Ανακοίνωση Επιστροφής Μετοχικού Κεφαλαίου
2015-03-31 Αποτελέσματα Έτους 2014
2015-02-27 Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 27.02.2015
2015-02-04 Νέο Λογότυπο για την INFORM

2014

2014-12-16 Δημοσιοποίηση προνομιακής πληροφορίας 16/12/2014
2014-12-15 Δημοσιοποίηση προνομιακής πληροφορίας
2014-12-15 Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 15.12.2014
2014-11-28 Αποτελέσματα Εννιαμήνου 2014
2014-11-27 Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
2014-11-26 Πληροφοριακό Σημείωμα Πώλησης AUSTRIA CARD
2014-11-24 Γνωμοδότηση προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Inform Π. Λύκος Α.Ε.
2014-11-07 Δημοσιοποίηση απαντητικής επιστολής προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
2014-11-05 Δημοσιοποίηση προνομιακής πληροφορίας – Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
2014-08-29 Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2014
2014-07-18 Γνωστοποίηση Ανασυγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου
2014-06-27 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 27ης Ιουνίου 2014
2014-06-23 Chief Commercial Officer του Ομίλου Lykos ο Κωνσταντίνος Λάγιος
2014-05-30 Αποτελέσματα A Τριμήνου 2014
2014-03-31 Αποτελέσματα Έτους 2013
2014-03-18 Ανακοίνωση παράτασης καταβολής τιμήματος της Δημόσιας Πρότασης
2014-03-13 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-03-11 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ LYKOS AG
2014-03-10 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-03-10 Ανακοίνωση άρθρου 24, παρ.2 (α) και (β) του Ν.3461/2006
2014-03-07 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-03-06 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-03-06 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-03-06 Ανακοίνωση άρθρου 24, παρ.2 (α) και (β) του Ν.3461/2006
2014-03-04 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-03-04 Ανακοίνωση άρθρου 13 του Ν. 3340/2005
2014-03-04 Ανακοίνωση άρθρου 13 του Ν. 3340/2005
2014-02-28 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-02-28 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-02-28 Ανακοίνωση άρθρου 24, παρ.2 (α) και (β) του Ν.3461/2006
2014-02-26 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-02-25 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-02-24 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-02-24 Ανακοίνωση άρθρου 24, παρ.2 (α) και (β) του Ν.3461/2006
2014-02-24 Ανακοίνωση άρθρου 13 του Ν. 3340/2005
2014-02-21 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-02-20 ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΦΟΡΟ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΠΑΡ.2 N.2579/1998 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ
2014-02-20 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-02-19 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-02-18 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-02-17 INFORM Π ΛΥΚΟΣ Α Ε _Αιτιολογημένη Γνώμη άρθ 15 ν 3461-2006
2014-02-17 ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E
2014-02-17 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-02-14 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-02-13 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-02-13 Ανακοίνωση άρθρου 24, παρ.2 (α) και (β) του Ν.3461/2006
2014-02-12 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-02-11 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-02-11 Ανακοίνωση άρθρου 24, παρ.2 (α) και (β) του Ν.3461/2006
2014-02-11 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-02-07 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-02-06 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-02-05 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-02-04 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-02-04 Ανακοίνωση άρθρου 24, παρ.2 (α) και (β) του Ν.3461/2006
2014-02-03 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ LYKOS AG
2014-02-03 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-01-31 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-01-30 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-01-30 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-01-28 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-01-27 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-01-27 Ανακοίνωση άρθρου 24, παρ.2 (α) και (β) του Ν.3461/2006
2014-01-27 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-01-23 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-01-22 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-01-21 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-01-20 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-01-17 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-01-16 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-01-14 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-01-13 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-01-10 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-01-10 Ανακοίνωση άρθρου 24, παρ.2 (α) και (β) του Ν.3461/2006
2014-01-02 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-01-02 Ανακοίνωση άρθρου 24, παρ.2 (α) και (β) του Ν.3461/2006

2013

2013-12-30 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2013-12-30 Ανακοίνωση άρθρου 24, παρ.2 (α) και (β) του Ν.3461/2006
2013-12-30 Ανακοίνωση άρθρου 13 του Ν. 3340/2005
2013-12-24 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2013-12-23 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2013-12-23 Ανακοίνωση άρθρου 24, παρ.2 (α) και (β) του Ν.3461/2006
2013-12-20 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2013-12-20 Ανακοίνωση άρθρου 13 του Ν. 3340/2005
2013-12-19 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2013-12-19 Ανακοίνωση άρθρου 24, παρ.2 (α) και (β) του Ν.3461/2006
2013-12-19 Ανακοίνωση άρθρου 13 του Ν. 3340/2005
2013-12-18 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2013-12-18 Ανακοίνωση άρθρου 13 του Ν. 3340/2005
2013-12-18 Ανακοίνωση άρθρου 13 του Ν. 3340/2005
2013-12-17 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2013-12-17 Ανακοίνωση άρθρου 24, παρ.2 (α) και (β) του Ν.3461/2006
2013-12-16 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2013-12-12 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2013-12-12 Ανακοίνωση άρθρου 24, παρ.2 (β) του Ν.3461/2006
2013-12-12 Ανακοίνωση άρθρου 24, παρ.2 (α) και (β) του Ν.3461/2006
2013-12-12 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2013-12-10 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ LYKOS AG
2013-11-29 Αποτελέσματα Εννιαμήνου 2013
2013-08-30 Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2013
2013-06-03 Γνωστοποίηση Αλλαγής Σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου
2013-06-03 Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης
2013-05-31 Αποτελέσματα A Τριμήνου 2013
2013-03-28 Απάντηση σε επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
2013-03-26 Αποτελέσματα Έτους 2012

2012

2012-11-30 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2012
2012-08-29 Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2012
2012-08-09 Συμμετοχή με 51% στην εταιρία ADPS Sh.p.k 
2012-07-18 Αναδιατύπωση πίνακα ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου 1/1-31/3/2012
2012-06-29 Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης
2012-06-18 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2012-06-15 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2012-06-08 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2012-05-28 Αποτελέσματα A Τριμήνου 2012
2012-03-30 Αποτελέσματα Έτους 2011
2012-01-16 Συμφωνία Εμπορικής Συνεργασίας με την Uniprint Α.Ε. στην Βόρεια Ελλάδα
2012-01-04 Πώληση των συμμετοχών στις βελγικές εταιρίες @rrow Up και Technovisie ΒVBA

2011

2011-11-30 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2011 – Βελτίωση καθαρής κερδοφορίας παρά την ύφεση
2011-11-25 Ανάκληση απόφασης απόσχισης κλάδου της Inform Λύκος
2011-11-15 Γνωστοποίηση Αλλαγής Σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου
2011-08-31 Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2011
2011-06-29 Απόσχιση κλάδου της Inform Λύκος
2011-06-23 Στην Inform Λύκος το 100% της Austria Card
2011-05-31 Αποτελέσματα A Τριμήνου 2011
2011-05-26 Γνωστοποίηση Αλλαγής Σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου
2011-05-25 Ανακοίνωση Πληρωμής Μερίσματος Xρήσης 2010
2011-05-23 Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης
2011-04-11 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
2011-03-31 Αποτελέσματα Έτους 2010
2011-03-30 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
2011-03-21 Δελτίο Τύπου
2011-03-15 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

2010

2010-11-30 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010
2010-11-23 Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 23ης Νοεμβρίου 2010
2010-08-31 Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010
2010-06-30 Ανακοίνωση Πληρωμής Μερίσματος χρήσης 2009
2010-06-28 Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης
2010-06-25 Ανακοίνωση για την εισαγωγή νέων μετοχών από συγχώνευση
2010-06-04 Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση
2010-05-31 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2010
2010-03-31 Αποτελέσματα Χρήσης 2009 

2009

2009-11-30 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009 
2009-08-03 Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2009
2009-07-02 Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
2009-07-02 Πληρωμή Μερίσματος χρήσης 2008
2009-06-05 Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση
2009-06-01 Αποτελέσματα A’ Τριμήνου Έτους 2009
2009-03-31 Αποτελέσματα Έτους 2008

2008

2008-12-01 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008 
2008-11-20 Συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής INFORM LYKOS S.A. στην Ρουμανία
2008-09-23 O Roeland Vandekerkhove Group IT Director στην Inform Λύκος
2008-09-15 Ανακοίνωση συγχώνευσης δια απορροφήσεως της θυγατρικής εταιρίας «Εκτυπωτικής Βορείου Ελλάδος Α.Ε.
2008-09-01 Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2008
2008-07-17 Ανακοίνωση συμμετοχής στην εταιρία TECHNOVISIE BVBA
2008-06-27 Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης
2008-06-27 Ανακοίνωση Πληρωμής Μερίσματος Εταιρικής Χρήσης 2007
2008-06-20 Σχολιασμός δημοσιεύματος
2008-06-02 Αποτελέσματα 1ου Τριμήνου Έτους 2008
2008-06-02 Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση Έτους 2008
2008-05-12 Ανακοίνωση Διάθεσης Πληροφοριακού Σημειώματος για την εξαγορά της εταιρίας Austria Card
2008-05-06 Ανακοίνωση αλλαγής Εσωτερικού Ελεγκτή και Υπεύθυνου Εξυπηρέτησης Μετόχων
2008-03-24 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ-ΑΝΑΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ
2008-03-21 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΑΝΑΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ
2008-03-21 Αποτελέσματα Έτους 2007 
2008-03-19 Αναδιάρθρωση Εμπορικής Διευθυνσής
2008-02-29 ΕΚΔΟΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ
2008-02-06 Ο Σταύρος Κωλέττης Group Purchasing Director στην Inform Λύκος
2008-01-31 ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
2008-01-21 ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
2008-01-03 Ολοκληρώθηκε η Συναλλαγή Εξαγοράς της Austria Card
2008-01-03 ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ν.3401/2005 άρθρο 4 παράγραφος 2 ΣΤ
2008-01-02 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

2007

2007-12-07 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
2007-12-06 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 04/12/2007 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
2007-12-06 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
2007-12-05 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
2007-11-27 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2007
2007-11-27 Αναταξινόμηση Λογιστικών Μεγεθών Προηγούμενης Δημοσίευσης
2007-11-10 Εξαγορά Austria Card
2007-09-28 Τίμημα Εξαγοράς
2007-09-26 Η Inform Λύκος εξαγοράζει την Austria Card
2007-09-03 Εκποίηση Ενσώματων Ονομαστικών Μετοχών
2007-08-30 Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2007
2007-06-26 Ανακοίνωση Πληρωμής Μερίσματος Χρήσης 2006
2007-06-26 Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
2007-06-25 Εκποίηση Ενσώματων Ονομαστικών Μετοχών
2007-05-30 Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου 2007
2007-05-24 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
2007-03-27 Αποτελέσματα Έτους 2006
2007-03-27 Αναταξινόμηση Διόρθωση Λογιστικών Μεγεθών
2007-03-16 Νέος Διευθυντής Πωλήσεων Τομέα Τηλεπικοινωνιών
2007-02-16 Στρατηγική Συμφωνία INFORM ΛΥΚΟΣ και EURONET
2007-01-15 Στην Inform Λύκος η Συνολική Διαχείριση των Λειτουργικών Εντύπων της CITIBANK
2007-01-08 Ανακοίνωση της INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε.

2019

2019-06-21 Decisions of the Annual General Meeting held on June 21, 2019
2018-04-25 Financial Results 2018
2018-04-16 Vodafone Innovus _ Austriacard
2018-04-11 INFORM top notch partner for Nigeria Elections
2018-04-03 INFORM LYKOS ROMANIA acquires Business Activity of STAR STORAGE

2018

2018-09-28 Financial Results H1 2018
2018-04-03 Financial Results 2017
2018-03-21 INFORM undertakes the management of HERON Bills
2018-02-14 Strategic cooperation Eurolife ERB & INFORM
2018-01-11 INFORM lowest bidder in the electronic tickets’ project of OASA

2017

2017-09-29 Financial Results H1 2017
2017-06-15 INFORM is implementing the i-bank payband of National Bank
2017-04-10 Financial Results 2016

2016

2016-09-30 Financial Results H1 2016
2016-03-31 Financial Results 2015

2015

2015-11-30 Financial results for the nine months period of 2015
2015-10-19 INFORM Group trusted SAP’s innovative solutions
2015-09-18 Inform P Lykos _ FSC Certification
2015-09-01 Financial Results H1 2015
2015-06-11 Financial Results Q1 2015
2015-04-27 Financial Results 2014
2015-02-27 Decisions of Extraordinary Shareholders Meeting 27.02.2015

2014

2014-12-16 Disclosure of privileged information 16.12.2014
2014-12-15 Decisions of Extraordinary Shareholders Meeting 15.12.2014
2014-11-28 Financial results for the nine months period of 2014
2014-11-05 Disclosure of privileged information – Extraordinary General Shareholders Meeting
2014-08-29 Financial Results H1 2014
2014-06-23 Konstantinos Lagios Chief Commercial Officer of LYKOS Group
2014-06-02 Financial Results Q1 2014
2014-03-31 Financial Results 2013
2014-03-14 Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-03-13 results of THE VOLUNTARY TAKEOVER PUBLIC OFFER ΒΥ LYKOS AG
2014-03-10 Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-03-10 Announcement in accordance with article 24, par.2 (a) and (b) Greek Law 3461/2006
2014-03-07 Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-03-06 Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-03-06 Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-03-06 Announcement in accordance with article 24, par.2 (a) and (b) Greek Law 3461/2006
2014-03-04 Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-02-28 Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-02-28 Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-02-28 Announcement in accordance with article 24, par.2 (a) and (b) Greek Law 3461/2006
2014-02-26 Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-02-25 Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-02-24 Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-02-24 Announcement in accordance with article 24, par.2 (a) and (b) Greek Law 3461/2006
2014-02-21 Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-02-20 Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-02-19 Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-02-18 Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-02-17 Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-02-14 Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-02-13 Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-02-13 Announcement in accordance with article 24, par.2 (a) and (b) Greek Law 3461/2006
2014-02-12 Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-02-11 Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-02-11 Announcement in accordance with article 24, par.2 (a) and (b) Greek Law 3461/2006
2014-02-11 Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-02-07 Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-02-06 Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-02-05 Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-02-05 APPROVAL OF THE iNFORMATION CIRCULAR AND COMMENCEMENT OF THE ACCEPTANCE PERIOD FOR THE VOLUNTARY PUBLIC OFFER OF LYKOS AG
2014-02-04 Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-02-04 Announcement in accordance with article 24, par.2 (a) and (b) Greek Law 3461/2006
2014-02-03 Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-01-31 Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-01-30 Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-01-30 Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-01-28 Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-01-27 Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-01-27 Announcement in accordance with article 24, par.2 (a) and (b) Greek Law 3461/2006
2014-01-27 Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-01-23 Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-01-22 Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-01-21 Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-01-20 Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-01-17 Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-01-16 Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-01-14 Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-01-13 Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-01-10 Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-01-10 Announcement in accordance with article 24, par.2 (a) and (b) Greek Law 3461/2006
2014-01-02 Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-01-02 Announcement in accordance with article 24, par.2 (a) and (b) Greek Law 3461/2006

2013

2013-12-30 Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2013-12-30 Announcement in accordance with article 24, par.2 (a) and (b) Greek Law 3461/2006
2013-12-24 Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2013-12-23 Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2013-12-23 Announcement in accordance with article 24, par.2 (a) and (b) Greek Law 3461/2006
2013-12-20 Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2013-12-19 Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2013-12-19 Announcement in accordance with article 24, par.2 (a) and (b) Greek Law 3461/2006
2013-12-18 Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2013-12-17 Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2013-12-17 Announcement in accordance with article 24, par.2 (a) and (b) Greek Law 3461/2006
2013-12-16 Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2013-12-12 ANNOUNCEMENT OF A VOLUNTARY TAKEOVER PUBLIC OFFER ΒΥ LYKOS AG
2013-12-12 Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2013-12-12 Announcement in accordance with article 24, par.2 (β) Greek Law 3461/2006
2013-12-12 Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2013-12-12 Announcement in accordance with article 24, par.2 (a) and (b) Greek Law 3461/2006
2013-12-05 Financial results for the nine months period of 2013
2013-09-04 Financial Results H1 2013
2013-06-04 Financial Results Q1 2013
2013-03-27 Financial Results 2012

2012

2012-11-30 Financial results for the nine months period of 2012
2012-08-12 Financial Results H1 2012
2012-05-28 Financial Results Q1 2012
2012-03-30 FINANCIAL RESULTS 2011
2012-01-04 Sale of participations in Belgian companies @rrow Up NV and Technovisie AVBA

2011

2011-12-06 Financial results Q3 2011
2011-11-15 Notification of change in composition of the board of directors
2011-08-31 Financial Results H1 2011
2011-06-24 In Inform Lykos 100% of Austria Card
2011-05-31 Financial Results Q1 2011
2011-04-11 Announcement
2011-03-21 ORGANIZATIONAL CHANGES
2011-03-15 Announcement

2010

2010-12-30 Financial Results Q3 2010
2010-08-31 Financial Results H1 2010
2010-05-31 Financial Results Q1 2010
2010-03-31 FINANCIAL RESULTS 2009

2009

2009-11-30 2009 Nine-months period results
2009-09-01 Financial Results for the H1 2009
2009-04-01 Financial Results 2008

2008

2008-12-01 2008 Nine-months period results
2008-11-19 Share Capital Increase in Inform Lykos Romania S.A.
2008-09-23 Lykos names Roeland Vandekerkhove as Group IT Director
2008-09-15 Merger with its subsidiary Ektypotiki Voreiou Ellados S.A.
2008-09-01 Financial Results H1 2008
2008-01-31 SHARE CAPITAL INCREASE

2007

2007-09-26 Acquisition of majority stake in Austria Card by Inform Lykos
2007-08-30 Financial Results H1 2007