2018-11-01  Ανακοίνωση Εσωτερικού Ελεγκτή
2018-09-28  Αποτελέσματα A Εξαμήνου 2018
2018-05-31  Ανακοίνωση Καταβολής Μερίσματος Χρήσης 2017
2018-05-21  Διορισμός Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO)
2018-05-11  Τροποποίηση οικονομικού ημερολογίου 2018
2018-05-11  Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 11ης Μαΐου 2018
2018-05-10  Γνωστοποίηση ανασυγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου
2018-05-02  Γνωστοποίηση παραίτησης Εσωτερικού Ελεγκτή
2018-04-03  Αποτελέσματα Έτους 2017
2018-04-02  Οικονομικό ημερολόγιο 2018
2018-03-21  Η INFORM αναλαμβάνει τη διαχείριση των λογαριασμών της εταιρείας ΗΡΩΝ
2018-02-07  Στρατηγική συνεργασία Eurolife ERB με INFORM
2018-01-09  Η INFORM μειοδότρια στο έργο των ηλεκτρονικών εισιτηρίων του ΟΑΣΑ

2017-09-29  Αποτελέσματα A Εξαμήνου 2017
2017-06-15  Η INFORM υλοποιεί το i-bank payband της Εθνικής Τράπεζας
2017-06-02  Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 2ας Ιουνίου 2017
2017-06-02  Τροποποίηση οικονομικού ημερολογίου 2017
2017-06-02  Ανακοίνωση Καταβολής Μερίσματος Χρήσης 2016
2017-05-30  H Inform Lykos παρέχει στον Όμιλο ΟΤΕ χρήση χαρτιού από υπεύθυνα διαχειριζόμενα δάση, πιστοποιημένο κατά FSC
2017-05-10  Τροποποίηση Οικονομικού ημερολογίου 2017
2017-04-27  Γνωστοποίηση αλλαγής Εσωτερικού Ελεγκτή
2017-04-10  Αποτελέσματα Έτους 2016
2017-04-06  Οικονομικό ημερολόγιο 2017

2016-12-29  Γνωστοποίηση αλλαγής Εσωτερικού Ελεγκτή
2016-09-30  Αποτελέσματα A Εξαμήνου 2016
2016-09-15  Cloud Printing για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την INFORM ΛΥΚΟΣ
2016-09-13  Ανακοίνωση Υπεύθυνης Ενημέρωσης Κοινού και Εξυπηρέτησης Μετόχων
2016-07-14  Dynamic Statement
2016-07-07 

 AURUM INNOVATION DAYS

 

2016-06-28  Ανακοίνωση Καταβολής Μερίσματος Χρήσης 2015
2016-06-24  Τροποποίηση οικονομικού ημερολογίου 2016
2016-06-24  Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 24ης Ιουνίου 2016
2016-06-06  Ανακοίνωση Κράτους – Μέλους καταγωγής
2016-05-26  Συνεργασία Inform Π. Λύκος & SoftOne
2016-05-19  Τροποποίηση οικονομικού ημερολογίου 2016
2016-03-31  Αποτελέσματα Έτους 2015
2016-03-17  Οικονομικό ημερολόγιο 2016
2016-03-08  Γνωστοποίηση Ανασυγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου

2015-11-30  Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015
2015-10-19  Ο όμιλος INFORM επιλέγει SAP
2015-09-18  Inform Π. Λύκος _ FSC Πιστοποίηση
2015-09-17  Ανακοίνωση Ορισμού Υπεύθυνου Ενημέρωσης Κοινού και Εξυπηρέτησης Μετόχων
2015-08-31  Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2015
2015-05-29  Αποτελέσματα A Τριμήνου 2015
2015-05-28  Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 280515
2015-05-28  Οικονομικό ημερολόγιο 2015
2015-05-28  Ανακοίνωση Καταβολής Μερίσματος Χρήσης 2014.
2015-05-15  Επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους / πληρώτρια τράπεζα
2015-05-14  Ανακοίνωση Επιστροφής Μετοχικού Κεφαλαίου
2015-03-31  Αποτελέσματα Έτους 2014
2015-02-27  Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 27.02.2015
2015-02-04  Νέο Λογότυπο για την INFORM

2014-12-16  Δημοσιοποίηση προνομιακής πληροφορίας 16/12/2014
2014-12-15  Δημοσιοποίηση προνομιακής πληροφορίας
2014-12-15  Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 15.12.2014
2014-11-28  Αποτελέσματα Εννιαμήνου 2014
2014-11-27  Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
2014-11-26  Πληροφοριακό Σημείωμα Πώλησης AUSTRIA CARD
2014-11-24  Γνωμοδότηση προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Inform Π. Λύκος Α.Ε.
2014-11-07  Δημοσιοποίηση απαντητικής επιστολής προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
2014-11-05  Δημοσιοποίηση προνομιακής πληροφορίας – Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
2014-08-29  Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2014
2014-07-18  Γνωστοποίηση Ανασυγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου
2014-06-27  Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 27ης Ιουνίου 2014
2014-06-23  Chief Commercial Officer του Ομίλου Lykos ο Κωνσταντίνος Λάγιος
2014-05-30  Αποτελέσματα A Τριμήνου 2014
2014-03-31  Αποτελέσματα Έτους 2013
2014-03-18  Ανακοίνωση παράτασης καταβολής τιμήματος της Δημόσιας Πρότασης
2014-03-13  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-03-11  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ LYKOS AG
2014-03-10  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-03-10  Ανακοίνωση άρθρου 24, παρ.2 (α) και (β) του Ν.3461/2006
2014-03-07  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-03-06  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-03-06  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-03-06  Ανακοίνωση άρθρου 24, παρ.2 (α) και (β) του Ν.3461/2006
2014-03-04  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-03-04  Ανακοίνωση άρθρου 13 του Ν. 3340/2005
2014-03-04  Ανακοίνωση άρθρου 13 του Ν. 3340/2005
2014-02-28  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-02-28  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-02-28  Ανακοίνωση άρθρου 24, παρ.2 (α) και (β) του Ν.3461/2006
2014-02-26  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-02-25  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-02-24  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-02-24  Ανακοίνωση άρθρου 24, παρ.2 (α) και (β) του Ν.3461/2006
2014-02-24  Ανακοίνωση άρθρου 13 του Ν. 3340/2005
2014-02-21  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-02-20  ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΦΟΡΟ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΠΑΡ.2 N.2579/1998 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ
2014-02-20  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-02-19  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-02-18  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-02-17  INFORM Π ΛΥΚΟΣ Α Ε _Αιτιολογημένη Γνώμη άρθ 15 ν 3461-2006
2014-02-17  ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E
2014-02-17  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-02-14  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-02-13  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-02-13  Ανακοίνωση άρθρου 24, παρ.2 (α) και (β) του Ν.3461/2006
2014-02-12  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-02-11  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-02-11  Ανακοίνωση άρθρου 24, παρ.2 (α) και (β) του Ν.3461/2006
2014-02-11  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-02-07  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-02-06  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-02-05  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-02-04  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-02-04  Ανακοίνωση άρθρου 24, παρ.2 (α) και (β) του Ν.3461/2006
2014-02-03  ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ LYKOS AG
2014-02-03  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-01-31  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-01-30  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-01-30  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-01-28  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-01-27  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-01-27  Ανακοίνωση άρθρου 24, παρ.2 (α) και (β) του Ν.3461/2006
2014-01-27  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-01-23  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-01-22  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-01-21  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-01-20  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-01-17  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-01-16  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-01-14  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-01-13  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-01-10  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-01-10  Ανακοίνωση άρθρου 24, παρ.2 (α) και (β) του Ν.3461/2006
2014-01-02  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-01-02  Ανακοίνωση άρθρου 24, παρ.2 (α) και (β) του Ν.3461/2006

2013-12-30  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2013-12-30  Ανακοίνωση άρθρου 24, παρ.2 (α) και (β) του Ν.3461/2006
2013-12-30  Ανακοίνωση άρθρου 13 του Ν. 3340/2005
2013-12-24  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2013-12-23  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2013-12-23  Ανακοίνωση άρθρου 24, παρ.2 (α) και (β) του Ν.3461/2006
2013-12-20  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2013-12-20  Ανακοίνωση άρθρου 13 του Ν. 3340/2005
2013-12-19  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2013-12-19  Ανακοίνωση άρθρου 24, παρ.2 (α) και (β) του Ν.3461/2006
2013-12-19  Ανακοίνωση άρθρου 13 του Ν. 3340/2005
2013-12-18  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2013-12-18  Ανακοίνωση άρθρου 13 του Ν. 3340/2005
2013-12-18  Ανακοίνωση άρθρου 13 του Ν. 3340/2005
2013-12-17  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2013-12-17  Ανακοίνωση άρθρου 24, παρ.2 (α) και (β) του Ν.3461/2006
2013-12-16  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2013-12-12  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2013-12-12  Ανακοίνωση άρθρου 24, παρ.2 (β) του Ν.3461/2006
2013-12-12  Ανακοίνωση άρθρου 24, παρ.2 (α) και (β) του Ν.3461/2006
2013-12-12  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2013-12-10  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ LYKOS AG
2013-11-29  Αποτελέσματα Εννιαμήνου 2013
2013-08-30  Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2013
2013-06-03  Γνωστοποίηση Αλλαγής Σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου
2013-06-03  Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης
2013-05-31  Αποτελέσματα A Τριμήνου 2013
2013-03-28  Απάντηση σε επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
2013-03-26  Αποτελέσματα Έτους 2012

2012-11-30  Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2012
2012-08-29  Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2012
2012-08-09  Συμμετοχή με 51% στην εταιρία ADPS Sh.p.k 
2012-07-18  Αναδιατύπωση πίνακα ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου 1/1-31/3/2012
2012-06-29  Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης
2012-06-18  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2012-06-15  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2012-06-08  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2012-05-28  Αποτελέσματα A Τριμήνου 2012
2012-03-30  Αποτελέσματα Έτους 2011
2012-01-16  Συμφωνία Εμπορικής Συνεργασίας με την Uniprint Α.Ε. στην Βόρεια Ελλάδα
2012-01-04  Πώληση των συμμετοχών στις βελγικές εταιρίες @rrow Up και Technovisie ΒVBA

2011-11-30  Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2011 – Βελτίωση καθαρής κερδοφορίας παρά την ύφεση
2011-11-25  Ανάκληση απόφασης απόσχισης κλάδου της Inform Λύκος
2011-11-15  Γνωστοποίηση Αλλαγής Σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου
2011-08-31  Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2011
2011-06-29  Απόσχιση κλάδου της Inform Λύκος
2011-06-23  Στην Inform Λύκος το 100% της Austria Card
2011-05-31  Αποτελέσματα A Τριμήνου 2011
2011-05-26  Γνωστοποίηση Αλλαγής Σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου
2011-05-25  Ανακοίνωση Πληρωμής Μερίσματος Xρήσης 2010
2011-05-23  Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης
2011-04-11  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
2011-03-31  Αποτελέσματα Έτους 2010
2011-03-30  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
2011-03-21  Δελτίο Τύπου
2011-03-15  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

2010-11-30  Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010
2010-11-23  Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 23ης Νοεμβρίου 2010
2010-08-31  Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010
2010-06-30  Ανακοίνωση Πληρωμής Μερίσματος χρήσης 2009
2010-06-28  Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης
2010-06-25  Ανακοίνωση για την εισαγωγή νέων μετοχών από συγχώνευση
2010-06-04  Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση
2010-05-31  Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2010
2010-03-31  Αποτελέσματα Χρήσης 2009 

2009-11-30  Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009 
2009-08-03  Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2009
2009-07-02  Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
2009-07-02  Πληρωμή Μερίσματος χρήσης 2008
2009-06-05  Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση
2009-06-01  Αποτελέσματα A’ Τριμήνου Έτους 2009
2009-03-31  Αποτελέσματα Έτους 2008

2008-12-01  Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008 
2008-11-20  Συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής INFORM LYKOS S.A. στην Ρουμανία
2008-09-23  O Roeland Vandekerkhove Group IT Director στην Inform Λύκος
2008-09-15  Ανακοίνωση συγχώνευσης δια απορροφήσεως της θυγατρικής εταιρίας «Εκτυπωτικής Βορείου Ελλάδος Α.Ε.
2008-09-01  Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2008
2008-07-17  Ανακοίνωση συμμετοχής στην εταιρία TECHNOVISIE BVBA
2008-06-27  Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης
2008-06-27  Ανακοίνωση Πληρωμής Μερίσματος Εταιρικής Χρήσης 2007
2008-06-20  Σχολιασμός δημοσιεύματος
2008-06-02  Αποτελέσματα 1ου Τριμήνου Έτους 2008
2008-06-02  Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση Έτους 2008
2008-05-12  Ανακοίνωση Διάθεσης Πληροφοριακού Σημειώματος για την εξαγορά της εταιρίας Austria Card
2008-05-06  Ανακοίνωση αλλαγής Εσωτερικού Ελεγκτή και Υπεύθυνου Εξυπηρέτησης Μετόχων
2008-03-24  ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ-ΑΝΑΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ
2008-03-21  ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΑΝΑΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ
2008-03-21  Αποτελέσματα Έτους 2007 
2008-03-19  Αναδιάρθρωση Εμπορικής Διευθυνσής
2008-02-29  ΕΚΔΟΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ
2008-02-06  Ο Σταύρος Κωλέττης Group Purchasing Director στην Inform Λύκος
2008-01-31  ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
2008-01-21  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
2008-01-03  Ολοκληρώθηκε η Συναλλαγή Εξαγοράς της Austria Card
2008-01-03  ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ν.3401/2005 άρθρο 4 παράγραφος 2 ΣΤ
2008-01-02  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

2007-12-07  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
2007-12-06  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 04/12/2007 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
2007-12-06  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
2007-12-05  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
2007-11-27  Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2007
2007-11-27  Αναταξινόμηση Λογιστικών Μεγεθών Προηγούμενης Δημοσίευσης
2007-11-10  Εξαγορά Austria Card
2007-09-28  Τίμημα Εξαγοράς
2007-09-26  Η Inform Λύκος εξαγοράζει την Austria Card
2007-09-03  Εκποίηση Ενσώματων Ονομαστικών Μετοχών
2007-08-30  Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2007
2007-06-26  Ανακοίνωση Πληρωμής Μερίσματος Χρήσης 2006
2007-06-26  Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
2007-06-25  Εκποίηση Ενσώματων Ονομαστικών Μετοχών
2007-05-30  Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου 2007
2007-05-24  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
2007-03-27  Αποτελέσματα Έτους 2006
2007-03-27  Αναταξινόμηση Διόρθωση Λογιστικών Μεγεθών
2007-03-16  Νέος Διευθυντής Πωλήσεων Τομέα Τηλεπικοινωνιών
2007-02-16  Στρατηγική Συμφωνία INFORM ΛΥΚΟΣ και EURONET
2007-01-15  Στην Inform Λύκος η Συνολική Διαχείριση των Λειτουργικών Εντύπων της CITIBANK
2007-01-08  Ανακοίνωση της INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε.
2018-09-28       Financial Results H1 2018
2018-04-03       Financial Results 2017
2018-03-21       INFORM undertakes the management of HERON Bills
2018-02-14       Strategic cooperation Eurolife ERB & INFORM
2018-01-11       INFORM lowest bidder in the electronic tickets’ project of OASA

2017-09-29       Financial Results H1 2017
2017-06-15       INFORM is implementing the i-bank payband of National Bank
2017-04-10       Financial Results 2016

2016-09-30       Financial Results H1 2016
2016-03-31       Financial Results 2015

2015-11-30       Financial results for the nine months period of 2015
2015-10-19       INFORM Group trusted SAP’s innovative solutions
2015-09-18       Inform P Lykos _ FSC Certification
2015-09-01       Financial Results H1 2015
2015-06-11       Financial Results Q1 2015
2015-04-27       Financial Results 2014
2015-02-27       Decisions of Extraordinary Shareholders Meeting 27.02.2015

2014-12-16       Disclosure of privileged information 16.12.2014
2014-12-15       Decisions of Extraordinary Shareholders Meeting 15.12.2014
2014-11-28       Financial results for the nine months period of 2014
2014-11-05       Disclosure of privileged information – Extraordinary General Shareholders Meeting
2014-08-29       Financial Results H1 2014
2014-06-23       Konstantinos Lagios Chief Commercial Officer of LYKOS Group
2014-06-02       Financial Results Q1 2014
2014-03-31       Financial Results 2013
2014-03-14       Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-03-13       results of THE VOLUNTARY TAKEOVER PUBLIC OFFER ΒΥ LYKOS AG
2014-03-10       Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-03-10       Announcement in accordance with article 24, par.2 (a) and (b) Greek Law 3461/2006
2014-03-07       Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-03-06       Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-03-06       Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-03-06       Announcement in accordance with article 24, par.2 (a) and (b) Greek Law 3461/2006
2014-03-04       Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-02-28       Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-02-28       Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-02-28       Announcement in accordance with article 24, par.2 (a) and (b) Greek Law 3461/2006
2014-02-26       Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-02-25       Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-02-24       Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-02-24       Announcement in accordance with article 24, par.2 (a) and (b) Greek Law 3461/2006
2014-02-21       Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-02-20       Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-02-19       Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-02-18       Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-02-17       Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-02-14       Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-02-13       Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-02-13       Announcement in accordance with article 24, par.2 (a) and (b) Greek Law 3461/2006
2014-02-12       Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-02-11       Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-02-11       Announcement in accordance with article 24, par.2 (a) and (b) Greek Law 3461/2006
2014-02-11       Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-02-07       Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-02-06       Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-02-05       Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-02-05       APPROVAL OF THE iNFORMATION CIRCULAR AND COMMENCEMENT OF THE ACCEPTANCE PERIOD FOR THE VOLUNTARY PUBLIC OFFER OF LYKOS AG
2014-02-04       Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-02-04       Announcement in accordance with article 24, par.2 (a) and (b) Greek Law 3461/2006
2014-02-03       Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-01-31       Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-01-30       Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-01-30       Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-01-28       Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-01-27       Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-01-27       Announcement in accordance with article 24, par.2 (a) and (b) Greek Law 3461/2006
2014-01-27       Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-01-23       Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-01-22       Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-01-21       Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-01-20       Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-01-17       Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-01-16       Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-01-14       Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-01-13       Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-01-10       Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-01-10       Announcement in accordance with article 24, par.2 (a) and (b) Greek Law 3461/2006
2014-01-02       Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-01-02       Announcement in accordance with article 24, par.2 (a) and (b) Greek Law 3461/2006

2013-12-30       Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2013-12-30       Announcement in accordance with article 24, par.2 (a) and (b) Greek Law 3461/2006
2013-12-24       Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2013-12-23       Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2013-12-23       Announcement in accordance with article 24, par.2 (a) and (b) Greek Law 3461/2006
2013-12-20       Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2013-12-19       Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2013-12-19       Announcement in accordance with article 24, par.2 (a) and (b) Greek Law 3461/2006
2013-12-18       Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2013-12-17       Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2013-12-17       Announcement in accordance with article 24, par.2 (a) and (b) Greek Law 3461/2006
2013-12-16       Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2013-12-12       ANNOUNCEMENT OF A VOLUNTARY TAKEOVER PUBLIC OFFER ΒΥ LYKOS AG
2013-12-12       Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2013-12-12       Announcement in accordance with article 24, par.2 (β) Greek Law 3461/2006
2013-12-12       Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2013-12-12       Announcement in accordance with article 24, par.2 (a) and (b) Greek Law 3461/2006
2013-12-05       Financial results for the nine months period of 2013
2013-09-04       Financial Results H1 2013
2013-06-04       Financial Results Q1 2013
2013-03-27       Financial Results 2012

2012-11-30       Financial results for the nine months period of 2012
2012-08-12       Financial Results H1 2012
2012-05-28       Financial Results Q1 2012
2012-03-30       FINANCIAL RESULTS 2011
2012-01-04       Sale of participations in Belgian companies @rrow Up NV and Technovisie AVBA

2011-12-06       Financial results Q3 2011
2011-11-15       Notification of change in composition of the board of directors
2011-08-31       Financial Results H1 2011
2011-06-24       In Inform Lykos 100% of Austria Card
2011-05-31       Financial Results Q1 2011
2011-04-11       Announcement
2011-03-21       ORGANIZATIONAL CHANGES
2011-03-15       Announcement

2010-12-30       Financial Results Q3 2010
2010-08-31       Financial Results H1 2010
2010-05-31       Financial Results Q1 2010
2010-03-31       FINANCIAL RESULTS 2009

2009-11-30       2009 Nine-months period results
2009-09-01       Financial Results for the H1 2009
2009-04-01       Financial Results 2008

2008-12-01       2008 Nine-months period results
2008-11-19       Share Capital Increase in Inform Lykos Romania S.A.
2008-09-23       Lykos names Roeland Vandekerkhove as Group IT Director
2008-09-15       Merger with its subsidiary Ektypotiki Voreiou Ellados S.A.
2008-09-01       Financial Results H1 2008
2008-01-31       SHARE CAPITAL INCREASE

2007-09-26       Acquisition of majority stake in Austria Card by Inform Lykos
2007-08-30       Financial Results H1 2007

2021

2021-03-31

Αποτελέσματα Έτους 2020

2021-03-30

Οικονομικό ημερολόγιο 2021

2021-02-18

Η INFORM LYKOS Ρουμανίας αυξάνει το πλειοψηφικό της πακέτο μετοχών στις εταιρείες NEXT DOCS ECM και NEXT DOCS CONFIDENTIAL

2021-02-11

Η INFORM υπέγραψε συμφωνία Εξαγοράς Πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της CLOUDFIN

2020

2020-12-15

Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη Γ΄ τριμήνου 2020

2020-10-30

Ανακοίνωση καταβολής προσωρινού μερίσματος χρήσης 2020

Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2020

2020-09-24

Νέο Κέντρο Προσωποποίησης τραπεζικών καρτών στις Η.Π.Α. από την AUSTRIACARD Δελτίο Τύπου

2020-09-04

Η INFORM ηγείται Ελληνογαλλικής κοινοπραξίας στον Ελληνικό διαγωνισμό ταυτοτήτων

2020-08-12

Ανακοίνωση Διανομής Προσωρινού Μερίσματος Χρήσης 2020

2020-08-06

Αποτελέσματα A Εξαμήνου 2020

2020-08-05

Τροποποίηση οικονομικού ημερολογίου 2020

2020-07-15

Ανακοίνωση Καταβολής Μερίσματος Χρήσης 2019

2020-07-09

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 09ης Ιουλίου 2020

Τροποποίηση οικονομικού ημερολογίου 2020

2020-06-16

Τροποποίηση οικονομικού ημερολογίου 2020

2020-05-19

Αποτελέσματα Έτους 2019

2020-05-18

Οικονομικό ημερολόγιο 2020

2020-05-07

Απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 7ης Μαΐου 2020

2020-04-28

Απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 28ης Απριλίου 2020

Digital OnBoarding Press release GR

2020-04-24

Αναβολή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 28ης Απριλίου 2020

2020-01-21  Ανακοίνωση Αλλαγής Επωνυμίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών

2019

2019-12-27  Ανακοίνωση Ολοκλήρωσης Διάσπασης
2019-12-09  Σύνθεση Επιτροπής Ελέγχου
2019-12-05  H AUSTRIACARD GmbH και η TAG Systems ενώνουν τις δυνάμεις τους
2019-11-18  Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 18ης Νοεμβρίου 2019
2019-11-15  Η INFORM LYKOS, μέλος της AUSTRIACARD HOLDINGS, προκρίθηκε με επιτυχία στο διαγωνισμό κατασκευής καρτών ευφυούς ταχογράφου 2ης γενιάς
2019-11-12  Πληροφοριακό Σημείωμα Απόσχισης Κλάδου
2019-10-30  Ολοκλήρωση εξαγοράς μετοχών των SISTEC NEXT DOCS και SISTEC CONFIDENTIAL από την INFORM LYKOS Ρουμανίας
2019-10-16  INFORM LYKOS Διάθεση Εγγράφων στους Μετόχους
2019-10-15  INFORM LYKOS ολοκλήρωση δημοσιότητας σχεδίου απόσχισης κλάδου
2019-09-27  Αποτελέσματα A Εξαμήνου 2019
2019-09-26  Τροποποίηση οικονομικού ημερολογίου 2019
2019-08-09  INFORM LYKOS έγκριση σχεδίου απόσχισης κλάδου
2019-08-09  Η INFORM LYKOS Ρουμανίας Εξαγοράζει Πλειοψηφικό πακέτο μετοχών των SI…
2019-06-21  Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21ης Ιουνίου 2019
2019-06-20  INFORM LYKOS απόσχιση κλάδου
2019-04-25  Αποτελέσματα Έτους 2018
2019-04-24  Οικονομικό ημερολόγιο 2019
2019-04-16  Vodafone Innovus _ Austriacard
2019-04-11  Η INFORM ανέλαβε μεγάλο έργο στη Νιγηρία
2019-04-03  H INFORM LYKOS Ρουμανίας εξαγοράζει Επιχειρηματική Δραστηριότητα της SΤAR STORAGE

2018

2018-11-01  Ανακοίνωση Εσωτερικού Ελεγκτή
2018-09-28  Αποτελέσματα A Εξαμήνου 2018
2018-05-31  Ανακοίνωση Καταβολής Μερίσματος Χρήσης 2017
2018-05-21  Διορισμός Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO)
2018-05-11  Τροποποίηση οικονομικού ημερολογίου 2018
2018-05-11  Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 11ης Μαΐου 2018
2018-05-10  Γνωστοποίηση ανασυγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου
2018-05-02  Γνωστοποίηση παραίτησης Εσωτερικού Ελεγκτή
2018-04-03  Αποτελέσματα Έτους 2017
2018-04-02  Οικονομικό ημερολόγιο 2018
2018-03-21  Η INFORM αναλαμβάνει τη διαχείριση των λογαριασμών της εταιρείας ΗΡΩΝ
2018-02-07  Στρατηγική συνεργασία Eurolife ERB με INFORM
2018-01-09  Η INFORM μειοδότρια στο έργο των ηλεκτρονικών εισιτηρίων του ΟΑΣΑ

2017

2017-09-29  Αποτελέσματα A Εξαμήνου 2017
2017-06-15  Η INFORM υλοποιεί το i-bank payband της Εθνικής Τράπεζας
2017-06-02  Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 2ας Ιουνίου 2017
2017-06-02  Τροποποίηση οικονομικού ημερολογίου 2017
2017-06-02  Ανακοίνωση Καταβολής Μερίσματος Χρήσης 2016
2017-05-30  H Inform Lykos παρέχει στον Όμιλο ΟΤΕ χρήση χαρτιού από υπεύθυνα διαχειριζόμενα δάση, πιστοποιημένο κατά FSC
2017-05-10  Τροποποίηση Οικονομικού ημερολογίου 2017
2017-04-27  Γνωστοποίηση αλλαγής Εσωτερικού Ελεγκτή
2017-04-10  Αποτελέσματα Έτους 2016
2017-04-06  Οικονομικό ημερολόγιο 2017

2016

2016-12-29  Γνωστοποίηση αλλαγής Εσωτερικού Ελεγκτή
2016-09-30  Αποτελέσματα A Εξαμήνου 2016
2016-09-15  Cloud Printing για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την INFORM ΛΥΚΟΣ
2016-09-13  Ανακοίνωση Υπεύθυνης Ενημέρωσης Κοινού και Εξυπηρέτησης Μετόχων
2016-07-14  Dynamic Statement
2016-07-07  AURUM INNOVATION DAYS

2016-06-28  Ανακοίνωση Καταβολής Μερίσματος Χρήσης 2015
2016-06-24  Τροποποίηση οικονομικού ημερολογίου 2016
2016-06-24  Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 24ης Ιουνίου 2016
2016-06-06  Ανακοίνωση Κράτους – Μέλους καταγωγής
2016-05-26  Συνεργασία Inform Π. Λύκος & SoftOne
2016-05-19  Τροποποίηση οικονομικού ημερολογίου 2016
2016-03-31  Αποτελέσματα Έτους 2015
2016-03-17  Οικονομικό ημερολόγιο 2016
2016-03-08  Γνωστοποίηση Ανασυγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου

2015

2015-11-30  Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015
2015-10-19  Ο όμιλος INFORM επιλέγει SAP
2015-09-18  Inform Π. Λύκος _ FSC Πιστοποίηση
2015-09-17  Ανακοίνωση Ορισμού Υπεύθυνου Ενημέρωσης Κοινού και Εξυπηρέτησης Μετόχων
2015-08-31  Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2015
2015-05-29  Αποτελέσματα A Τριμήνου 2015
2015-05-28  Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 280515
2015-05-28  Οικονομικό ημερολόγιο 2015
2015-05-28  Ανακοίνωση Καταβολής Μερίσματος Χρήσης 2014.
2015-05-15  Επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους / πληρώτρια τράπεζα
2015-05-14  Ανακοίνωση Επιστροφής Μετοχικού Κεφαλαίου
2015-03-31  Αποτελέσματα Έτους 2014
2015-02-27  Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 27.02.2015
2015-02-04  Νέο Λογότυπο για την INFORM

2014

2014-12-16  Δημοσιοποίηση προνομιακής πληροφορίας 16/12/2014
2014-12-15  Δημοσιοποίηση προνομιακής πληροφορίας
2014-12-15  Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 15.12.2014
2014-11-28  Αποτελέσματα Εννιαμήνου 2014
2014-11-27  Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
2014-11-26  Πληροφοριακό Σημείωμα Πώλησης AUSTRIA CARD
2014-11-24  Γνωμοδότηση προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Inform Π. Λύκος Α.Ε.
2014-11-07  Δημοσιοποίηση απαντητικής επιστολής προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
2014-11-05  Δημοσιοποίηση προνομιακής πληροφορίας – Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
2014-08-29  Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2014
2014-07-18  Γνωστοποίηση Ανασυγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου
2014-06-27  Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 27ης Ιουνίου 2014
2014-06-23  Chief Commercial Officer του Ομίλου Lykos ο Κωνσταντίνος Λάγιος
2014-05-30  Αποτελέσματα A Τριμήνου 2014
2014-03-31  Αποτελέσματα Έτους 2013
2014-03-18  Ανακοίνωση παράτασης καταβολής τιμήματος της Δημόσιας Πρότασης
2014-03-13  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-03-11  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ LYKOS AG
2014-03-10  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-03-10  Ανακοίνωση άρθρου 24, παρ.2 (α) και (β) του Ν.3461/2006
2014-03-07  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-03-06  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-03-06  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-03-06  Ανακοίνωση άρθρου 24, παρ.2 (α) και (β) του Ν.3461/2006
2014-03-04  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-03-04  Ανακοίνωση άρθρου 13 του Ν. 3340/2005
2014-03-04  Ανακοίνωση άρθρου 13 του Ν. 3340/2005
2014-02-28  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-02-28  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-02-28  Ανακοίνωση άρθρου 24, παρ.2 (α) και (β) του Ν.3461/2006
2014-02-26  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-02-25  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-02-24  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-02-24  Ανακοίνωση άρθρου 24, παρ.2 (α) και (β) του Ν.3461/2006
2014-02-24  Ανακοίνωση άρθρου 13 του Ν. 3340/2005
2014-02-21  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-02-20  ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΦΟΡΟ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΠΑΡ.2 N.2579/1998 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ
2014-02-20  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-02-19  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-02-18  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-02-17  INFORM Π ΛΥΚΟΣ Α Ε _Αιτιολογημένη Γνώμη άρθ 15 ν 3461-2006
2014-02-17  ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E
2014-02-17  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-02-14  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-02-13  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-02-13  Ανακοίνωση άρθρου 24, παρ.2 (α) και (β) του Ν.3461/2006
2014-02-12  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-02-11  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-02-11  Ανακοίνωση άρθρου 24, παρ.2 (α) και (β) του Ν.3461/2006
2014-02-11  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-02-07  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-02-06  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-02-05  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-02-04  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-02-04  Ανακοίνωση άρθρου 24, παρ.2 (α) και (β) του Ν.3461/2006
2014-02-03  ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ LYKOS AG
2014-02-03  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-01-31  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-01-30  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-01-30  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-01-28  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-01-27  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-01-27  Ανακοίνωση άρθρου 24, παρ.2 (α) και (β) του Ν.3461/2006
2014-01-27  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-01-23  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-01-22  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-01-21  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-01-20  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-01-17  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-01-16  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-01-14  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-01-13  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-01-10  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-01-10  Ανακοίνωση άρθρου 24, παρ.2 (α) και (β) του Ν.3461/2006
2014-01-02  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2014-01-02  Ανακοίνωση άρθρου 24, παρ.2 (α) και (β) του Ν.3461/2006

2013

2013-12-30  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2013-12-30  Ανακοίνωση άρθρου 24, παρ.2 (α) και (β) του Ν.3461/2006
2013-12-30  Ανακοίνωση άρθρου 13 του Ν. 3340/2005
2013-12-24  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2013-12-23  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2013-12-23  Ανακοίνωση άρθρου 24, παρ.2 (α) και (β) του Ν.3461/2006
2013-12-20  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2013-12-20  Ανακοίνωση άρθρου 13 του Ν. 3340/2005
2013-12-19  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2013-12-19  Ανακοίνωση άρθρου 24, παρ.2 (α) και (β) του Ν.3461/2006
2013-12-19  Ανακοίνωση άρθρου 13 του Ν. 3340/2005
2013-12-18  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2013-12-18  Ανακοίνωση άρθρου 13 του Ν. 3340/2005
2013-12-18  Ανακοίνωση άρθρου 13 του Ν. 3340/2005
2013-12-17  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2013-12-17  Ανακοίνωση άρθρου 24, παρ.2 (α) και (β) του Ν.3461/2006
2013-12-16  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2013-12-12  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2013-12-12  Ανακοίνωση άρθρου 24, παρ.2 (β) του Ν.3461/2006
2013-12-12  Ανακοίνωση άρθρου 24, παρ.2 (α) και (β) του Ν.3461/2006
2013-12-12  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2013-12-10  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ LYKOS AG
2013-11-29  Αποτελέσματα Εννιαμήνου 2013
2013-08-30  Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2013
2013-06-03  Γνωστοποίηση Αλλαγής Σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου
2013-06-03  Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης
2013-05-31  Αποτελέσματα A Τριμήνου 2013
2013-03-28  Απάντηση σε επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
2013-03-26  Αποτελέσματα Έτους 2012

2012

2012-11-30  Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2012
2012-08-29  Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2012
2012-08-09  Συμμετοχή με 51% στην εταιρία ADPS Sh.p.k 
2012-07-18  Αναδιατύπωση πίνακα ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου 1/1-31/3/2012
2012-06-29  Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης
2012-06-18  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2012-06-15  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2012-06-08  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2012-05-28  Αποτελέσματα A Τριμήνου 2012
2012-03-30  Αποτελέσματα Έτους 2011
2012-01-16  Συμφωνία Εμπορικής Συνεργασίας με την Uniprint Α.Ε. στην Βόρεια Ελλάδα
2012-01-04  Πώληση των συμμετοχών στις βελγικές εταιρίες @rrow Up και Technovisie ΒVBA

2011

2011-11-30  Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2011 – Βελτίωση καθαρής κερδοφορίας παρά την ύφεση
2011-11-25  Ανάκληση απόφασης απόσχισης κλάδου της Inform Λύκος
2011-11-15  Γνωστοποίηση Αλλαγής Σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου
2011-08-31  Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2011
2011-06-29  Απόσχιση κλάδου της Inform Λύκος
2011-06-23  Στην Inform Λύκος το 100% της Austria Card
2011-05-31  Αποτελέσματα A Τριμήνου 2011
2011-05-26  Γνωστοποίηση Αλλαγής Σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου
2011-05-25  Ανακοίνωση Πληρωμής Μερίσματος Xρήσης 2010
2011-05-23  Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης
2011-04-11  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
2011-03-31  Αποτελέσματα Έτους 2010
2011-03-30  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
2011-03-21  Δελτίο Τύπου
2011-03-15  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

2010

2010-11-30  Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010
2010-11-23  Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 23ης Νοεμβρίου 2010
2010-08-31  Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010
2010-06-30  Ανακοίνωση Πληρωμής Μερίσματος χρήσης 2009
2010-06-28  Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης
2010-06-25  Ανακοίνωση για την εισαγωγή νέων μετοχών από συγχώνευση
2010-06-04  Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση
2010-05-31  Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2010
2010-03-31  Αποτελέσματα Χρήσης 2009 

2009

2009-11-30  Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009 
2009-08-03  Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2009
2009-07-02  Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
2009-07-02  Πληρωμή Μερίσματος χρήσης 2008
2009-06-05  Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση
2009-06-01  Αποτελέσματα A’ Τριμήνου Έτους 2009
2009-03-31  Αποτελέσματα Έτους 2008

2008

2008-12-01  Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008 
2008-11-20  Συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής INFORM LYKOS S.A. στην Ρουμανία
2008-09-23  O Roeland Vandekerkhove Group IT Director στην Inform Λύκος
2008-09-15  Ανακοίνωση συγχώνευσης δια απορροφήσεως της θυγατρικής εταιρίας «Εκτυπωτικής Βορείου Ελλάδος Α.Ε.
2008-09-01  Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2008
2008-07-17  Ανακοίνωση συμμετοχής στην εταιρία TECHNOVISIE BVBA
2008-06-27  Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης
2008-06-27  Ανακοίνωση Πληρωμής Μερίσματος Εταιρικής Χρήσης 2007
2008-06-20  Σχολιασμός δημοσιεύματος
2008-06-02  Αποτελέσματα 1ου Τριμήνου Έτους 2008
2008-06-02  Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση Έτους 2008
2008-05-12  Ανακοίνωση Διάθεσης Πληροφοριακού Σημειώματος για την εξαγορά της εταιρίας Austria Card
2008-05-06  Ανακοίνωση αλλαγής Εσωτερικού Ελεγκτή και Υπεύθυνου Εξυπηρέτησης Μετόχων
2008-03-24  ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ-ΑΝΑΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ
2008-03-21  ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΑΝΑΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ
2008-03-21  Αποτελέσματα Έτους 2007 
2008-03-19  Αναδιάρθρωση Εμπορικής Διευθυνσής
2008-02-29  ΕΚΔΟΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ
2008-02-06  Ο Σταύρος Κωλέττης Group Purchasing Director στην Inform Λύκος
2008-01-31  ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
2008-01-21  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
2008-01-03  Ολοκληρώθηκε η Συναλλαγή Εξαγοράς της Austria Card
2008-01-03  ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ν.3401/2005 άρθρο 4 παράγραφος 2 ΣΤ
2008-01-02  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

2007

2007-12-07  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
2007-12-06  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 04/12/2007 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
2007-12-06  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
2007-12-05  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
2007-11-27  Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2007
2007-11-27  Αναταξινόμηση Λογιστικών Μεγεθών Προηγούμενης Δημοσίευσης
2007-11-10  Εξαγορά Austria Card
2007-09-28  Τίμημα Εξαγοράς
2007-09-26  Η Inform Λύκος εξαγοράζει την Austria Card
2007-09-03  Εκποίηση Ενσώματων Ονομαστικών Μετοχών
2007-08-30  Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2007
2007-06-26  Ανακοίνωση Πληρωμής Μερίσματος Χρήσης 2006
2007-06-26  Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
2007-06-25  Εκποίηση Ενσώματων Ονομαστικών Μετοχών
2007-05-30  Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου 2007
2007-05-24  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
2007-03-27  Αποτελέσματα Έτους 2006
2007-03-27  Αναταξινόμηση Διόρθωση Λογιστικών Μεγεθών
2007-03-16  Νέος Διευθυντής Πωλήσεων Τομέα Τηλεπικοινωνιών
2007-02-16  Στρατηγική Συμφωνία INFORM ΛΥΚΟΣ και EURONET
2007-01-15  Στην Inform Λύκος η Συνολική Διαχείριση των Λειτουργικών Εντύπων της CITIBANK
2007-01-08  Ανακοίνωση της INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε.

2021

2021-03-31

Financial Results 2020

2021-02-18

INFORM LYKOS Romania increases its majority stake in NEXT DOCS ECM EXPERT and NEXT DOCS CONFIDENTIAL

2021-02-11

INFORM signed an agreement for the acquisition of a majority stake in CLOUDFIN

2020

2020-10-30

Announcement of payment of interim dividend for the fiscal year 2020

2020-09-25

AUSTRIACARD HOLDINGS announces its new Personalization Center in the U.S.A.

2020-09-04

INFORM leads a Greek-French consortium in the Greek Identity Tender

2020-08-06

Financial Results H1 2020

2020-05-19

Financial Results 2019

2020-04-28

Digital OnBoarding Press release ENG

2019

2019-12-27  Completion of business unit spin-off
2019-12-05  AustriaCard & TAG Systems join forces
2019-11-18  Decisions of the Extraordinary General Meeting held on November 18, 2019
2019-09-27  Financial Results H1 2019
2019-08-09  INFORM LYKOS Romania acquires SISTEC NEXT DOCS and SISTEC CONFIDENTIAL
2019-06-21  Decisions of the Annual General Meeting held on June 21, 2019
2019-06-20  INFORM LYKOS_business unit spin-off
2018-04-25  Financial Results 2018
2018-04-16  Vodafone Innovus _ Austriacard
2018-04-11  INFORM top notch partner for Nigeria Elections
2018-04-03  INFORM LYKOS ROMANIA acquires Business Activity of STAR STORAGE

2018

2018-09-28  Financial Results H1 2018
2018-04-03  Financial Results 2017
2018-03-21  INFORM undertakes the management of HERON Bills
2018-02-14  Strategic cooperation Eurolife ERB & INFORM
2018-01-11  INFORM lowest bidder in the electronic tickets’ project of OASA

2017

2017-09-29  Financial Results H1 2017
2017-06-15  INFORM is implementing the i-bank payband of National Bank
2017-04-10  Financial Results 2016

2016

2016-09-30  Financial Results H1 2016
2016-03-31  Financial Results 2015

2015

2015-11-30  Financial results for the nine months period of 2015
2015-10-19  INFORM Group trusted SAP’s innovative solutions
2015-09-18  Inform P Lykos _ FSC Certification
2015-09-01  Financial Results H1 2015
2015-06-11  Financial Results Q1 2015
2015-04-27  Financial Results 2014
2015-02-27  Decisions of Extraordinary Shareholders Meeting 27.02.2015

2014

2014-12-16  Disclosure of privileged information 16.12.2014
2014-12-15  Decisions of Extraordinary Shareholders Meeting 15.12.2014
2014-11-28  Financial results for the nine months period of 2014
2014-11-05  Disclosure of privileged information – Extraordinary General Shareholders Meeting
2014-08-29  Financial Results H1 2014
2014-06-23  Konstantinos Lagios Chief Commercial Officer of LYKOS Group
2014-06-02  Financial Results Q1 2014
2014-03-31  Financial Results 2013
2014-03-14  Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-03-13  results of THE VOLUNTARY TAKEOVER PUBLIC OFFER ΒΥ LYKOS AG
2014-03-10  Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-03-10  Announcement in accordance with article 24, par.2 (a) and (b) Greek Law 3461/2006
2014-03-07  Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-03-06  Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-03-06  Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-03-06  Announcement in accordance with article 24, par.2 (a) and (b) Greek Law 3461/2006
2014-03-04  Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-02-28  Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-02-28  Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-02-28  Announcement in accordance with article 24, par.2 (a) and (b) Greek Law 3461/2006
2014-02-26  Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-02-25  Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-02-24  Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-02-24  Announcement in accordance with article 24, par.2 (a) and (b) Greek Law 3461/2006
2014-02-21  Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-02-20  Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-02-19  Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-02-18  Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-02-17  Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-02-14  Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-02-13  Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-02-13  Announcement in accordance with article 24, par.2 (a) and (b) Greek Law 3461/2006
2014-02-12  Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-02-11  Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-02-11  Announcement in accordance with article 24, par.2 (a) and (b) Greek Law 3461/2006
2014-02-11  Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-02-07  Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-02-06  Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-02-05  Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-02-05  APPROVAL OF THE iNFORMATION CIRCULAR AND COMMENCEMENT OF THE ACCEPTANCE PERIOD FOR THE VOLUNTARY PUBLIC OFFER OF LYKOS AG
2014-02-04  Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-02-04  Announcement in accordance with article 24, par.2 (a) and (b) Greek Law 3461/2006
2014-02-03  Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-01-31  Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-01-30  Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-01-30  Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-01-28  Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-01-27  Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-01-27  Announcement in accordance with article 24, par.2 (a) and (b) Greek Law 3461/2006
2014-01-27  Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-01-23  Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-01-22  Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-01-21  Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-01-20  Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-01-17  Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-01-16  Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-01-14  Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-01-13  Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-01-10  Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-01-10  Announcement in accordance with article 24, par.2 (a) and (b) Greek Law 3461/2006
2014-01-02  Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2014-01-02  Announcement in accordance with article 24, par.2 (a) and (b) Greek Law 3461/2006

2013

2013-12-30  Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2013-12-30  Announcement in accordance with article 24, par.2 (a) and (b) Greek Law 3461/2006
2013-12-24  Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2013-12-23  Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2013-12-23  Announcement in accordance with article 24, par.2 (a) and (b) Greek Law 3461/2006
2013-12-20  Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2013-12-19  Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2013-12-19  Announcement in accordance with article 24, par.2 (a) and (b) Greek Law 3461/2006
2013-12-18  Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2013-12-17  Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2013-12-17  Announcement in accordance with article 24, par.2 (a) and (b) Greek Law 3461/2006
2013-12-16  Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2013-12-12  ANNOUNCEMENT OF A VOLUNTARY TAKEOVER PUBLIC OFFER ΒΥ LYKOS AG
2013-12-12  Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2013-12-12  Announcement in accordance with article 24, par.2 (β) Greek Law 3461/2006
2013-12-12  Announcement in accordance with Greek Law 3556/2007
2013-12-12  Announcement in accordance with article 24, par.2 (a) and (b) Greek Law 3461/2006
2013-12-05  Financial results for the nine months period of 2013
2013-09-04  Financial Results H1 2013
2013-06-04  Financial Results Q1 2013
2013-03-27  Financial Results 2012

2012

2012-11-30  Financial results for the nine months period of 2012
2012-08-12  Financial Results H1 2012
2012-05-28  Financial Results Q1 2012
2012-03-30  FINANCIAL RESULTS 2011
2012-01-04  Sale of participations in Belgian companies @rrow Up NV and Technovisie AVBA

2011

2011-12-06  Financial results Q3 2011
2011-11-15  Notification of change in composition of the board of directors
2011-08-31  Financial Results H1 2011
2011-06-24  In Inform Lykos 100% of Austria Card
2011-05-31  Financial Results Q1 2011
2011-04-11  Announcement
2011-03-21  ORGANIZATIONAL CHANGES
2011-03-15  Announcement

2010

2010-12-30  Financial Results Q3 2010
2010-08-31  Financial Results H1 2010
2010-05-31  Financial Results Q1 2010
2010-03-31  FINANCIAL RESULTS 2009

2009

2009-11-30  2009 Nine-months period results
2009-09-01  Financial Results for the H1 2009
2009-04-01  Financial Results 2008

2008

2008-12-01  2008 Nine-months period results
2008-11-19  Share Capital Increase in Inform Lykos Romania S.A.
2008-09-23  Lykos names Roeland Vandekerkhove as Group IT Director
2008-09-15  Merger with its subsidiary Ektypotiki Voreiou Ellados S.A.
2008-09-01  Financial Results H1 2008
2008-01-31  SHARE CAPITAL INCREASE

2007

2007-09-26  Acquisition of majority stake in Austria Card by Inform Lykos
2007-08-30  Financial Results H1 2007
Scroll to Top

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ INFORM ΛΥΚΟΣ (ΕΛΛΑΣ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ LYKOS PAPERLESS SOLUTIONS AE