ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Το Nautilus, που προέρχεται από την Austriacard, δημιουργό του ACOS, ενός εγγενούς λειτουργικού συστήματος, το οποίο είναι ήδη διαθέσιμο για λύσεις που χρησιμοποιούν τεχνολογία τσιπ, ανέπαφων συναλλαγών και διπλής διεπαφής, λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη την ασφάλεια.

Με περισσότερες συσκευές IoT και συνδεδεμένες τεχνολογίες M2M να τίθενται σε λειτουργία, αναμένονται στο εγγύς μέλλον μεγάλης κλίμακας παραβιάσεις της ασφάλειας, λόγω της ευαισθησίας των δεδομένων. Αν αυτό συνδυαστεί με το ολοένα εξελισσόμενο τοπίο κυβερνοαπειλών και κυβερνοεπιθέσεων, η ελαχιστοποίηση των κινδύνων αυτών και η προστασία της ασφάλειας επικοινωνίας ανάμεσα στις συσκευές ΙοΤ αποτελεί αδήριτη ανάγκη για τις επιχειρήσεις. Ως εκ τούτου, η ασφάλεια αποτελεί εγγενές χαρακτηριστικό όλων των λύσεών μας, από το σχεδιασμό έως τον τελικό χρήστη.

Προσφέρουμε ζεύξη συσκευών με μοναδικό τρόπο χρησιμοποιώντας παγκόσμια/τοπική SIM για την παροχή ασφαλών επικοινωνιών μέσω ενός ιδιωτικού APN. Πολυστρωματική αρχιτεκτονική ασφαλείας από άκρο σε άκρο που υποστηρίζει GBA (SIM trust), ενώ όλα τα τοπικά μας κέντρα δεδομένων συμμορφώνονται με όλα τα πρότυπα της ΕΕ.

 

Scroll to Top