ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Η εταιρεία μας καταλαμβάνει εδώ και πάνω από 120 χρόνια ηγετική θέση στην αγορά ανάπτυξης εξατομικευμένων ολοκληρωμένων λύσεων, προσαρμοσμένων απόλυτα στις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη.

Σήμερα, η πραγματική παρακολούθηση της μετακίνησης εμπορευμάτων εξακολουθεί να είναι ελάχιστη και γίνεται κυρίως μέσω χειροκίνητων διαδικασιών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τυφλά σημεία logistics για τους φορτωτές και χρονοβόρες διαδρομές ελέγχου. Δεδομένα σχετικά με την κατάσταση των περιουσιακών στοιχείων – αν έχουν καταγραφεί – αφορούν το πότε τα αγαθά φθάνουν σε ορισμένα σημεία ελέγχου. Εν τω μεταξύ, οι εταιρείες δεν μπορούν να παρακολουθούν και να ελέγχουν τα περιουσιακά τους στοιχεία σε πραγματικό χρόνο, το κατά πόσο οι μεταφορείς παρέχουν τα υποσχόμενα επίπεδα υπηρεσιών, και τα σημεία όπου εμφανίζεται συμφόρηση και αναποτελεσματικότητα στην εφοδιαστική αλυσίδα. Η παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο είναι το κλειδί για να κάνετε τις διαδικασίες logistics πιο απρόσκοπτες και οικονομικά αποδοτικές από ποτέ.

Εστιάζοντας στην ασφαλή παρακολούθηση περιουσιακών στοιχείων και εφοδιαστικής αλυσίδας, το Nautilus IoT προσφέρει ασφαλείς εξατομικευμένες λύσεις που εγγυώνται ότι θα έχετε τον έλεγχο. 

Τα βασικά οφέλη των IoT συσκευών μας είναι τα ακόλουθα:

  • Δημιουργία πιο έξυπνων, ψηφιακών διδύμων ανά περιουσιακό στοιχείο.
  • Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο και εξ αποστάσεως του ψηφιακού αποτυπώματος του περιουσιακού στοιχείου – όχι του ίδιου του φυσικού περιουσιακού στοιχείου
  • Πανκαναλική εμπειρία
  • Ενίσχυση των λειτουργιών σας με αυτοματοποίηση

Ασφαλής και απρόσκοπτη ενσωμάτωση στις τρέχουσες λειτουργίες πληροφορικής και logistics

Scroll to Top