ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΜΑΣ

Mobile Asset Tracking

Safely does it

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟΛΟΥ

Safely does it

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Safely does it

ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Safely does it

COLD CHAIN MONITORING

Safely does it

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Safely does it

Energy Control

Safely does it

Αναπαραγωγή Βίντεο
Nautilus

ο προτιμώμενος συνεργάτης

Η ευρύτατη εξάπλωση της χρήσης συσκευών ΙοΤ και η πίεση στα τμήματα ανάπτυξης για τον χρόνο εισαγωγής στην αγορά, έχουν προκαλέσει ανησυχίες για την ασφάλεια και το απόρρητο. Προς το παρόν δεν υπάρχει ένα βασικό επίπεδο, ένα σημείο μηδέν για την ασφάλεια και το απόρρητο των συνδεδεμένων έξυπνων συσκευών. Επιπλέον, δεν υπάρχουν νομικές κατευθυντήριες γραμμές αναφορικά με την εμπιστοσύνη σε συσκευές και υπηρεσίες ΙοΤ, ούτε προληπτικές απαιτήσεις.
Ο κόσμος του ΙοΤ υποφέρει επίσης από το πρόβλημα του "καλαθιού με τα τηλεχειριστήρια" καθώς υπάρχουν εκατοντάδες εφαρμογές και εκατοντάδες συσκευές που δεν ανταλλάσσουν πρωτόκολλα για να επικοινωνούν μεταξύ τους.
Βασιζόμενοι στην αποδεδειγμένη εμπειρογνωμοσύνη και την τεχνολογία που διαθέτουμε για ασφαλείς συναλλαγές πληρωμών, δημιουργήσαμε στην AUSTRIACARD έναν νέο τομέα με μοναδικό στόχο τη μεταφορά της ασφάλειας πληρωμών στον κόσμο του ΙοΤ.
Ονομάσαμε την πρότασή μας αυτή, Nautilus Solutions.

Χάρη στην ανεξαρτησία και την ευελιξία του, ο Όμιλός μας μπορεί να παρέχει εγγυημένα στους πελάτες του λύσεις που θα βασίζονται στις δικές τους ιδιαίτερες ανάγκες και θα εξυπηρετούν τα συμφέροντά τους.

Take the next step:

Scroll to Top