Politica de confidențialitate pentru site

Grupul AUSTRIACARD A.G. (denumit în continuare „Grupul” sau „noi”) respectă în totalitate prevederile de confidențialitate, iar această declarație de confidențialitate detaliază abordarea noastră cu privire la aspectele referitoare la site-ul nostru web. Prin utilizarea acestui site și prin transmiterea datelor personale, sunteți de acord cu utilizarea de către Grup a acestor date în conformitate cu această declarație de confidențialitate. Dacă aveți întrebări cu privire la chestiunile de confidențialitate, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail la adresa: dataprotection.austria@austriacard.com  dataprotection@lykos.gr   dpo@lykos.ro Operatorii de date cu caracter personal sunt următoarele companii ale Grupului: „AUSTRIA CARD-Plastikkarten und Ausweissysteme Gesellschaft m.b.H.” cu sediul social în Lamezanstraße 4-8, A-1230 Viena, Austria, având codul de TVA ATU14915403, Registrul Comerțului FN 98272v (AUSTRIA CARD GmbH) și „INFORM P. LYKOS S.A. Prelucrarea și dezvoltarea sistemelor informaționale tipărite”, cu sediul social în Koropi, Attica, Grecia, 5th km Vari – Koropi Av., având codul de TVA EL094170977, Registrul Comerțului N. 359201000 (INFORM P. LYKOS S.A.) și „S.C. INFORM LYKOS S.A.” cu sediul în București, Șoseaua Odăii nr. 347-363, Sector 1, România, având codul fiscal RO9030790, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/7278/2008 (S.C. INFORM LYKOS S.A.) Aceștia sunt Operatorii de date cu caracter personal pentru orice date cu caracter personal colectate prin intermediul acestui site web și vor prelucra astfel de date în conformitate cu legislația actuală a UE privind protecția datelor și legislația locală respectivă. Colectare de date Colectăm date cu caracter personal identificabile după cum urmează: Datele de utilizare a site-ului, prin Google Analytics, au fost folosite pentru a îmbunătăți site-ul nostru web. Informațiile de contact, inclusiv numele, prenumele, denumirea societății, funcția și adresa de e-mail pentru abonarea la buletinele noastre informative. Alte informații furnizate în mod specific și voluntar de către un vizitator pe site-ul nostru. Vizitatorii pot trimite e-mailuri prin intermediul formularelor de pe site, care ne sunt livrate, sau să ne trimită un e-mail prin intermediul contactelor obținute de pe site. Mesajele acestora vor conține adresa de e-mail a utilizatorului, precum și orice informații suplimentare pe care utilizatorul le va include în mesaj. Pe baza tipului de contacte de e-mail pe care le furnizăm, informațiile de identificare sunt colectate pentru: A solicita informații suplimentare despre vânzări, confidențialitatea datelor sau alte chestiuni A trimite un CV Scopul prelucrării Scopul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal este de a: Asigura utilizarea eficientă și sigură a site-ului nostru Dezvolta site-ul nostru pentru o mai bună calitate și pentru o gamă mai largă de servicii. Comunicarea dintre noi și dumneavoastră și răspunsul la solicitările dumneavoastră de contact, întrebări și feedback. Furniza informații de marketing pentru produsele sau serviciile noastre prin e-mailuri direcționate sau comunicări interpersonale. Temeiul juridic pentru prelucrare Baza legală pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este: Stabilirea unei relații contractuale între dumneavoastră și noi, dacă sunteți un partener de afaceri. Interesul nostru legitim (de exemplu, observarea accesării site-ului nostru pentru a vă asigura o utilizare eficientă și sigură a acestuia, pentru a ne dezvolta serviciile, pentru a vă oferi un conținut personalizat în vederea oferirii unor servicii mai relevante pentru dumneavoastră, pentru a oferi materiale de marketing). Dacă nu sunteți un client existent, consimțământul dumneavoastră va fi solicitat înainte de a vă furniza orice material de marketing prin e-mail. Puteți alege să vă retrageți consimțământul în orice moment și cu efect imediat. Acordul dumneavoastră va fi solicitat în legătură cu utilizarea cookie-urilor de pe site. Veți găsi informații suplimentare despre modul în care cookie-urile sunt utilizate în Politica privind cookie-urile. Prelucrarea este permisă sau impusă de lege. Locația datelor și divulgarea către terți Orice date cu caracter personal colectate de către site-ul nostru sunt stocate în incinta Operatorilor, cu excepția datelor de utilizare a site-ului, prin Google Analytics, după cum este detaliat în Politica privind cookie-urile.  Datele cu caracter personal care ne-au fost prezentate pot fi divulgate altor companii din cadrul Grupului la nivelul Uniunii Europene, dacă acest lucru este necesar pentru a îndeplini scopul pentru care sunt colectate/primite datele cu caracter personal. Prin trimiterea datelor cu caracter personal prin intermediul acestui site, vizitatorul își oferă consimțământul explicit pentru transferul acestor date în vederea îndeplinirii solicitărilor lor voluntare. Putem divulga informațiile personale colectate de către site-ul nostru către organele de aplicare a legii, de reglementare sau alte agenții guvernamentale sau către alte terțe părți, în conformitate cu legea sau reglementările aplicabile. Informațiile personale nu sunt împărtășite cu nicio companie a Grupului în scopuri secundare sau independente, cu excepția cazului în care există aceste informații sunt divulgate în alt mod în momentul colectării. Dacă există un caz în care pot fi distribuite astfel de informații, permisiunea vizitatorului va fi solicitată în prealabil. Orice date furnizate de către dumneavoastră prin intermediul formularului de feedback sau al formularului de înregistrare a buletinelor informative vor genera un e-mail prin intermediul infrastructurii de găzduire a site-ului web situate în cadrul UE. Protecția datelor cu caracter personal Am dezvoltat și operăm un sistem de management al securității informațiilor (ISMS), conform cu standardul ISO 27001:2013, care include un set de controale administrative și tehnice pentru a proteja sistemele informatice și de informații, inclusiv datele colectate de pe site-ul nostru. Mai exact, Securitatea Informațiilor protejează datele cu caracter personal cu privire la confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea acestora. Numai personalul autorizat și instruit al Operatorului are acces la informațiile personale, iar acești angajați au convenit să asigure confidențialitatea acestor informații. În plus, luăm toate celelalte măsuri rezonabile și toate măsurile tehnice și organizatorice necesare în orice moment pentru a asigura nivelul maxim de securitate a prelucrării și a datelor implicate. Cu toate acestea, nu putem elimina riscurile asociate cu utilizarea internetului și a World Wide Web-ului, prin urmare, avertizăm persoanele vizate să se informeze cu privire la aceste riscuri. Drepturile persoanelor vizate În calitate de vizitator al site-ului web, aveți următoarele drepturi în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în măsura în care acestea sunt furnizate și în condițiile stabilite de legislația aplicabilă privind protecția datelor: Dreptul la informație și acces: Aveți dreptul de a fi informați și de a accesa datele care vă privesc. Dreptul la rectificare: Aveți dreptul să solicitați rectificarea datelor inexacte referitoare la persoana dumneavoastră. Dreptul de ștergere: Aveți dreptul să obțineți de la Operator ștergerea datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastră, dat fiind că o astfel de ștergere este permisă de legea aplicabilă. Dreptul la restricționarea prelucrării: Aveți dreptul să obțineți de la Operator restricționarea prelucrării, dacă sunt îndeplinite condițiile stabilite de legislația aplicabilă. Dreptul la portabilitatea datelor: Aveți dreptul să primiți datele cu caracter personal referitoare la dumneavoastră, pe care le-ați furnizat unui Operator, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit electronic și aveți dreptul de a transmite aceste date unui alt Operator fără a fi împiedicat de Operatorul inițial, dacă o astfel de posibilitate este prevăzută de legislația aplicabilă pentru tipul de date în cauză. Dreptul de a obiecta: Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor referitoare la dumneavoastră, deoarece această posibilitate este prevăzută de legislația aplicabilă. Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea pentru Protecția Datelor: În cazul în care considerați că drepturile dumneavoastră privind datele dumneavoastră cu caracter personal sunt încălcate, aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea competentă pentru protecția datelor: – pentru Austria, Österreichische Datenschutzbehörde, Wickenburggasse 8, 1080 Viena, Austria, tel. +43 1 52 152-0, e-mail: dsb@dsb.gv.at, – pentru Grecia, DPA, Kifisias Avenue 1– 115 23 – Atena, tel. +30 210 6475600, www.dpa.gr, – pentru România, Bd. G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, tel. +40 318 059 211, anspdcp@dataprotection.ro) sau la o autoritate de supraveghere în statul membru al reședinței obișnuite sau al locului de muncă al dumneavoastră. Pentru a vă exercita oricare dintre drepturile dumneavoastră, precum și pentru orice informații sau clarificări cu privire la aceste drepturi și condițiile aferente, puteți contacta Responsabilul cu protecția datelor la: – dataprotection.austria@austriacard.com  – dataprotection@lykos.gr  – dpo@lykos.ro Responsabilul cu protecția datelor vă va furniza orice informații și îndrumări suplimentare privind pașii pe care trebuie să îi urmați. Păstrarea datelor Datele cu caracter personal pe care ni le trimiteți vor fi păstrate numai atâta timp cât sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau conform legii. În detaliu: E-mailurile care solicită informații suplimentare privind vânzările sau asupra altor chestiuni sunt păstrate doar pentru perioada considerată rezonabilă pentru a facilita solicitările vizitatorului și pentru o perioadă maximă de 1 an. Detaliile de contact trimise pentru primirea buletinului informativ vor fi păstrate până la o solicitare contrară. CV-urile trimise vor fi păstrate pentru o perioadă detaliată în „Notificarea de confidențialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale potențialilor angajaților” (a se vedea mai jos). Cookie-urile vor fi păstrate pentru o perioadă detaliată în Politica privind cookie-urile. Gestionăm datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat (cum ar fi solicitările, CV-urile) separat de datele cu privire la utilizarea serviciilor online și datele derivate. Datele observate sau derivate referitoare la utilizarea serviciului sunt întotdeauna păstrate folosind identificatori care sunt de obicei generați aleatoriu și astfel utilizatorii nu pot fi identificați personal folosind acești identificatori.   Cookie-uri Site-ul nostru utilizează fișiere text mici denumite „cookie-uri”, care sunt plasate pe dispozitivul dumneavoastră pentru a ajuta la utilizarea eficientă și sigură a site-ului nostru. Utilizarea cookie-urilor este acum o procedură standard de operare pentru majoritatea site-urilor web. Puteți afla mai multe despre politica noastră privind cookie-urile. După intrarea pe site-ul nostru, vi se va cere să vă dați acordul în legătură cu politica noastră privind cookie-urile. De asemenea, rețineți că majoritatea browserelor permit acum utilizatorilor să renunțe la primirea acestora. După încheierea vizitei pe site-ul nostru, puteți șterge oricând cookie-urile din sistem dacă doriți – pentru detalii, consultați AllAboutCookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile care sunt deja pe computerul dumneavoastră și puteți seta cele mai multe browsere pentru a împiedica plasarea acestora. Declarație de confidențialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajaților potențiali

  1. Datele cu caracter personal menționate aici sunt colectate de departamentele de resurse umane ale Operatorilor. Aceștia au desemnat un Responsabil cu Protecția Datelor cu care puteți lua legătura direct pentru orice solicitare sau clarificare:

dataprotection.austria@austriacard.com  dataprotection@lykos.gr  dpo@lykos.ro  

  1. Operatorii colectează datele cu caracter personal incluse în CV-ul dumneavoastră pe care le trimiteți prin e-mail la următoarele adrese:

ac.contact@austriacard.com  recruitment_romania@austriacardag.com  hr.greece@austriacard.com  Aceste date includ date de identificare, acreditări academice, experiență anterioară de muncă și orice alte informații pe care dumneavoastră, în calitate de potențiali candidați, le puteți împărtăși cu compania ca potențial angajator. 

  1. Baza legală pentru această prelucrare este consimțământul dumneavoastră explicit, iar colectarea de date cu caracter personal este rezultatul inițiativei dumneavoastră și se extinde numai cu privire la datele pe care ați ales să le distribuiți. Datele cu caracter personal pe care le vom colecta cu privire la persoana dumneavoastră vor fi prelucrate pentru recrutarea și selectarea potențialilor angajați pentru funcțiile disponibile actuale sau viitoare. Dacă scopul prelucrării, din anumite motive, se modifică, vom furniza informații relevante înainte de a presupune că avem consimțământul dumneavoastră în acest sens.
  2. Datele cu caracter personal pe care le colectăm vor face obiectul următoarelor fapte de prelucrare specifice:

Colectarea și managementul aplicațiilor Evaluarea cererilor Selectarea candidaților

În scopul furnizării de comunicări de marketing prin intermediul Newsletter-ului nostru, folosim platforma Moosend, care este un furnizor de servicii de marketing prin e-mail, cu sediul în Europa. Moosend stochează listele de corespondență în siguranță pe servere situate exclusiv în UE / SEE (Olanda). Informațiile privind politica de confidențialitate Moosend pot fi găsite pe https://moosend.com/privacy-policy/ . 

  1. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi dezvăluite echipelor de resurse umane locale și eventual Departamentului de Resurse Umane sau conducerii altor companii din cadrul Grupului din Uniunea Europeană (de exemplu, AUSTRIACARD S.R.L., Austria Card Polska Sp. Zoo), pentru a gestiona și evalua aplicațiile, pentru a efectua interviurile și selecta candidatul preferat. Sistemele de bază ale Grupului nostru sunt găzduite în centre de date situate în Uniunea Europeană (Austria, România, Polonia şi Grecia).
  2. Dacă candidatura dumneavoastră nu este de succes, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate pentru o perioadă de 6 luni de la încheierea procesului de selecție. După această perioadă, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi șterse complet din evidențele noastre.
  3. Aveți următoarele drepturi în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în măsura în care acestea sunt furnizate și în condițiile stabilite de legislația aplicabilă privind protecția datelor:

Dreptul la informație și acces: Aveți dreptul de a fi informați și de a accesa datele care vă privesc. Dreptul la rectificare: Aveți dreptul să solicitați rectificarea datelor inexacte referitoare la persoana dumneavoastră. Dreptul de ștergere: Aveți dreptul să obțineți de la Operator ștergerea datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastră, dat fiind că o astfel de ștergere este permisă de legea aplicabilă. Dreptul la restricționarea prelucrării: Aveți dreptul să obțineți de la Operator restricționarea prelucrării, dacă sunt îndeplinite condițiile stabilite de legislația aplicabilă. Dreptul la portabilitatea datelor: Aveți dreptul să primiți datele cu caracter personal referitoare la dumneavoastră, pe care le-ați furnizat unui Operator, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit electronic și aveți dreptul de a transmite aceste date unui alt Operator fără a fi împiedicat de Operatorul inițial, dacă o astfel de posibilitate este prevăzută de legislația aplicabilă pentru tipul de date în cauză. Dreptul de a obiecta: Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor referitoare la dumneavoastră, deoarece această posibilitate este prevăzută de legislația aplicabilă. Pentru a vă exercita oricare dintre drepturile dumneavoastră, precum și pentru orice informații sau clarificări cu privire la aceste drepturi și condițiile acestora, trebuie să contactați Responsabilul cu Protecția Datelor, la datele de contact din alineatului (1). Responsabilul cu Protecția Datelor vă va furniza orice informații ulterioare și îndrumări cu privire la pașii pe care trebuie să îi urmați.

  1. Aveți dreptul să vă retrageți consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în orice moment, fără costuri, prin trimiterea unui e-mail către Responsabilul cu Protecția Datelor, la datele de contact din alineatului (1). În cazul în care vă retrageți consimțământul, datele vor fi șterse complet din evidențele noastre și orice prelucrare va înceta.
  2. Vă informăm că, în conformitate cu legislația în vigoare, aveți dreptul, dacă considerați că legislația privind datele dumneavoastră cu caracter personal este încălcată, să depuneți o plângere la Autoritatea competentă pentru protecția datelor:

– pentru Austria, Österreichische Datenschutzbehörde, Wickenburggasse 8, 1080 Viena, Austria, tel. +43 1 52 152-0, e-mail: dsb@dsb.gv.at, – pentru Grecia, DPA, Kifisias Avenue 1– 115 23 – Atena, tel. +30 210 647 56 00, www.dpa.gr  – pentru România, Bd. G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, tel. +40 318 059 211, anspdcp@dataprotection.ro sau la o autoritate de supraveghere în statul membru al reședinței obișnuite sau al locului de muncă al dumneavoastră.

Scroll to Top
Scroll to Top
DISCLAIMER

You should read the following important notice before accessing, reading or using in any way the Prospectus on this website.

This Prospectus of the company under the corporate name “AUSTRIACARD HOLDINGS AG” (hereafter the “Company”) which can be accessed through this link (https://www.nbg.gr/el/footer/enimerwtika-deltia) of the website of NATIONAL BANK OF GREECE S.A., was approved by the Board of Directors of the Hellenic Capital Market Commission on 24.01.2023 and relates to the dual listing of the shares in the Company on the Regulated Market of the Athens Exchange and the Regulated Market of the Vienna Stock Exchange, including (a) the existing shares in the Company and (b) the new shares in the Company to be issued in the context of a capital increase due to the merger by absorption by the Company of the company under the corporate name “INFORM P. LYKOS HOLDINGS S.A.” (hereinafter collectively referred to as the “Shares”).

The Prospectus is not published in relation to and does not constitute offer of Shares by or on behalf of the Company.

The Prospectus was approved by the Board of Directors of the Hellenic Capital Market Commission following its transfer by the Austrian Financial Market Authority pursuant to article 20(8) of Regulation (EU) 2017/1129, in connection with the information that must be furnished to investors as required under Regulation (EU) 2017/1129, Greek law 4706/2020 and Delegated Regulations (EU) 2019/979 and 2019/980, as amended and in force. The aforementioned approval shall not be considered as an endorsement of the Company and the quality of the Shares that are the subject of the Prospectus. Investment in the Shares entails risks. Investors should make their own assessment as to the suitability of investing in the Shares.

The Prospectus will be valid for one (1) year from the date of its approval by the Board of Directors of the Hellenic Capital Market Commission. Each significant new factor, material mistake, or material inaccuracy relating to the information included in the Prospectus which may affect the assessment of the Shares in the Company and which arises or is noted between the time when the Prospectus is approved and the commencement of trading of the Shares on the Regulated Market of the Athens Exchange and the Regulated Market of the Vienna Stock Exchange, will be included in a supplement to the Prospectus which will be published in accordance with article 23 of the Regulation 2017/1129 on the Prospectus, in accordance with at least the same arrangements made for the publication of the Prospectus. No obligation for the publication of a supplement to the Prospectus applies after the commencement of trading of the Shares on the Regulated Market of the Athens Exchange and the Regulated Market of the Vienna Stock Exchange.

Distribution of the Prospectus and any other documents or information contained in this link and this webpage may be in general restricted by the law and the regulatory framework applicable in some countries. This webpage and its content do not in any way constitute an offer for sale or solicitation to buy any securities in any jurisdiction where such offer or solicitation is unlawful under its applicable legislative and regulatory framework.

Finally, investors outside of Greece and Austria or investors subject to the relevant legislation and jurisdiction of other countries may be prohibited to exercise any rights deriving from the Shares, regardless of whether they acquire Shares in any way. If you are viewing this website from the USA, Canada, South Africa, Australia, Japan and / or any other country other than Greece and Austria, where the information provided in the Prospectus is not permitted by the law, please leave this website.

DISCLAIMER

You should read the following important notice before accessing, reading or using in any way the Prospectus on this website.

This Prospectus of the company under the corporate name “AUSTRIACARD HOLDINGS AG” (hereafter the “Company”) which can be accessed through this link (https://www.nbg.gr/el/footer/enimerwtika-deltia) of the website of NATIONAL BANK OF GREECE S.A., was approved by the Board of Directors of the Hellenic Capital Market Commission on 24.01.2023 and relates to the dual listing of the shares in the Company on the Regulated Market of the Athens Exchange and the Regulated Market of the Vienna Stock Exchange, including (a) the existing shares in the Company and (b) the new shares in the Company to be issued in the context of a capital increase due to the merger by absorption by the Company of the company under the corporate name “INFORM P. LYKOS HOLDINGS S.A.” (hereinafter collectively referred to as the “Shares”).

The Prospectus is not published in relation to and does not constitute offer of Shares by or on behalf of the Company.

The Prospectus was approved by the Board of Directors of the Hellenic Capital Market Commission following its transfer by the Austrian Financial Market Authority pursuant to article 20(8) of Regulation (EU) 2017/1129, in connection with the information that must be furnished to investors as required under Regulation (EU) 2017/1129, Greek law 4706/2020 and Delegated Regulations (EU) 2019/979 and 2019/980, as amended and in force. The aforementioned approval shall not be considered as an endorsement of the Company and the quality of the Shares that are the subject of the Prospectus. Investment in the Shares entails risks. Investors should make their own assessment as to the suitability of investing in the Shares.

The Prospectus will be valid for one (1) year from the date of its approval by the Board of Directors of the Hellenic Capital Market Commission. Each significant new factor, material mistake, or material inaccuracy relating to the information included in the Prospectus which may affect the assessment of the Shares in the Company and which arises or is noted between the time when the Prospectus is approved and the commencement of trading of the Shares on the Regulated Market of the Athens Exchange and the Regulated Market of the Vienna Stock Exchange, will be included in a supplement to the Prospectus which will be published in accordance with article 23 of the Regulation 2017/1129 on the Prospectus, in accordance with at least the same arrangements made for the publication of the Prospectus. No obligation for the publication of a supplement to the Prospectus applies after the commencement of trading of the Shares on the Regulated Market of the Athens Exchange and the Regulated Market of the Vienna Stock Exchange.

Distribution of the Prospectus and any other documents or information contained in this link and this webpage may be in general restricted by the law and the regulatory framework applicable in some countries. This webpage and its content do not in any way constitute an offer for sale or solicitation to buy any securities in any jurisdiction where such offer or solicitation is unlawful under its applicable legislative and regulatory framework.

Finally, investors outside of Greece and Austria or investors subject to the relevant legislation and jurisdiction of other countries may be prohibited to exercise any rights deriving from the Shares, regardless of whether they acquire Shares in any way. If you are viewing this website from the USA, Canada, South Africa, Australia, Japan and / or any other country other than Greece and Austria, where the information provided in the Prospectus is not permitted by the law, please leave this website.

DISCLAIMER

You should read the following important notice before accessing, reading or using in any way the Prospectus on this website.

This Prospectus of the company under the corporate name “AUSTRIACARD HOLDINGS AG” (hereafter the “Company”) which can be accessed through this link (https://www.nbg.gr/el/footer/enimerwtika-deltia) of the website of NATIONAL BANK OF GREECE S.A., was approved by the Board of Directors of the Hellenic Capital Market Commission on 24.01.2023 and relates to the dual listing of the shares in the Company on the Regulated Market of the Athens Exchange and the Regulated Market of the Vienna Stock Exchange, including (a) the existing shares in the Company and (b) the new shares in the Company to be issued in the context of a capital increase due to the merger by absorption by the Company of the company under the corporate name “INFORM P. LYKOS HOLDINGS S.A.” (hereinafter collectively referred to as the “Shares”).

The Prospectus is not published in relation to and does not constitute offer of Shares by or on behalf of the Company.

The Prospectus was approved by the Board of Directors of the Hellenic Capital Market Commission following its transfer by the Austrian Financial Market Authority pursuant to article 20(8) of Regulation (EU) 2017/1129, in connection with the information that must be furnished to investors as required under Regulation (EU) 2017/1129, Greek law 4706/2020 and Delegated Regulations (EU) 2019/979 and 2019/980, as amended and in force. The aforementioned approval shall not be considered as an endorsement of the Company and the quality of the Shares that are the subject of the Prospectus. Investment in the Shares entails risks. Investors should make their own assessment as to the suitability of investing in the Shares.

The Prospectus will be valid for one (1) year from the date of its approval by the Board of Directors of the Hellenic Capital Market Commission. Each significant new factor, material mistake, or material inaccuracy relating to the information included in the Prospectus which may affect the assessment of the Shares in the Company and which arises or is noted between the time when the Prospectus is approved and the commencement of trading of the Shares on the Regulated Market of the Athens Exchange and the Regulated Market of the Vienna Stock Exchange, will be included in a supplement to the Prospectus which will be published in accordance with article 23 of the Regulation 2017/1129 on the Prospectus, in accordance with at least the same arrangements made for the publication of the Prospectus. No obligation for the publication of a supplement to the Prospectus applies after the commencement of trading of the Shares on the Regulated Market of the Athens Exchange and the Regulated Market of the Vienna Stock Exchange.

Distribution of the Prospectus and any other documents or information contained in this link and this webpage may be in general restricted by the law and the regulatory framework applicable in some countries. This webpage and its content do not in any way constitute an offer for sale or solicitation to buy any securities in any jurisdiction where such offer or solicitation is unlawful under its applicable legislative and regulatory framework.

Finally, investors outside of Greece and Austria or investors subject to the relevant legislation and jurisdiction of other countries may be prohibited to exercise any rights deriving from the Shares, regardless of whether they acquire Shares in any way. If you are viewing this website from the USA, Canada, South Africa, Australia, Japan and / or any other country other than Greece and Austria, where the information provided in the Prospectus is not permitted by the law, please leave this website.

DISCLAIMER

You should read the following important notice before accessing, reading or using in any way the Prospectus on this website.

This Prospectus of the company under the corporate name “AUSTRIACARD HOLDINGS AG” (hereafter the “Company”) which can be accessed through this link (https://www.nbg.gr/el/footer/enimerwtika-deltia) of the website of NATIONAL BANK OF GREECE S.A., was approved by the Board of Directors of the Hellenic Capital Market Commission on 24.01.2023 and relates to the dual listing of the shares in the Company on the Regulated Market of the Athens Exchange and the Regulated Market of the Vienna Stock Exchange, including (a) the existing shares in the Company and (b) the new shares in the Company to be issued in the context of a capital increase due to the merger by absorption by the Company of the company under the corporate name “INFORM P. LYKOS HOLDINGS S.A.” (hereinafter collectively referred to as the “Shares”).

The Prospectus is not published in relation to and does not constitute offer of Shares by or on behalf of the Company.

The Prospectus was approved by the Board of Directors of the Hellenic Capital Market Commission following its transfer by the Austrian Financial Market Authority pursuant to article 20(8) of Regulation (EU) 2017/1129, in connection with the information that must be furnished to investors as required under Regulation (EU) 2017/1129, Greek law 4706/2020 and Delegated Regulations (EU) 2019/979 and 2019/980, as amended and in force. The aforementioned approval shall not be considered as an endorsement of the Company and the quality of the Shares that are the subject of the Prospectus. Investment in the Shares entails risks. Investors should make their own assessment as to the suitability of investing in the Shares.

The Prospectus will be valid for one (1) year from the date of its approval by the Board of Directors of the Hellenic Capital Market Commission. Each significant new factor, material mistake, or material inaccuracy relating to the information included in the Prospectus which may affect the assessment of the Shares in the Company and which arises or is noted between the time when the Prospectus is approved and the commencement of trading of the Shares on the Regulated Market of the Athens Exchange and the Regulated Market of the Vienna Stock Exchange, will be included in a supplement to the Prospectus which will be published in accordance with article 23 of the Regulation 2017/1129 on the Prospectus, in accordance with at least the same arrangements made for the publication of the Prospectus. No obligation for the publication of a supplement to the Prospectus applies after the commencement of trading of the Shares on the Regulated Market of the Athens Exchange and the Regulated Market of the Vienna Stock Exchange.

Distribution of the Prospectus and any other documents or information contained in this link and this webpage may be in general restricted by the law and the regulatory framework applicable in some countries. This webpage and its content do not in any way constitute an offer for sale or solicitation to buy any securities in any jurisdiction where such offer or solicitation is unlawful under its applicable legislative and regulatory framework.

Finally, investors outside of Greece and Austria or investors subject to the relevant legislation and jurisdiction of other countries may be prohibited to exercise any rights deriving from the Shares, regardless of whether they acquire Shares in any way. If you are viewing this website from the USA, Canada, South Africa, Australia, Japan and / or any other country other than Greece and Austria, where the information provided in the Prospectus is not permitted by the law, please leave this website.

DISCLAIMER

You should read the following important notice before accessing, reading or using in any way the Prospectus on this website.

This Prospectus of the company under the corporate name “AUSTRIACARD HOLDINGS AG” (hereafter the “Company”) which can be accessed through this link (https://www.nbg.gr/el/footer/enimerwtika-deltia) of the website of NATIONAL BANK OF GREECE S.A., was approved by the Board of Directors of the Hellenic Capital Market Commission on 24.01.2023 and relates to the dual listing of the shares in the Company on the Regulated Market of the Athens Exchange and the Regulated Market of the Vienna Stock Exchange, including (a) the existing shares in the Company and (b) the new shares in the Company to be issued in the context of a capital increase due to the merger by absorption by the Company of the company under the corporate name “INFORM P. LYKOS HOLDINGS S.A.” (hereinafter collectively referred to as the “Shares”).

The Prospectus is not published in relation to and does not constitute offer of Shares by or on behalf of the Company.

The Prospectus was approved by the Board of Directors of the Hellenic Capital Market Commission following its transfer by the Austrian Financial Market Authority pursuant to article 20(8) of Regulation (EU) 2017/1129, in connection with the information that must be furnished to investors as required under Regulation (EU) 2017/1129, Greek law 4706/2020 and Delegated Regulations (EU) 2019/979 and 2019/980, as amended and in force. The aforementioned approval shall not be considered as an endorsement of the Company and the quality of the Shares that are the subject of the Prospectus. Investment in the Shares entails risks. Investors should make their own assessment as to the suitability of investing in the Shares.

The Prospectus will be valid for one (1) year from the date of its approval by the Board of Directors of the Hellenic Capital Market Commission. Each significant new factor, material mistake, or material inaccuracy relating to the information included in the Prospectus which may affect the assessment of the Shares in the Company and which arises or is noted between the time when the Prospectus is approved and the commencement of trading of the Shares on the Regulated Market of the Athens Exchange and the Regulated Market of the Vienna Stock Exchange, will be included in a supplement to the Prospectus which will be published in accordance with article 23 of the Regulation 2017/1129 on the Prospectus, in accordance with at least the same arrangements made for the publication of the Prospectus. No obligation for the publication of a supplement to the Prospectus applies after the commencement of trading of the Shares on the Regulated Market of the Athens Exchange and the Regulated Market of the Vienna Stock Exchange.

Distribution of the Prospectus and any other documents or information contained in this link and this webpage may be in general restricted by the law and the regulatory framework applicable in some countries. This webpage and its content do not in any way constitute an offer for sale or solicitation to buy any securities in any jurisdiction where such offer or solicitation is unlawful under its applicable legislative and regulatory framework.

Finally, investors outside of Greece and Austria or investors subject to the relevant legislation and jurisdiction of other countries may be prohibited to exercise any rights deriving from the Shares, regardless of whether they acquire Shares in any way. If you are viewing this website from the USA, Canada, South Africa, Australia, Japan and / or any other country other than Greece and Austria, where the information provided in the Prospectus is not permitted by the law, please leave this website.

DISCLAIMER

You should read the following important notice before accessing, reading or using in any way the Prospectus on this website.

This Prospectus of the company under the corporate name “AUSTRIACARD HOLDINGS AG” (hereafter the “Company”) which can be accessed through this link (https://www.nbg.gr/el/footer/enimerwtika-deltia) of the website of NATIONAL BANK OF GREECE S.A., was approved by the Board of Directors of the Hellenic Capital Market Commission on 24.01.2023 and relates to the dual listing of the shares in the Company on the Regulated Market of the Athens Exchange and the Regulated Market of the Vienna Stock Exchange, including (a) the existing shares in the Company and (b) the new shares in the Company to be issued in the context of a capital increase due to the merger by absorption by the Company of the company under the corporate name “INFORM P. LYKOS HOLDINGS S.A.” (hereinafter collectively referred to as the “Shares”).

The Prospectus is not published in relation to and does not constitute offer of Shares by or on behalf of the Company.

The Prospectus was approved by the Board of Directors of the Hellenic Capital Market Commission following its transfer by the Austrian Financial Market Authority pursuant to article 20(8) of Regulation (EU) 2017/1129, in connection with the information that must be furnished to investors as required under Regulation (EU) 2017/1129, Greek law 4706/2020 and Delegated Regulations (EU) 2019/979 and 2019/980, as amended and in force. The aforementioned approval shall not be considered as an endorsement of the Company and the quality of the Shares that are the subject of the Prospectus. Investment in the Shares entails risks. Investors should make their own assessment as to the suitability of investing in the Shares.

The Prospectus will be valid for one (1) year from the date of its approval by the Board of Directors of the Hellenic Capital Market Commission. Each significant new factor, material mistake, or material inaccuracy relating to the information included in the Prospectus which may affect the assessment of the Shares in the Company and which arises or is noted between the time when the Prospectus is approved and the commencement of trading of the Shares on the Regulated Market of the Athens Exchange and the Regulated Market of the Vienna Stock Exchange, will be included in a supplement to the Prospectus which will be published in accordance with article 23 of the Regulation 2017/1129 on the Prospectus, in accordance with at least the same arrangements made for the publication of the Prospectus. No obligation for the publication of a supplement to the Prospectus applies after the commencement of trading of the Shares on the Regulated Market of the Athens Exchange and the Regulated Market of the Vienna Stock Exchange.

Distribution of the Prospectus and any other documents or information contained in this link and this webpage may be in general restricted by the law and the regulatory framework applicable in some countries. This webpage and its content do not in any way constitute an offer for sale or solicitation to buy any securities in any jurisdiction where such offer or solicitation is unlawful under its applicable legislative and regulatory framework.

Finally, investors outside of Greece and Austria or investors subject to the relevant legislation and jurisdiction of other countries may be prohibited to exercise any rights deriving from the Shares, regardless of whether they acquire Shares in any way. If you are viewing this website from the USA, Canada, South Africa, Australia, Japan and / or any other country other than Greece and Austria, where the information provided in the Prospectus is not permitted by the law, please leave this website.