„INFORM a fost construită de oamenii angajați în companiile sale. Orientarea asupra oamenilor se reflectă în valorile INFORM, care au fost fundamentale pentru succesul nostru de mulți ani.

În timp ce INFORM concurează din greu pentru a atinge succesul în afaceri, ne preocupă nu numai rezultatele, ci și de modul în care aceste rezultate sunt atinse. Noi, cei de la INFORM, suntem conștienți că reputația se câștigă prin comportamentul nostru – evident nu numai prin ceea ce spunem și, chiar mai important, prin ceea ce ne facem, dar și prin produsele și serviciile noastre și modul în care tratăm clienții, colegii și mediul înconjurător. Reputația noastră și succesul nostru continuu depind de îndeplinirea rolului de către fiecare dintre noi, de susținerea acestor valori și de angajamentul de a menține cele mai înalte standarde de etică și integritate în activitatea noastră zilnică.

Ca afacere cu acoperire internațională, avem responsabilitatea de a ne comporta etic și în conformitate cu legile și reglementările aplicabile oriunde ne desfășurăm afacerea. În plus, acest Cod de Conduită merge chiar mai departe decât respectarea legilor și regulamentelor aplicabile – în calitate de cetățeni și angajați conștiincioși, așteptăm ca fiecare angajat să se comporte etic, cu integritate și să procedeze într-un mod corect. Trebuie să folosim o judecată bună pentru a decide care este cel mai potrivit mod de acțiune.

Acest Cod de Conduită oferă o prezentare a politicilor, directivelor și liniilor directoare importante pentru comportamentul în afaceri pe baza valorilor INFORM. Este, de asemenea, o declarație de angajament față de angajați că, deși apreciem rezultatele afacerii, acordăm o importanță egală modului în care obținem aceste rezultate: nu vom tolera eforturile sau activitățile pentru a obține rezultate prin tranzacții ilegale sau non etice oriunde în lume. INFORM se bazează pe faptul că fiecare angajat va avea o judecată bună în ceea ce privește afacerea respectivă și comportamentul cotidian. Dacă aveți îndoieli cu privire la modul de conduită corespunzător, personalul de conducere și personalul nostru responsabil vă vor oferi cu plăcere sfaturi și îndrumări.

Vă mulțumim pentru contribuția dumneavoastră cu privire la respectarea de către INFORM a conformității, integrității și eticii în comportamentul în mediul de afaceri. Rețineți vă rog că, acționând consecvent cu aceste linii directoare, fiecare dintre noi putem să ne asigurăm că INFORM își păstrează reputația ca și companie care își desfășoară activitatea cu cea mai mare integritate.”

Panagiotis Spyropoulos

Director General al INFORM

Responsabilitate

Ne dedicăm îndeplinirii celor mai înalte standarde de etică în toate afacerile noastre, acționând în mod responsabil. Angajații noștri sunt competenți, motivați, muncitori și, cel mai important, aplică acest Cod de Conduită în toate acțiunile și deciziile lor.

Serviciul pentru clienți

INFORM se bazează pe patru generații de experiență în imprimarea și prelucrarea cu succes de informații și, ca o organizație de familie, este dedicată îndeplinirii viselor și viziunilor clienților săi. Înțelegem că satisfacția și succesul clienților noștri reprezintă cheia către satisfacția și succesul nostru. În timp ce ne concentrăm pe îndeplinirea cerințelor și nevoilor clienților noștri, suntem hotărâți să facem acest lucru într-un mod fiabil, responsabil și etic. Știm că putem câștiga încrederea clienților noștri numai prin integritatea acțiunilor noastre.

Respect

Rădăcinile culturii noastre corporative, care datează încă din 1897, sunt acele idei, opinii și valori fundamentale care unesc membrii INFORM și le permit să lucreze împreună în mod eficient și armonios. Unul dintre cele mai importante elemente ale acestei culturi corporative este respectul – reflectat în comportamentul nostru față de clienții noștri și de bunurile acestora, fiecare reprezentând bunurile INFORM.

Integritate

Suntem cinstiți și sinceri unul cu celălalt. Lucrăm cu respectarea spiritului și a literei legii. Întotdeauna încercăm să acționăm corect. Apărăm valorile și principiile INFORM în fiecare acțiune și decizie.

Încredere

Credem că oamenii lucrează cel mai bine atunci când există încredere. Avem încredere în acțiunile, capacitățile și intențiile fiecăruia. Ne străduim să câștigăm, să menținem și să păstrăm încrederea pe care o au clienții noștri în noi.

Dedicarea față de calitate și inovație

Suntem dedicați furnizării de produse și servicii de calitate și valoare superioară. În acest scop, evaluăm în mod constant metodele și noile tehnologii folosite, concentrându-ne pe inovare. Încurajăm și așteptăm expertiză tehnică remarcabilă și excelență.

Angajamentul față de societate

Succesul și prosperitatea noastră le permit angajaților, părților interesate și comunităților în care trăim și lucrăm să creștem și să prosperăm.

Angajamentul față de mediu

Studiem și evaluăm continuu și în mod proactiv implementarea de noi metode și tehnologii în procesele noastre operaționale, pentru a minimiza impactul asupra mediului.

Respectarea legilor și regulamentelor aplicabile

INFORM și angajații săi se angajează să respecte toate legile și reglementările aplicabile. Ne așteptăm ca fiecare angajat să aibă cunoștință cu privire la și să respecte legile și reglementările care se aplică activităților angajatului respectiv, indiferent de locul în care sunt desfășurate. În special, ne așteptăm ca angajații să respecte legile referitoare la protejarea sănătății, siguranței și a mediului înconjurător, să obțină toate autorizațiile necesare, să exploateze unitățile și să își desfășoare activitățile comerciale în strictă conformitate cu legislația aplicabilă.

În cazul în care activitatea comercială nu este reglementată de nicio lege sau dacă legile și reglementările aplicabile stabilesc standarde inacceptabil de scăzute, se așteaptă ca un angajat să respecte valorile INFORM, să respecte cel puțin liniile directoare stabilite în prezentul Cod de Conduită și să își desfășoare întreaga activitate cu onestitate și integritate de necompromis.

Activități necorespunzătoare

 • Spălarea de bani

Tuturor angajaților INFORM le este strict interzis să participe sau să contribuie, direct sau indirect, la orice activitate care ar putea fi considerată spălare de bani.

 • Mituirea comercială

Concurența la nivel de afaceri a INFORM se desfășoară în mod corect și pe baza produselor și serviciilor noastre.

Este strict interzisă orice plată, mită sau oferire de beneficii persoanelor fizice angajate de clienți, consultanți, furnizori sau alți colaboratori ai INFORM, sau primirea de plată, mită sau beneficii de către orice angajat INFORM. Prin urmare, angajații INFORM nu trebuie să ofere, să facă, să faciliteze, să caute sau să accepte, direct sau indirect, orice cadouri, plată, mită, bonus, beneficii, divertisment sau alte servicii pentru sau de la parteneri de afaceri actuali sau potențiali, de natură să influențeze tranzacțiile de afaceri și care nu se încadrează în limitele ospitalității comerciale obișnuite sau care sunt interzise de legea aplicabilă.

 • Beneficiile necorespunzătoare pentru funcționarii guvernamentali

Acordarea unui avantaj necorespunzător unui funcționar public pentru îndeplinirea cuvenită a responsabilităților sale de serviciu este o infracțiune dacă este de natură să influențeze activitatea funcționarului. Aici sunt incluși nu numai funcționarii publici, ci și angajații companiilor deținute indirect sau imediat de către stat, provincie sau municipalitate.

Este strict interzisă acordarea de avantaje necorespunzătoare unui funcționar public. În relațiile cu funcționarii publici, angajații INFORM nu trebuie să ofere, să promită sau să ofere niciun fel de beneficii necorespunzătoare sau alte avantaje, fie direct, fie prin intermediari, pentru a obține sau a menține o activitate sau orice avantaj necorespunzător în desfășurarea activității.

 • Tranzacționarea valorilor mobiliare

Pentru a asigura corectitudinea și integritatea piețelor financiare, angajații INFORM nu tranzacționează valori mobiliare ale INFORM sau cele ale niciunei alte societăți pe baza informațiilor ce nu sunt publice și care au fost obținute prin angajare.

 • Conflictul de interese

Toți angajații sunt obligați să acționeze în orice moment numai în interesul INFORM. Un conflict de interese apare atunci când un angajat are o relație personală sau un interes financiar sau de altă natură care ar putea interfera cu această obligație sau când angajatul își folosește funcția pentru un câștig personal. Toți angajații INFORM trebuie să dezvăluie toate potențialele conflicte de interese și trebuie să ia măsurile necesare pentru a elimina conflictul atunci când li se solicită să facă acest lucru.

 • Politica antitrust și concurența loială

Toți angajații trebuie să respecte cu strictețe toate legile antitrust/de concurență, precum și legile anti monopol ale tuturor țărilor în care desfășoară activități comerciale.

Credem în concurența echitabilă, pentru că toți beneficiem ca urmare a piețelor corecte, libere și deschise. Concurăm strict cu meritele produselor și serviciilor noastre și nu încercăm să restrângem sau să limităm schimburile comerciale.

Corectitudinea față de furnizori și clienți

Succesul durabil al INFORM depinde de construirea de relații productive cu furnizorii și clienții noștri pe baza integrității, a comportamentului etic și a încrederii reciproce.

 • Comportamentul adecvat față de furnizori

Furnizorii noștri sunt parteneri valoroși în succesul afacerii noastre. Ne așteptăm la o concurență corectă pe piață și aplicăm același standard în relațiile cu furnizorii – relația noastră cu aceștia se caracterizează prin onestitate și corectitudine. Este de așteptat ca un angajat care interacționează cu furnizorii să nu favorizeze o persoană sau activitate, ci doar să respecte interesul superior al INFORM. Relațiile de afaceri în numele INFORM nu trebuie să fie influențate de interese personale.

 • Comportamentul adecvat față de clienți

INFORM înțelege că clienții noștri au nevoi și așteptări individuale care reprezintă oportunități unice de succes reciproc. Ne străduim să permitem clienților noștri să obțină un avantaj competitiv prin adăugarea de valoare prin calitatea produselor și serviciilor noastre și prin câștigarea încrederii clienților noștri, acționând sincer și cu integritate.

 • Guvernul în calitate de Client

Produsele INFORM sunt adesea achiziționate de către guverne. În acest caz, toți angajații INFORM trebuie să respecte cu strictețe legile și reglementările care guvernează achiziționarea de bunuri și servicii de către entități guvernamentale sau entități apropiate de guvern. Toate declarațiile oferite în fața funcționarilor guvernamentali trebuie să fie corecte și veridice, inclusiv costurile și alte date financiare.

Angajarea

INFORM va lua în considerare toți candidații pentru oportunități de angajare pe baza  meritelor măsurate în funcție de cerințele obiective privind locurile de muncă.

INFORM se așteaptă ca fiecare angajat să sprijine angajamentul INFORM și să-și continue eforturile în direcția unei oportunități egale de angajare pentru toți. INFORM se angajează să respecte toate legile și regulamentele aplicabile referitoare la oportunități egale de angajare, nediscriminare și chestiuni similare referitoare la angajați.

Mediul nostru de lucru

 • Respectul la locul de muncă

O politică fundamentală INFORM este aceea că tratăm toți colegii noștri din cadrul INFORM cu respect. Noi, INFORM, recunoaștem puterea și potențialul oamenilor din diverse medii și ce au experiențe variate. Politica noastră interzice orice discriminare, hărțuire sau intimidare pe bază de rasă, culoare, religie, sex, vârstă, origine națională, cetățenie, orientare sexuală sau dizabilitate.

 • Confidențialitatea angajaților

INFORM respectă intimitatea și demnitatea angajaților. Vom colecta și păstra numai informațiile personale ale angajaților care sunt necesare pentru funcționarea eficientă a INFORM sau conform legii. Vom păstra aceste informații confidențiale și le vom prezenta numai celor care au o nevoie legitimă de a le cunoaște.

 • Politica privind exploatarea copiilor și muncitorilor

INFORM nu exploatează copiii sau nu obligă muncitorii pentru desfășurarea niciunei operațiuni. Nu vom tolera nici condițiile de muncă sau modalitățile de a trata angajații care încalcă acordurile internaționale, cum ar fi Declarația Universală a Drepturilor Omului a Națiunilor Unite.

Ne așteptăm ca furnizorii și contractanții cu care colaborăm să respecte aceleași standarde și principii. În cazul în care un model de încălcare a acestor principii devine cunoscut unei companii a INFORM și nu va fi corectat, vom întrerupe relația de afaceri.

 • Sănătate și siguranță

INFORM se angajează să desfășoare operațiuni sigure, care nu dăunează sănătății și lipsite de incidente, pentru a proteja viața și sănătatea angajaților săi și a comunității care îi înconjoară. Punerea în aplicare a standardelor adecvate de sănătate și siguranță în cadrul INFORM rămâne o responsabilitate-cheie a tuturor managerilor și angajaților noștri. Fiecare angajat are o responsabilitate personală față de alți angajați INFORM și față de INFORM în ceea ce privește eliminarea acțiunilor sau circumstanțelor care subminează acest mediu.

 • Politici de mediu

INFORM încearcă să desfășoare operațiuni curate, sigure și ecologice în toate locațiile noastre. Acest lucru este asigurat de standardele interne de operațiuni și procese, care respectă litera și spiritul legilor și reglementărilor aplicabile. Ne străduim în mod continuu să îmbunătățim calitatea față de mediul înconjurător a produselor noastre, a ambalajelor și a operațiunilor aferente.

Bunurile INFORM

Bunurile fizice, drepturile de proprietate intelectuală, datele și informațiile INFORM sunt acele instrumente care permit angajaților să-și îndeplinească îndatoririle și reprezintă condiții prealabile pentru buna desfășurare a operațiunilor de afaceri. În consecință, aceste instrumente trebuie manipulate cu grijă deosebită și protejate împotriva pierderilor, furtului, deteriorării sau dezvăluirii neautorizate. Angajații trebuie să se abțină de la toate acțiunile care ar putea fi în detrimentul bunurilor INFORM.

 • Evidențele companiei

Evidențele INFORM sunt foarte importante pentru a furniza rapoarte fiabile și corecte părților interesate, conducerii, acționarilor, creditorilor, investitorilor, entităților guvernamentale și altor persoane. Astfel, toate evidențele oficiale cu privire la activitatea INFORM trebuie să fie corecte și complete și, mai ales, în conformitate cu principiile contabile. Toate activitățile INFORM trebuie să respecte toate legile locale și naționale referitoare la întreținerea corectă și completă a evidențelor financiare. Angajații trebuie să fie cinstiți, obiectivi și loiali în îndeplinirea responsabilităților de păstrare a evidențelor. Documentația sau evidențele false, înșelătoare sau frauduloasă sunt ilegale.

 • Drepturi de proprietate intelectuală

Drepturile de proprietate intelectuală, cum ar fi brevetele, mărcile comerciale, drepturile de autor etc., constituie bunuri valoroase ale INFORM. Din acest motiv, avem o grijă deosebită pentru a ne proteja drepturile de proprietate intelectuală. Pe de altă parte, respectăm drepturile de proprietate intelectuală ale unor terțe părți.

 • Informații confidențiale

Pentru a proteja bunurile și interesele INFORM, trebuie să protejăm informațiile confidențiale. Prin urmare, schimbăm informații confidențiale cu terțe părți numai dacă un acord de confidențialitate a fost încheiat în mod corespunzător cu o astfel de terță parte.

În plus, protejăm informațiile confidențiale primite de la partenerii noștri împotriva dezvăluirii neautorizate.

Raportarea neconformității

Toți angajații INFORM trebuie îndrumați și au obligația să notifice superiorii lor direcți – care, la rândul lor, sunt obligați să notifice conducerea – atunci când consideră că a avut loc o încălcare a legii sau a politicilor INFORM. Toți angajații sunt obligați să raporteze orice încălcări suspectate sau observate ale legii, ale prezentului Cod de Conduită și/sau ale politicilor companiei.

Toate contactele și rapoartele vor fi tratate confidențial și vor fi analizate cu atenție. Efectuarea unui raport nu va avea consecințe negative asupra angajatului respectiv, cu excepția cazului în care angajatul face în mod intenționat o acuzație falsă.

Încălcarea Codului de Conduită

Respectarea prezentului Cod de Conduită este esențială și reprezintă o condiție prealabilă de asigurare a reputației INFORM și a succesului durabil. Fiecare angajat are responsabilitatea să respecte pe deplin toate legile și reglementările aplicabile, prezentul Cod de Conduită și alte politici INFORM.

INFORM nu va tolera sau nu va scuza nicio încălcare a acestui Cod de conduită. O astfel de încălcare va conduce la măsuri disciplinare – de la un avertisment verbal sau o mustrare scrisă până la concediere.

 • Relații Comunitare

INFORM și angajații săi au un angajament de lungă durată de a fi cetățeni și vecini buni în toate locurile în care ne desfășurăm activitatea în întreaga lume. Credem că avem o responsabilitate față de societate de a utiliza resursele acesteia – banii, oamenii și energia – cu înțelepciune. Ne îndeplinim angajamentul prin sprijin financiar pentru o gamă largă de organizații educaționale, de sănătate, de servicii sociale, culturale, civile și de mediu. Prin activitățile noastre, contribuim la bunăstarea economică și socială a altor părți interesate, inclusiv a angajaților, acționarilor, comunităților locale în care ne desfășurăm activitatea.

 • Dezvoltarea durabilă

Dezvoltarea durabilă sau durabilitatea integrează progresul economic, responsabilitatea socială și preocupările legate de mediu cu scopul de a îmbunătăți calitatea vieții pentru toată lumea, acum și pentru generațiile viitoare. În ultimii ani, academicienii, guvernele și organizațiile non-guvernamentale și-au dezvoltat opiniile privind calitatea mediului înconjurător la conceptul mai larg și holistic al dezvoltării durabile. În timp ce unii consideră că acest lucru duce inevitabil la restrângerea consumului, noi îl privim ca o oportunitate și un stimulent pentru a inova și pentru a îmbunătăți viața oamenilor, contribuind semnificativ la calitatea mediului, la dezvoltarea economică și la problemele sociale.

Scroll to Top
DISCLAIMER

You should read the following important notice before accessing, reading or using in any way the Prospectus on this website.

This Prospectus of the company under the corporate name “AUSTRIACARD HOLDINGS AG” (hereafter the “Company”) which can be accessed through this link (https://www.nbg.gr/el/footer/enimerwtika-deltia) of the website of NATIONAL BANK OF GREECE S.A., was approved by the Board of Directors of the Hellenic Capital Market Commission on 24.01.2023 and relates to the dual listing of the shares in the Company on the Regulated Market of the Athens Exchange and the Regulated Market of the Vienna Stock Exchange, including (a) the existing shares in the Company and (b) the new shares in the Company to be issued in the context of a capital increase due to the merger by absorption by the Company of the company under the corporate name “INFORM P. LYKOS HOLDINGS S.A.” (hereinafter collectively referred to as the “Shares”).

The Prospectus is not published in relation to and does not constitute offer of Shares by or on behalf of the Company.

The Prospectus was approved by the Board of Directors of the Hellenic Capital Market Commission following its transfer by the Austrian Financial Market Authority pursuant to article 20(8) of Regulation (EU) 2017/1129, in connection with the information that must be furnished to investors as required under Regulation (EU) 2017/1129, Greek law 4706/2020 and Delegated Regulations (EU) 2019/979 and 2019/980, as amended and in force. The aforementioned approval shall not be considered as an endorsement of the Company and the quality of the Shares that are the subject of the Prospectus. Investment in the Shares entails risks. Investors should make their own assessment as to the suitability of investing in the Shares.

The Prospectus will be valid for one (1) year from the date of its approval by the Board of Directors of the Hellenic Capital Market Commission. Each significant new factor, material mistake, or material inaccuracy relating to the information included in the Prospectus which may affect the assessment of the Shares in the Company and which arises or is noted between the time when the Prospectus is approved and the commencement of trading of the Shares on the Regulated Market of the Athens Exchange and the Regulated Market of the Vienna Stock Exchange, will be included in a supplement to the Prospectus which will be published in accordance with article 23 of the Regulation 2017/1129 on the Prospectus, in accordance with at least the same arrangements made for the publication of the Prospectus. No obligation for the publication of a supplement to the Prospectus applies after the commencement of trading of the Shares on the Regulated Market of the Athens Exchange and the Regulated Market of the Vienna Stock Exchange.

Distribution of the Prospectus and any other documents or information contained in this link and this webpage may be in general restricted by the law and the regulatory framework applicable in some countries. This webpage and its content do not in any way constitute an offer for sale or solicitation to buy any securities in any jurisdiction where such offer or solicitation is unlawful under its applicable legislative and regulatory framework.

Finally, investors outside of Greece and Austria or investors subject to the relevant legislation and jurisdiction of other countries may be prohibited to exercise any rights deriving from the Shares, regardless of whether they acquire Shares in any way. If you are viewing this website from the USA, Canada, South Africa, Australia, Japan and / or any other country other than Greece and Austria, where the information provided in the Prospectus is not permitted by the law, please leave this website.

DISCLAIMER

You should read the following important notice before accessing, reading or using in any way the Prospectus on this website.

This Prospectus of the company under the corporate name “AUSTRIACARD HOLDINGS AG” (hereafter the “Company”) which can be accessed through this link (https://www.nbg.gr/el/footer/enimerwtika-deltia) of the website of NATIONAL BANK OF GREECE S.A., was approved by the Board of Directors of the Hellenic Capital Market Commission on 24.01.2023 and relates to the dual listing of the shares in the Company on the Regulated Market of the Athens Exchange and the Regulated Market of the Vienna Stock Exchange, including (a) the existing shares in the Company and (b) the new shares in the Company to be issued in the context of a capital increase due to the merger by absorption by the Company of the company under the corporate name “INFORM P. LYKOS HOLDINGS S.A.” (hereinafter collectively referred to as the “Shares”).

The Prospectus is not published in relation to and does not constitute offer of Shares by or on behalf of the Company.

The Prospectus was approved by the Board of Directors of the Hellenic Capital Market Commission following its transfer by the Austrian Financial Market Authority pursuant to article 20(8) of Regulation (EU) 2017/1129, in connection with the information that must be furnished to investors as required under Regulation (EU) 2017/1129, Greek law 4706/2020 and Delegated Regulations (EU) 2019/979 and 2019/980, as amended and in force. The aforementioned approval shall not be considered as an endorsement of the Company and the quality of the Shares that are the subject of the Prospectus. Investment in the Shares entails risks. Investors should make their own assessment as to the suitability of investing in the Shares.

The Prospectus will be valid for one (1) year from the date of its approval by the Board of Directors of the Hellenic Capital Market Commission. Each significant new factor, material mistake, or material inaccuracy relating to the information included in the Prospectus which may affect the assessment of the Shares in the Company and which arises or is noted between the time when the Prospectus is approved and the commencement of trading of the Shares on the Regulated Market of the Athens Exchange and the Regulated Market of the Vienna Stock Exchange, will be included in a supplement to the Prospectus which will be published in accordance with article 23 of the Regulation 2017/1129 on the Prospectus, in accordance with at least the same arrangements made for the publication of the Prospectus. No obligation for the publication of a supplement to the Prospectus applies after the commencement of trading of the Shares on the Regulated Market of the Athens Exchange and the Regulated Market of the Vienna Stock Exchange.

Distribution of the Prospectus and any other documents or information contained in this link and this webpage may be in general restricted by the law and the regulatory framework applicable in some countries. This webpage and its content do not in any way constitute an offer for sale or solicitation to buy any securities in any jurisdiction where such offer or solicitation is unlawful under its applicable legislative and regulatory framework.

Finally, investors outside of Greece and Austria or investors subject to the relevant legislation and jurisdiction of other countries may be prohibited to exercise any rights deriving from the Shares, regardless of whether they acquire Shares in any way. If you are viewing this website from the USA, Canada, South Africa, Australia, Japan and / or any other country other than Greece and Austria, where the information provided in the Prospectus is not permitted by the law, please leave this website.

DISCLAIMER

You should read the following important notice before accessing, reading or using in any way the Prospectus on this website.

This Prospectus of the company under the corporate name “AUSTRIACARD HOLDINGS AG” (hereafter the “Company”) which can be accessed through this link (https://www.nbg.gr/el/footer/enimerwtika-deltia) of the website of NATIONAL BANK OF GREECE S.A., was approved by the Board of Directors of the Hellenic Capital Market Commission on 24.01.2023 and relates to the dual listing of the shares in the Company on the Regulated Market of the Athens Exchange and the Regulated Market of the Vienna Stock Exchange, including (a) the existing shares in the Company and (b) the new shares in the Company to be issued in the context of a capital increase due to the merger by absorption by the Company of the company under the corporate name “INFORM P. LYKOS HOLDINGS S.A.” (hereinafter collectively referred to as the “Shares”).

The Prospectus is not published in relation to and does not constitute offer of Shares by or on behalf of the Company.

The Prospectus was approved by the Board of Directors of the Hellenic Capital Market Commission following its transfer by the Austrian Financial Market Authority pursuant to article 20(8) of Regulation (EU) 2017/1129, in connection with the information that must be furnished to investors as required under Regulation (EU) 2017/1129, Greek law 4706/2020 and Delegated Regulations (EU) 2019/979 and 2019/980, as amended and in force. The aforementioned approval shall not be considered as an endorsement of the Company and the quality of the Shares that are the subject of the Prospectus. Investment in the Shares entails risks. Investors should make their own assessment as to the suitability of investing in the Shares.

The Prospectus will be valid for one (1) year from the date of its approval by the Board of Directors of the Hellenic Capital Market Commission. Each significant new factor, material mistake, or material inaccuracy relating to the information included in the Prospectus which may affect the assessment of the Shares in the Company and which arises or is noted between the time when the Prospectus is approved and the commencement of trading of the Shares on the Regulated Market of the Athens Exchange and the Regulated Market of the Vienna Stock Exchange, will be included in a supplement to the Prospectus which will be published in accordance with article 23 of the Regulation 2017/1129 on the Prospectus, in accordance with at least the same arrangements made for the publication of the Prospectus. No obligation for the publication of a supplement to the Prospectus applies after the commencement of trading of the Shares on the Regulated Market of the Athens Exchange and the Regulated Market of the Vienna Stock Exchange.

Distribution of the Prospectus and any other documents or information contained in this link and this webpage may be in general restricted by the law and the regulatory framework applicable in some countries. This webpage and its content do not in any way constitute an offer for sale or solicitation to buy any securities in any jurisdiction where such offer or solicitation is unlawful under its applicable legislative and regulatory framework.

Finally, investors outside of Greece and Austria or investors subject to the relevant legislation and jurisdiction of other countries may be prohibited to exercise any rights deriving from the Shares, regardless of whether they acquire Shares in any way. If you are viewing this website from the USA, Canada, South Africa, Australia, Japan and / or any other country other than Greece and Austria, where the information provided in the Prospectus is not permitted by the law, please leave this website.

DISCLAIMER

You should read the following important notice before accessing, reading or using in any way the Prospectus on this website.

This Prospectus of the company under the corporate name “AUSTRIACARD HOLDINGS AG” (hereafter the “Company”) which can be accessed through this link (https://www.nbg.gr/el/footer/enimerwtika-deltia) of the website of NATIONAL BANK OF GREECE S.A., was approved by the Board of Directors of the Hellenic Capital Market Commission on 24.01.2023 and relates to the dual listing of the shares in the Company on the Regulated Market of the Athens Exchange and the Regulated Market of the Vienna Stock Exchange, including (a) the existing shares in the Company and (b) the new shares in the Company to be issued in the context of a capital increase due to the merger by absorption by the Company of the company under the corporate name “INFORM P. LYKOS HOLDINGS S.A.” (hereinafter collectively referred to as the “Shares”).

The Prospectus is not published in relation to and does not constitute offer of Shares by or on behalf of the Company.

The Prospectus was approved by the Board of Directors of the Hellenic Capital Market Commission following its transfer by the Austrian Financial Market Authority pursuant to article 20(8) of Regulation (EU) 2017/1129, in connection with the information that must be furnished to investors as required under Regulation (EU) 2017/1129, Greek law 4706/2020 and Delegated Regulations (EU) 2019/979 and 2019/980, as amended and in force. The aforementioned approval shall not be considered as an endorsement of the Company and the quality of the Shares that are the subject of the Prospectus. Investment in the Shares entails risks. Investors should make their own assessment as to the suitability of investing in the Shares.

The Prospectus will be valid for one (1) year from the date of its approval by the Board of Directors of the Hellenic Capital Market Commission. Each significant new factor, material mistake, or material inaccuracy relating to the information included in the Prospectus which may affect the assessment of the Shares in the Company and which arises or is noted between the time when the Prospectus is approved and the commencement of trading of the Shares on the Regulated Market of the Athens Exchange and the Regulated Market of the Vienna Stock Exchange, will be included in a supplement to the Prospectus which will be published in accordance with article 23 of the Regulation 2017/1129 on the Prospectus, in accordance with at least the same arrangements made for the publication of the Prospectus. No obligation for the publication of a supplement to the Prospectus applies after the commencement of trading of the Shares on the Regulated Market of the Athens Exchange and the Regulated Market of the Vienna Stock Exchange.

Distribution of the Prospectus and any other documents or information contained in this link and this webpage may be in general restricted by the law and the regulatory framework applicable in some countries. This webpage and its content do not in any way constitute an offer for sale or solicitation to buy any securities in any jurisdiction where such offer or solicitation is unlawful under its applicable legislative and regulatory framework.

Finally, investors outside of Greece and Austria or investors subject to the relevant legislation and jurisdiction of other countries may be prohibited to exercise any rights deriving from the Shares, regardless of whether they acquire Shares in any way. If you are viewing this website from the USA, Canada, South Africa, Australia, Japan and / or any other country other than Greece and Austria, where the information provided in the Prospectus is not permitted by the law, please leave this website.

DISCLAIMER

You should read the following important notice before accessing, reading or using in any way the Prospectus on this website.

This Prospectus of the company under the corporate name “AUSTRIACARD HOLDINGS AG” (hereafter the “Company”) which can be accessed through this link (https://www.nbg.gr/el/footer/enimerwtika-deltia) of the website of NATIONAL BANK OF GREECE S.A., was approved by the Board of Directors of the Hellenic Capital Market Commission on 24.01.2023 and relates to the dual listing of the shares in the Company on the Regulated Market of the Athens Exchange and the Regulated Market of the Vienna Stock Exchange, including (a) the existing shares in the Company and (b) the new shares in the Company to be issued in the context of a capital increase due to the merger by absorption by the Company of the company under the corporate name “INFORM P. LYKOS HOLDINGS S.A.” (hereinafter collectively referred to as the “Shares”).

The Prospectus is not published in relation to and does not constitute offer of Shares by or on behalf of the Company.

The Prospectus was approved by the Board of Directors of the Hellenic Capital Market Commission following its transfer by the Austrian Financial Market Authority pursuant to article 20(8) of Regulation (EU) 2017/1129, in connection with the information that must be furnished to investors as required under Regulation (EU) 2017/1129, Greek law 4706/2020 and Delegated Regulations (EU) 2019/979 and 2019/980, as amended and in force. The aforementioned approval shall not be considered as an endorsement of the Company and the quality of the Shares that are the subject of the Prospectus. Investment in the Shares entails risks. Investors should make their own assessment as to the suitability of investing in the Shares.

The Prospectus will be valid for one (1) year from the date of its approval by the Board of Directors of the Hellenic Capital Market Commission. Each significant new factor, material mistake, or material inaccuracy relating to the information included in the Prospectus which may affect the assessment of the Shares in the Company and which arises or is noted between the time when the Prospectus is approved and the commencement of trading of the Shares on the Regulated Market of the Athens Exchange and the Regulated Market of the Vienna Stock Exchange, will be included in a supplement to the Prospectus which will be published in accordance with article 23 of the Regulation 2017/1129 on the Prospectus, in accordance with at least the same arrangements made for the publication of the Prospectus. No obligation for the publication of a supplement to the Prospectus applies after the commencement of trading of the Shares on the Regulated Market of the Athens Exchange and the Regulated Market of the Vienna Stock Exchange.

Distribution of the Prospectus and any other documents or information contained in this link and this webpage may be in general restricted by the law and the regulatory framework applicable in some countries. This webpage and its content do not in any way constitute an offer for sale or solicitation to buy any securities in any jurisdiction where such offer or solicitation is unlawful under its applicable legislative and regulatory framework.

Finally, investors outside of Greece and Austria or investors subject to the relevant legislation and jurisdiction of other countries may be prohibited to exercise any rights deriving from the Shares, regardless of whether they acquire Shares in any way. If you are viewing this website from the USA, Canada, South Africa, Australia, Japan and / or any other country other than Greece and Austria, where the information provided in the Prospectus is not permitted by the law, please leave this website.

DISCLAIMER

You should read the following important notice before accessing, reading or using in any way the Prospectus on this website.

This Prospectus of the company under the corporate name “AUSTRIACARD HOLDINGS AG” (hereafter the “Company”) which can be accessed through this link (https://www.nbg.gr/el/footer/enimerwtika-deltia) of the website of NATIONAL BANK OF GREECE S.A., was approved by the Board of Directors of the Hellenic Capital Market Commission on 24.01.2023 and relates to the dual listing of the shares in the Company on the Regulated Market of the Athens Exchange and the Regulated Market of the Vienna Stock Exchange, including (a) the existing shares in the Company and (b) the new shares in the Company to be issued in the context of a capital increase due to the merger by absorption by the Company of the company under the corporate name “INFORM P. LYKOS HOLDINGS S.A.” (hereinafter collectively referred to as the “Shares”).

The Prospectus is not published in relation to and does not constitute offer of Shares by or on behalf of the Company.

The Prospectus was approved by the Board of Directors of the Hellenic Capital Market Commission following its transfer by the Austrian Financial Market Authority pursuant to article 20(8) of Regulation (EU) 2017/1129, in connection with the information that must be furnished to investors as required under Regulation (EU) 2017/1129, Greek law 4706/2020 and Delegated Regulations (EU) 2019/979 and 2019/980, as amended and in force. The aforementioned approval shall not be considered as an endorsement of the Company and the quality of the Shares that are the subject of the Prospectus. Investment in the Shares entails risks. Investors should make their own assessment as to the suitability of investing in the Shares.

The Prospectus will be valid for one (1) year from the date of its approval by the Board of Directors of the Hellenic Capital Market Commission. Each significant new factor, material mistake, or material inaccuracy relating to the information included in the Prospectus which may affect the assessment of the Shares in the Company and which arises or is noted between the time when the Prospectus is approved and the commencement of trading of the Shares on the Regulated Market of the Athens Exchange and the Regulated Market of the Vienna Stock Exchange, will be included in a supplement to the Prospectus which will be published in accordance with article 23 of the Regulation 2017/1129 on the Prospectus, in accordance with at least the same arrangements made for the publication of the Prospectus. No obligation for the publication of a supplement to the Prospectus applies after the commencement of trading of the Shares on the Regulated Market of the Athens Exchange and the Regulated Market of the Vienna Stock Exchange.

Distribution of the Prospectus and any other documents or information contained in this link and this webpage may be in general restricted by the law and the regulatory framework applicable in some countries. This webpage and its content do not in any way constitute an offer for sale or solicitation to buy any securities in any jurisdiction where such offer or solicitation is unlawful under its applicable legislative and regulatory framework.

Finally, investors outside of Greece and Austria or investors subject to the relevant legislation and jurisdiction of other countries may be prohibited to exercise any rights deriving from the Shares, regardless of whether they acquire Shares in any way. If you are viewing this website from the USA, Canada, South Africa, Australia, Japan and / or any other country other than Greece and Austria, where the information provided in the Prospectus is not permitted by the law, please leave this website.